Skandi Iceman (11/2013)

Skandi Iceman
HOVEDDATA
Lengde o.a. 93,50 m
Lengde p.p. 84,80 m
Bredde 24,00 m
Dybde til h.dk. 9,80 m
Max draft 7,80 m
Bruttotonnasje 8269 t
Dødvekt 4240 t
Cargo dekksareal 800 m2
Brennolje 2040 m3
Ferskvann 1150 m3
Ballast-/drillvann 3760 m3
ORO tanker 1635 m3
Liquid mud 620 m3
Brine 620 m3
Tørrbulk 250 m3
Bollard pull 280 t

23. oktober ble «Skandi Iceman» overlevert fra Vard Søviknes til Iceman AS/DOF ASA, Storebø. Ankerhåndteringsfartøyet er verftets byggenummer 799 og har design STX AH 12.

«Skandi Iceman» er et avansert dypvanns ankerhåndteringsfartøy som også er tilrettelagt for operasjoner med ROV. En rekke innovasjoner gjør fartøyet svært anvendelig og med sin ICE-1B og Winterization klassifisering er det også klargjort for oppdrag under moderate isforhold i nord-områdene.

DÅP Lørdag 28. september ble «Skandi Iceman» døpt ved Vard Søviknes. Spekket med innovasjoner og optimalisert for arbeid under tøffe forhold skal det nye ankerhåndteringsfartøyet på oppdrag i spotmarkedet.

GRØNT FOKUS Fartøyet er designet miljøvennlig med fokus på lavt forbruk og NOx-reduksjon. Det har et bulbous baug-design som reduserer bølgemotstanden når det seiler i transit. Det er utrustet og designet for tung ankerhåndtering, slep, plog/trenching og ROV-operasjoner – i tillegg til å drive leveranse til og fra rigger, produksjonsplattformer og lignende.

HYBRID LØSNING Fartøyet er også utrustet med hybrid motorløsning som kombinerer et diesel-mekanisk fremdriftsystem, reduksjonsgir og CP-propeller med en fleksibel diesel-elektrisk fremdrift. Dette gir fartøyet muligheten til å velge mellom ulike motor-konfigurasjoner som konvensjonell diesel-mekanisk fremdrift, diesel-elektrisk fremdrift, «boost mode» som er en kombinasjon av de to første, og «hybrid mode» som kjører en propell på diesel-mekanisk og samtidig produserer strøm til å drive den andre propellen med en elektrisk motor.

PARALLELLKJØRING Ifølge prosjektleder i DOF, Stian Haglind, har man også på motorsiden tatt et steg videre under operasjonelle forhold.
– I denne sammenheng er det på dette fartøyet tatt et steg videre med å kunne parallellkjøre akselgeneratorer og hjelpemotorer med lukket eller åpen tavlebryter. Dette gjør at fartøyet kan drive anker håndtering/pre-legging store deler av tiden i diesel elektrisk mode. Tavlen har også 4 split, i stedet for tradisjonelt 2 split, og har oppnådd et ERN tall på 99,99,99,96, forklarer Haglind.
Dette gir fartøyet en stor fleksibilitet til å operere på den mest økonomiske måten når det kommer til kraft og drivstoff forbruk, og båten oppnådde en snittfart på 18,14 knop på sjøprøver.

GODT UTRUSTET – «Skandi Iceman» er også utrustet med en stor ankerhåndterings-vinsjepakke på 500 tonn, den har som andre båt i verden en integrert AHF-ramme med 300 tonn SWL, skroget er klargjort for installasjon av en 250 tonn A-ramme og hiv-kompensator hvor den ene AH-vinsjen er klassifisert i henhold til DNV lifting appliances, SDE(safe deck handling equipment). Videre har båten et spesielt fleksibelt kjettinghåndteringssystem med stor kjettingkassekapasitet, FiFi I&II, Oil Recovery i henhold til NOFO 2009, SPS code, NMD rescue for 300 personer. For å få høy crew-comfort har rederiet valgt å bygge båten i henhold til MLC 2006 regler. Med alle disse notasjonene skiller «Skandi Iceman» seg ut blant andre moderne AHTSer som er i markedet i dag, presiserer Haglind.

