Rem Viking (05/2009)

Rem Viking
HOVEDDATA
Lengde o.a. 78,30 m
Lengde p.p. 68,20 m
Bredde 17,20 m
Dybde til h.dk. 8,30 m
Max draft midtskips 6,80 m
Trekkraft 190 t
Fart 17,5 kn
Bruttotonnasje 3050 t
Nettotonnasje 2600 t
Dødvekt SEL 2600 t
Lastedekk 900 t
Brennolje 1000 m3
Ballastvann 700 m3
Drillvann 700 m3
Ferskvann 1000 m3
Brine 400 m3
Sement/barite 230 m3
Liquid mud 530 m3
Glycol/basepøke/brennolje 500 m3
Rig chain locker 400 m3
Kleven Maritime AS leverte sitt bygg nummer 324, «Rem Viking», den 14. april til Rem Maritime AS. Fartøyet er et ankerhåndteringsfartøy av type UT 712 L Rolls-Royce design. Skrog er bygd i Polen.

VIDERESOLGT Rem Offshore videresolgt «Rem Viking» like etter overleveringen til Varun Shipping Company Ltd, Mumbai, India. Klassenotasjon DNV +1A1; TUG, Supply Vessel, EO, SF, Dynpos AUTR, Comf-V(3), Ice C, Oil Rec.

MASKINERI Hovedmaskineri består av to dieselmotorer av typen B32:40V12P hver på 6000 kW ved 1800 o/min fra Rolls-Royce Marine. To hovedpropeller fra Rolls-Royce Marine er av typen 3000 AGHC. To akselgeneratorer av typen NRW53L95 hver på 3000 kVA er fra Leroy Somer. Hjelpemotor er fra Cummins type KTA50DM2 med effekt på 1668 kVA, nød/havnegenerator er type KTA19DM. Thrustere er levert av Rolls-Royce Marine og består av VROS thruster type TCNS 073 CP på 883 kW, tunnelthruster forut av typen TT2200DPNCP på 883 kW og to tunnelthustere akter av typen TT2000DPNCP. Også disse to er på 883 kW.

DEKK Rolls-Royce Marine Deck Machinery har levert vinsjutrustningen med ankerhåndteringsvinsj produsert av I.P. Huse type BSL400W/SL400W. Av annet dekksmaskineri finner vi et kombinert ankerspill og fortøyningsvinsj type BFMG63046, lagringsvinsj type ALM63138U, arbeids- og hjelpevinsj type LAKM132020 og LAKMX22012, og to cargorail kraner av typen AHC 45-13. Anker og kjetting er fra Sotra Marine Produkter. Mob-båt av typen Weedo 600 FRB er levert av Maritime Partner. Mob-båt/davit av typen HL6D er fra TTS Marine og redningsflåter av typen Viking 16DK er levert av Mare Safety.

INNREDNING Innredningsarbeidet er utført av Norla Maritime. Vanntette dører er levert av IMS og innvendige dører er fra Libra-Plast. Vinduer er levert av Bohamet og vindusviskere er type Wynn. Bysseutstyr og vaskeriutstyr har Mare Safety levert. Proviantrom er fra Fresvik Produkt. Sanitærutstyr og renseanlegg er levert av Jets Vacuum.

