Mærsk (08/2008)

Mærsk
HOVEDDATA
Lengde o.a. 12,75 m
Bredde 3,48 m
Dypgang 0,65 m
Bruttotonnasje 10 t
Brennolje 800 l
Ferskvann 50 l
NSSR – Norsk Selskab til Skibbrudnes Redning overtok RS 141 «Mærsk» med byggnummer 112 fra Brødr. Hukkelberg AS. Fartøyet ble døpt på Honnørbryggen i Oslo den 25. juni. Gudmor var Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla, datter av skipsreder Mærsk Mc-Kinney Møller.

SIMRAD-KLASSE R/S «Mærsk» er det 13. fartøyet som Maritime Partner/Brødr. Hukkelberg leverer til Redningsselskapets Sjøredningskorps. Designet er utviklet og bygget av Brødr. Hukkelberg på Aukra, og utgjør NSSR sin Simrad-klasse. Base for den nye redningsskøyten blir på Aukra. Båten bemannes av Romsdal Sjøredningskorps og erstatter RS «Kjøpstad» som blir flyttet til Oslo. Båten er finansiert av det danske fondet A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Båten bærer det stolte navnet R/S «Mærsk» etter sine givere. Prisen er oppgitt til seks millioner kroner, og er fullfinansiert av fondet.

VERDT Å STØTTE Skipsreder og senior partner Mærsk Mc-Kinney Mølller har vært en ledende skikkelse i den internasjonale shippingverden siden 1930-årene og hatt en avgjørende innflytelse på utvidelsen og utviklingen av A.P. Møller Mærsk Gruppen. Direktør Henrik Tvarnø understreker at fondets styre umiddelbart fant søknaden verdt å støtte. -Mange dansker ferdes langs norskekysten, både privat- og i nyttetrafikk. Vi har flere eksempler på dansker som har blitt reddet og fått hjelp av det norske Redningsselskapet, og styret i fondet setter i det hele tatt stor pris på den jobben som Redningsselskapet gjør. Dette ønsker vi å uttrykke gjennom denne gaven, sier direktør for fondet, Henrik Tvarnø.

TAKKER FOR STØTTEN Generalsekretær i Redningsselskapet Øyvind Stene uttrykker takknemlighet overfor Fondets ledelse og styre. - Vi takker for denne betydelige støtten. Spesielt flott er det at det danske fondet har valgt å støtte Redningsselskapet. Mange av de menneskene vi redder og fartøyene vi berger er av dansk eller utenlandsk opprinnelse.

UTRUSTET FOR REDNINGSAKSJONER Fartøyets marsjfart er rundt 35 knop, men kommer opp i 38 knop dersom behovet er til stede. Båten er bygget i aluminium med GRP overbygg. Fartøyet er utrustet for alle typer redningsaksjoner, og bl.a. utstyrt for brannslukking med vannkanon og sleping. Fartøyet har lavt fribord for lett å kunne ta opp personer fra sjøen og med to vannjetter er fartøyet meget manøvreringsdyktig. Fartøyet er selvrettende.

MOTOR Fremdriften besørges av to Yanmar dieselmotorer som hver utvikler 440 hk og driver to Hamilton 274 vannjetanlegg via to ZF gear. Honda har levert mobil lense-/brannpumpe.

DIVERSE Sund Elektro har forestått de elektriske installasjonene og Oddstøl Elektronikk de elektroniske. Skøyten er utstyrt med Furuno radar/plotter/ekkolodd, Simrad autopilot, Furuno AIS/ satellittkompass, 1xSailor VHF, 1xIcom VHF, Simrad Tayio VHF peiler og Nokia mobiltelefon. R/S «Mærsk» er utstyrt med stoler av typen Recaro Maritime Northsea med demping. Stolene har meget bra sidestøtte som gir god komfort også under dårlige værforhold.

VERFTET Brødrene Hukkelberg har også under bygging båter av typen Fast Rescue Daughter Craft til flere offshorerederier verden over. Küstbevakningen i Sverige har også en serie med båter under bygging hos verftet. Redningsselskapet har opsjon på to redningssfartøy av samme type for levering i 2009.
UTSTYRSLISTE
Hovedmotor: Yanmar 440 hk Yanmar Norge
Gir: ZF gear KGK Norge
Vannjet: Hamilton Progress Ing.firma
Mobil lense-/brannpumpe:   Honda
Elektriske installasjoner:   Sund Elektro
Elektroniske installasjoner:   Oddstøl Elektronikk
Radar/ploter/ekkolodd:   Furuno
Autopilot/VHF peiler:   Simrad
Mobiltelefon:   Nokia
Stoler: Recaro Maritime Northsea Br. Hukkelberg
Vindusviskere:   Servi