LUFTBARRIERE «Skandi Iceman» er også utrustet med et teknologisk akseltetningsystem som hindrer utslipp fra fartøyet til omgivelsene. Supreme VENTUS systemet er et hylsetetningssystem som bruker luft for å skape en barriere mot sjø i stedet for olje.

FØRSTE I VERDEN «Skandi Iceman» er det første fartøyet på verdensbasis som er levert med både LED-flombelysning og full LED-belyst rescue-zone. I tillegg har fartøyet også dimbar dekksbelysning som gir bedre sikt under nattseilas og muligheter for å tilpasse belysning etter forholdene.

MANGE FORDELER Ifølge Stian Haglind gir dette mange fordeler som vil komme både mannskap og samarbeidspartnere til gode.
– Dekksbelysningen om bord «Skandi Iceman» gir så utrolig mye bedre belysning enn tidligere skip som har tradisjonelle flomlysløsninger med HPS og Halogen. Lampene fra Luminell er designet slik at de gir optimal lysspredning som gjør at vi også får kraftig lys på lange distanser, forklarer Haglind.

GODE TILBAKEMELDINGER Han har også fått gode tilbakemeldinger fra mannskapet om bord i fartøyet.
– Mannskapet om bord kan ikke få skrytt nok av belysningen som vi har oppnådd, og sier dette er rett og slett dagslys på nattestid – noe som videre medfører enda bedre sikkerhet, minimalt med vedlikehold, fuel og miljø besparelse og bedre arbeidsforhold for vårt mannskap, fortsetter Haglind.

BEDRE CCTV Kvaliteten har også blitt betraktelig bedre på CCTV-systemet. LED har den egenskapen at den gir minimalt med gjenskinn i omgivelsene, i tillegg til dagslyseffekten til alle døgnets tider.

DIMMBAR DEKKSBELYSNING Fartøyet har også et trinnløst dimmersystem for dekksbelysningen.
– Om bord i «Skandi Iceman» har vi også fått montert den nye trinnløse dimmeren fra Luminell, noe som gjør det mulig for oss å dimme ned dekksbelysningen under transit, slik at vi oppnår fortsatt god belysning på dekk, uten å forstyrre navigatør på bro. Vi kan også dimme ned belysningen i havn, slik at vi kan unngå eventuell sjenanse for omliggende bygninger eller båter. En slik ned dimming av LED lysene øker også forventet levetid betraktlig, forklarer Haglind.

TRE GANGER SÅ MYE LYS Ifølge prosjektkoordinator hos Luminell, Morten Kalvø, er det ikke det første skipet de har levert med dimmerfunksjon.
– «Skandi Bergen» som også var en DOF-båt leverte vi med tilsvarende trinnløse dimmersystem. Det som er nytt for oss med «Skandi Iceman» er leveranse av full belysning til rescue-zone på et fartøy som er 100 % basert på LED. I tillegg har vi veldig mye lys på dette fartøyet, 300 LUX som er tre ganger så mye som normalt, forklarer Kalvø.

BANEBRYTENDE Ifølge Kalvø er det banebrytende å ha muligheten til å dimme flombelysning på et offshorefartøy.
– Dette er en trinnløs og svært dimmbar enhet som er helt uvanlig innenfor dekks- og flombelysning. Man har spotlight som man dimmer innvendig, men ikke slik som vi har gjort det ute. Det er LED-teknologien som åpner opp for at dette er mulig, noe som vil være svært anvendelig under nattseilas eller i situasjoner der man ikke ønsker å sjenere omgivelsene, fortsetter Kalvø.