ELEKTRONIKK Furuno 10 CM ARPA FAR-2137S BB radar, Furuno 3CM ARPA FAR-2117 BB radar, TELchart V3, T-2026 kartplotter, Furuno GPS satelittmottaker GP-90, Furuno FA-150 automatisk identifikasjonssystem, Anschütz 22 GGG/GM standard, Anschütz Repeater kompass, Anschütz Digital Autopilot Pilotstar D, Anschütz Universal Signal Unit NautoAlarm. Standard magnetisk kompass klasse «A», Furuno DS-80 Doppler Logg, Furuno IMO/SOLAS FE-700 ekkolodd, Totem S-VDR, Interface kit, IF-5200, Furuno MF/HF SSB FS-2570 radiostasjon, Furuno NX-700 Navtex Receiver, Furuno TRON SART radartransponder, TRON EPIRB TRON-40S nødpeilesender, TRON bærbar VHF, GMDSS TR-20, Furuno Inmarsat C FELCOM 15, Furuno Inmarsat F FELCOM 7+ (Fleet 77), Brother FAX-2850 telefaks, Satelitt VSAT bredbånd, Furuno VHF FM-8800S radiotelefon, Motorola stasjonær radio GM-380 UHF, Motorola bærbar UHF HTS 2000 Eex, Ericsson F251m GSM terminal, SeaTel 5004 tv antenne system.
UTSTYRSLISTE
Hovedmotorer: 2 x B32:40V12P 6000kW o/1800 min RRM Engines - Bergen
Hovedpropeller: 2 x 3000 AGHC RRM Propulsion - Ulsteinvik
Hjelpegeneratorsett: KTA50DM2 1668 kW Cummins
Nød/havnegeneratorsett: KTA19DM1 488 kW Cummins
Akselgenerator: 2 x NRW53L95 3000 kVA Leroy Somer
Styremaskin: Tenfjord SR 722FCP RRM Steering Gear - Tenfjord
Sidepropeller: VROS thruster TCNS 073 CP 883 kW, tunnelthruster forut TT2200DPNCP 883 kW, toxtunnelthruster akter TT2000DPNCP RRM Propulsion - Ulsteinvik
Pumper/sentralkjølere: Ing. Per Gjerdrum
Vedlikeholdssytem: Tero Marine
Rør: Ahlsell
Rør og utrustningsarbeid: Stranda Verksted
Slanger, rør, flenser m.m. GS-Hydro
Sanitær-/hydraulisk rørsystem: Eikdefjord Mek. Verksted
Separatorer: Alfa Laval
Lyddemper hjelpegenerator: Discom
Lensevannseparator: Goltens
Luftstartkompressor: Sperre Industrier
Luftfilter: Atlas Copco
Varmtvannstank: Pyro
Flowmeter: AM Instrumentering
Pumpe/doseringtank: Blom Marine
Doseringsutstyr: SW Norsk Atlas
UV-filter: Tøssebro
Ventilasjon: Langset Varmeteknikk
Brannalarmutstyr: Tyco
CO2 Brannslukkingssystem: H.P. Danfoss Semco Maritime
Testutstyr: Hareid Elektriske Teknikk
Incinerator: Kay Lindegaard
Hovedtransformer: 670x540x877 380-440/230V Noratel
Bokskjølere: Dimo
Tankvaskemaskiner: Alfa Laval
Overflatebehandling: Norblast
Navigasjon og kommunikasjonsutstyr: Emil Langva
Intercom/PA: Zenitel Hareid Elektriske Teknikk
Anker og kjetting: Sotra Marine Produkter
Vinsjer: ankerhåndteringsvinsj BSL400W/SL400W, ankerspill-/fortøyningsvinsj BFMG63046, lagringsvinsj ALM63138U, arbeids-/hjelpevinsj LAM132020 og LAKMX22012, 2xcargo rail kraner ACH 45-13 RRM Deck Machinery - Brattvag
Maskinverktøy: Unitor
Mob-båt: Weedo 600 FRB Maritime Partner
Mob-båt/davit: HL6D TTS Marine
Redningsflåter: Viking 16DK Mare Safety
Rednings-/sikkerhetsustyr: Erling Haug
Gulvbelegg, ABS-masse: BT Entreprenør
Vanntette glidedører: IMS
Dører: Libra-Plast
Vindusviskere: Wynn PMC Servi
Vinduer: Bohamet
Lanterner: Tranberg
Bysseutstyr: Beha-Hedo bysseovner Mare Safety
Kjølekompressorer: Kuldepartner
Kjøl-/frys-/proviantrom: Fresvik Produkt
Møbler: Vad/Rovde Møbelfabrikk
Vaskeriutstyr: Miele Mare Safety
Baderomsmoduler: Contech
Medisinpakke: Medi 3
Sanitærutstyr/renseanlegg: Jets Vacuum
Elektriske installasjoner: Hareid Elektriske Teknikk
Lyskastere: Norselight
Innredningsarbeider: Norla Maritime
Byggelånsbank: Nordea