Einar Erlend (04/2018)

Publisert: 06.04.2018 kl. 15.30
Foto: Aas Mek. Verksted
Foto: Aas Mek. Verksted

I februar overleverte Aas Mek. Verksted AS snurrevad-/notbåten Einar Erlend til Einar Erlend AS, Bodø, etter ferdigstilt ombygging og forlengelse. 

Ombyggingen startet den 1. november 2017, og båten ble ferdig levert 16. februar. Verftet har reparasjon og serviceoppdrag fremover våren/sommeren, før det til høsten blir oppstart på et nybygg til Sølvtrans.

NORSK DESIGN
Solstrand Trading har prosjektert og leveret all dokumentasjon for ombyggingen av Einar Erlend (MM 04/2014). De står også bak det opprinnelig designet av fartøyet, som ble levert til Einar Erlend AS fra danske Vestværftet i 2014. Snurrevad-/notbåten reiste fra verftet etter ombyggingen, og rett nordover til loddefiske.

FORLENGET
– Båten drar fra verftet etter en forlengelse på 4,2 meter, og etter forlengelsen har båten en total lengde på 41,45 meter. Vakuumpumpesystemet er utvidet og tilpasset for to nye RSW- tanker.  RSW-tankkapasiteten er nå på 500 kubikk. Det er også montert en ny dekkskran av typen Triplex KN 10, forteller daglig leder Halvard Aas i en pressemelding fra verftet.

MASKINERI 
Ved levering i 2014 besto hovedmaskineriet av en Mitsubishi S6U-MPTK hovedmotor og to Mitsubishi hjelpemotorer á 988 kVA, levert av Westdiesel AS. Daværende Scana Propulsion sto for leveranse av gir type ACG 62-450 og propellanlegg med vingediameter på 2900 mm. Styremaskin er av type SR-562-FCP fra Rolls-Royce Marine, mens ror kommer fra Becker Marine Systems. Thrustere ble levert av Brunvoll AS.  Det foreligger ikke informasjon om det har blitt gjort endringer i maskineriet som følge av ombyggingen.

OMBYGGINGEN
Utvidelse av RSW-anlegg og vakuumpumpesystem er gjort i samarbeid med Cflow Fish Handling AS som leverandør. Montering av skrogseksjon er gjort av MCP AS. Sandblåsing og metallisering er utført av PCS AS. Elektrisk installasjon er foretatt av Vik Elektro AS, og Libra-Plast AS har levert utvendige dører. Den nye kranen, av type KN 10, er levert av MacGregor Triplex AS. Plastrør og perforerte plater i forbindelse med avsiling, er levert av Astor Plast AS. Xylem Water Solutions Norge AS har levert lensepumpe.

UTSTYRSLISTE
Hovedmotor: Mitsubishi S6U-MPTK Westdiesel
Hjelpemotorer: 2xMitsubishi à 988 kVA Westdiesel
Gir: ACG 62-450 Scana Propulsion
Propeller: Ø2900 mm Scana Propulsion
Thrustere:   Brunvoll
Styremaskin: SR-562-FCP Rolls-Royce Marine
Kran: Triplex KN 10 MacGregor/Triplex
RSW-anlegg/vakuumpumpesystem:   Cflow
Tegning/dokumentasjon:   Solstrand Trading
Skrogseksjonmontering:   MCP
Sandblåsing/metallisering:   PCS
Utvendige dører:   Libra Plast
Plastrør/perforerte plater avsiling:   Astorplast
Lensepumpe:   Xylem Water Solutions Norge
Elektrisk arbeid:   Vik Elektro
Elektronikk:   O. Øverland
Maling:   Carboline/Multi Marine
Overflatebehandling:   Multi Marine

Kurt W. Vadset

kurt[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Lignende skip