PRESTISJEPROSJEKT Samarbeidspartner på prosjektet er Brattvaag Electro som har gjort alle installasjoner av LED på fartøyet. For Luminell var dette også et prestisjeprosjekt da de fikk muligheten til å vise frem mulighetene som teknologien åpner opp for.
– Bransjen ellers snakker om at man kan gå ned i LUX-nivå på belysning når man skifter til LED, men vår tanke er at man skal kunne ha mer lys enn det som har vært standard frem til nå. Dette øker sikkerheten, arbeidskvaliteten, dagslysfølelse på nattestid som kanskje spesielt er viktig her på den nordlige halvkule, og det gir en belysning som stimulerer kroppen til å jobbe, påpeker Kalvø.

GODT SAMARBEID Ifølge Head of Sales i Luminell, Ole Jacob Hanken, er dette den femtende båten de samarbeider med DOF om.
– Vi har et svært godt samarbeid med DOF og er strålende fornøyd med at de tar i bruk våre løsninger. Spesielt med denne typen prestisjeprosjekter er det spennende å ha en samarbeidspartner som tør å bane vei i bransjen, forklarer Hanken.

KLASSE «Skandi Iceman» er klasset i Det Norske Veritas med følgende notasjon: +1A1 Offshore Service Vessel AHTS, SF, E0, DYNPOS-AUTR, COMF-V(3) C(3), CLEAN DESIGN, OILREC (& in compliance with NOFO 2009), WINTERIZED BASIC, FIRE FIGHTER I & II, NAUT OSV (A), DK(+), HL(2.8),TMON, ICE-1B, SPS.

MASKINERI Hovedmotorene er to Rolls-Royce Bergen B32:40V12P som hver yter 6000 kW ved 750 o/min. Rolls-Royce har også levert hjelpemotorene som er tre C25:33L9ACD á 2880 kW ved 900 o/min samt ror og styremaskin. Gir type ACG1130 og propeller er levert av Scana Propulsion AS. Nogva Motorfabrikk har levert nødgenerator type Scania DI12 62M-HCM434F som yter 335 kW ved 1800 o/min og havnegenerator type Scania DI16 55M-HCM534F som yter 532 kW ved 1800 o/min. To akselgeneratorer type ABB DSG 144n/10 W á 5000 kW ved 720 o/min og to elmotorer type ABB AMI 630L6L BAFTMH á 4500 kW ved 1200 o/min er levert av Vard Electro. Brunvoll AS har levert thrusterne om bord som består av en nedsenkbar azimuth type AR-80-LNC-2100 som yter 1200 kW ved 304 o/min, to tunnelthrustere type FU-93-LTC-2500 á 1200 kW ved 1190 o/min og to tunnelthrustere type FU-74-LTC-2000 á 1200 kW ved 1190 o/min.

DEKK TTS har levert dekkskranen, type GPK 380-10-16, som løfter 12 tonn ved 16 meters utstrekning. Rolls-Royce Marine har levert to cargo-rail ankerhåndteringskraner type AH55 som hver løfter 2,8 tonn ved 15 meter. Lastesikringsvinsjer er levert av Seaonics, mens Ulmatec Cetix har levert en elektrisk umbilicalvinsj. Sepro har levert LARS for ROV hangaren type HPL 15-A-H. Rolls-Royce Marine har i samarbeid med I.P. Huse AS levert ankerhåndteringsmaskineriet som består av følgende: 1xspesialtrommel på 500 tonn med vaierkapasitet på 14 346 meter (76 mm diameter)/2113 meter syntetisk tau (203 mm), 1xløfte-/tauetrommel på 500 tonn med vaierkapasitet på 3500 meter (76 mm), 1xtaue-/arbeidstrommel på 500 tonn med vaierkapasitet på 3800 meter (90 mm)/800 meter syntetisk tau (203 mm), 2xhjelpevinsj á 170 tonn med kapasitet på 1600 meter tau (203 mm), 2xslepevinsj, 2xtuggervinsj á 17 tonn, 2xtuggervinsj á 24 tonn, 1xhjelpevinsj 17 tonn, 2xkjettinghalere, haikjeft, slepepinner, AHF-ramme. I tillegg til dette har Rolls-Royce Marine levert to kombinert windlass/fortøyningsvinsjer type LBFMX-22056MB532 samt to tugger/fortøyningsvinsjer type LAKMX41017.

INNREDNING «Skandi Iceman» er innredet for 45 personer fordelt på 39 enkle og 6 doble lugarer. Komplett innredning er levert av R&M Ship Interior som også har levert møbler, bysseutstyr og isolasjon.

ELEKTRONIKK Elektrisk installasjon er utført av Vard Electro, mens installasjon av LED lysene er utført av Brattvaag Electro. Navigasjons- og kommunikasjonsutstyret om bord er levert av O. Øverland AS og består av følgende: Furuno FCR-2127 X-band radar, Furuno FAR-2137-BB S-band radar, 2xFuruno GP-150 DGPS, 2xTelchart Tecdis, Raytheon Anschütz 2025 autopilot, 2xRaytheon Anschütz STD 22 gyrokompass, Cassenes & Plath Reflecta magnetkompass, Furuno FE-700 ekkolodd, Simrad ES 600 ekkolodd, Furuno DS-80 dopplerlogg, Furuno VR-3000-6G VDR, Furuno FA-150 AIS, Sailor TT 6120 LRIT, Furuno Felcom 18 Inmarsat-C, 2xFuruno 500 FleetBroadband, Furuno FS 1575 MF/HF, Furuno NX-700A navtex, 2xFuruno FM 8900 VHF, Comrod AT-82 MF/HF antenne, 4xComrod AV-6K VHF antenne, Comrod AR 62 RX antenne, Jotron Tron 40S MKII EPIRB, Jotron 45SX EPIRB, 2xJotron SART 20 radartransponder, 3xJotron Tron 20 VHF GMDSS, 5xSailor 6210 VHF, 14xMotorola GP-340 EX VHF, 6xMotorola GP-340 EX UHF, 2xIcom A 110 Air, 3xIcom Air A6E, 4xMotorola GM 380 VHF, 9xMotorola GM 380 UHF, Tele-Supply JTM-30 C radiobeacon, Skipper Taiyo TDL 1550 VHF/Air retningsfinner.
UTSTYRSLISTE
Hovedmotorer: 2xBergen B32:40V12P á 6000 kW ved 750 o/min Rolls-Royce Marine
Akselgeneratorer: 2xABB DSG 144n/10 W á 5000 kW ved 720 o/min Vard Electro
Hjelpemotorer: 3xC25:33L9ACD á 2880 kW ved 900 o/min Rolls-Royce Marine
Nødgenerator: 1xScania DI12 62M-HCM434F, 335 kW ved 1800 o/min Nogva Motorfabrikk
Havnegenerator: 1xScania DI16 55M-HCM534F, 532 kW ved 1800 o/min Nogva Motorfabrikk
Elmotorer: 2xABB AMI 630L6L BAFTMH á 4500 kW ved 1200 o/min Vard Electro
Gir: 2xACG1130 Scana Propulsion
Propeller: E125/4600/140 Scana Propulsion
Ror/styremaskin:   Rolls-Royce Marine
Thrustere: 1xAR-80-LNC-2100, 1200 kW ved 304 o/min
2xFU-93-LTC-2500 á 1200 kW ved 1190 o/min
2xFU-74-LTC-2000 á 1200 kW ved 1190 o/min
Brunvoll
Monteringsarbeider:   Tomrefjord Rør og Montering
Rørmontasje:   WIS Installasjon
Fortøyningsvinsjer: 2xLBFMX22056MB532 windlass/fortøyningsvinsj
2xLAKMX41017 tugger/fortøyningsvinsj
Rolls-Royce Marine
Dekksmaskineri: 1xspesialtrommel 500 t, 1xløfte-/tauetrommel 500 t,
1xtaue-/arbeidstrommel 500 t, 2xsekundærvinsj 170 t
2xslepevinsj, 2xtuggervinsj 17 t, 2xtuggervinsj 24 t,
1xhjelpevinsj 17 t, 2xkjettinghalere, haikjeft,
slepepinner, AHF-ramme
IP Huse/Rolls-Royce Marine
Wireblokk:   Mørenot
Lastesikringsvinsjer:   Seaonics
Elektrisk umbilicalvinsj:   Ulmatec Cetix
Dekkskran: 1xGPK 380-10-16, 12 t/16 m TTS
Ankerhåndteringskraner: 2xAH55 á 2,8 t/15 m Rolls-Royce Marine
ROV LARS: HPL 15-A-H Sepro
Anker/kjetting:   Sotra Anchor & Chain
Fendere:   James Walker
Fortøyningsplattformer/
ROV port:
  Aukra Maritime
Luker:   Libra Plast
Rojo luker:   Kongsberg Evotec
Tredekk:   Amdam Sag og Høvleri
Fortøyningsutstyr:   Seasafe/Varde/Mørenot
BHS system:   Randaberg Industries
Pumper/agitatorer/HPU/
tankvaskesystem/
ballastvannbehandling:
  Ing. Per Gjerdrum
Flowmeter:   AM Instrumentering
Separatorer:   GEA Westfalia
CJC-filter:   Øwre-Johnsen
UV-filter/klorinpumpe:   Filtra
UV-sterilisator:   Filtra
Armaturer:   Brødrene Dahl
Kuplinger:   Mento
ICCP/ICAF/SACP:   MPE Cathodic
Startluftkompressorer:   Sperre Industri
Arbeidsluftkompressorer:   TMC
Eksosoppheng:   Broneske
Evaporator:   Ing. Per Gjerdrum
Ventilasjon:   Vard Accomodation
Verktøy/dreiebenk:   Tools Molde
Verkstedsinnredning:   Constructor Norge
Sveiseutstyr:   Møre Sveisesenter/Wilhelmsen Technical Solutions
Høytrykkvasker:   EMS Ship Supply
Sentralstøvsuger:   Vard Piping
Incinerator:   TeamTec
Kompaktor:   Uson Marine
Kjele/steamgenerator/
tankvarmesystem:
  Ulmatec Pyro
Vinteriseringsutstyr:   Plany
MOB-båt: Alusafe 700 twin MKII Maritime Partner
Davit:   Maritime Partner
Redningsflåter: 6x25 personer Viking Life-Saving Equipment
Redningsdrakter:   Brude Safety
MOB-redningssystemer:   Dacon
Brannslukking: CO2 Autronica
Brannslukking: Watermist Danfoss Semco
FiFi pumper/monitorer:   Fifi Systems
Sikkerhets-/brannutstyr:   Brude Safety
Pusteluftkompressor:   Brude Safety
Maling:   International Maling/Norcoat
Green Passport:   Vard Vung Tau
Komplett innredning/
møbler/isolering:
  R&M Ship Interior
Hospitalinnredning:   Maritime Partner
Medisinsk utstyr:   Maritime Partner
Oksygen:   Medi3
Bysseutstyr:   R&M Ship Interior
Proviantkjøl:   Vard Accomodation
Proviantheis:   HK Service
Vaskeriutstyr:   Vard Electro
Eksterne dører:   Libra Plast
Vanntette skyvedører:   IMS
Vinduer:   Bohamet
Vindusviskere:   Decca
Styrehusstoler:   NorSap
Vacuumtoaletter/
kloakkanlegg:
  Jets
Landgang:   Gurskøy
Nautisk utstyr:   Brude Safety
Vedlikeholdssystem: TM Master Tero Marine
Dekksbelysning:   Luminell
LED installasjon:   Brattvaag Electro
Lanterner/kontroller/søkelys/
Ttyfon/vinteriseringsutstyr:
  Tranberg
DP-system: KPOS DP-21 Kongsberg Maritime
Brokonsoller:   R&M Ship Interior
IAS/tavler/peileanlegg:   Vard Electro
Elektrisk installasjon:   Vard Electro
Navigasjons-/
kommunikasjonsutstyr:
  O. Øverland
Brenn-/smøreolje:   Castrol
Skrog:   Vard Tulcea
Byggelånsbank:   Nordea