Kronviken (08/2006)

Publisert: 17.08.2006 kl. 11.04 | Oppdatert: 03.04.2018 kl. 09.06
Kronviken
Kronviken
14. september ble tankskipet «Kronviken» overlevert fra Samsung Heavy Industries Co. Ltd., til Viken Shipping AS/Viken Crude AS. Byggnummeret på tankeren er 1571. Søsterskipet byggnummer 1572 skal leveres 3. januar, men begge båtene ble døpt 12. september.

KLASSIFISERING «Kronviken» er bygget med DNV klasse, isklasse 1A og en Plus - 2 notasjon, som gir en designutmatningslevetid på 40 år, basert på et Nord-Atlantisk bølgemønster. Nybygget har P&I forsikring hos Gard og H&M forsikring hos Norwegian Hull Club.

MASKINERI Framdriften besørges av en MAN B&W Diesel av typen 7S60MC dieselmotor med en ytelse på 19.460 BHP. Under prøveturen ble farten målt til 14,56 knop. Regulatoren og maskin/bro kontroll er levert av Lyngsø. To turboladere fra ABB er installert for hovedmotoren. Rolls-Royce Frydenbø sitt styremaskineri opererer et konvensjonelt Semi-spaderor. En fastmontert iskniv er plassert over/aktenfor ror. Tankeren er utrustet med en baughtruster fra Brunvoll som har en effekt på 1500 kW. Tre MAN B&W hjelpemotorer av typen 5L28/32H er bygget på lisens av STX, hver på 980 kW, 720 rpm., med Nishishiba generatorer som produserer strøm. Et Lindenberg nødaggregat er på 180 kW. ExxonMobil har levert smøreolje. Start - og arbeidsluftkompressorer er levert av Sperre Industrier og Tamroter. Separatorene er fra Alfa Laval. Lastetankradare kommer fra Saab – Rosemount. Pumper er levert av Shin Shin og kjeleutrustningen er fra Mitsubishi på 2 x 35 tonn per døgn. FlatWoods har stått for leveransen av ventilasjonsanlegg og proviant/kjølesystem. Hi – Press har levert ventilasjonsvifter i maskinrommet.

DEKK Dekksmaskineriet er levert av Aker Kværner Pusnes, og TTS har levert slangehåndteringskran på 15 t/ 27 m. Oriental har levert to proviantkraner på henholdsvis 2,5 t/11,5 m og 4,0 t/ 1,5 m. Inert gass systemet kommer fra Kashiwa. Laste-/turbinpumper er levert av Shinko, mens tankspylemaskiner er fra Polarmarine. Malingsutstyret er levert av Sigma.

INNREDNING Redningsutstyret består av livbåter, daviter med hydraulisk bremse fra Umoe Schat – Harding. Sigma har levert malingssystemene. Om bord er det innredet for et mannskap på 26 personer. Bysseutstyr kommer fra Metos, incinerator fra Hyundai og vakumtoalettsystem er levert av Evac.

ELEKTRONIKK JRS har stått for størsteparten av leveransen av nautisk utstyr. Radar ECDIS, DGPS, ekkolodd, logg, Innmarsat F og radioutstyr. Gyrokompass og autopilot er fra Yokogawa. Kongsberg har levert brovakt og alarmsystem. PA system er levert av CMR, Korea.
UTSTYRSLISTE
 
Hovedmotor: En MAN B&W Diesel av type 7S60MC MAN
Turboladere:   ABB
Regulator maskin/bro kontroll:   Lyngsbø
Styremaskineri: Frydenbø Rolls-Royce Marine
Hjelpemotorer: 3x MAN B&W av typen 5L28/32H 980 kW , 720 o/100 bygget på lisens av STX  
Baugthruster:   Brunvoll
Generatorer:   Nishishiba
Smørolje:   ExxonMobil
Nødaggregat:   Lindenberg
Kompressorer:   Sperre Industrier/Tamrotor
Separatorer:   Alfa Laval
Lastetankradar:   Saab – Rosemount
Pumper:   Shin Shin
Kjelutrustning: 2x35 tonn per døgn Mitsubishi
Ventilasjonsanlegg/proviant/kjøleanlegg:   FlatWoods
Ventilasjonsvifter/maskinrom:   Hi – Press
Dekksmaskineri:   Aker Kværner Pusnes
Slangehåndteringskran: 15t/27 m TTS
Proviantkraner: To kraner på 2,5t/11,5 m og 4,0t/11,5 m. Oriental
Gasssystemet: Av typen Inert Kashiwa
Laste/turbin/pumper:   Shinko
Tankspylemaskin:   Polarmarine
Redningsutstyr:   Umoe Schat - Harding
Malingsutstyr:   Sigma
Bysseutstyr:   Metos
Incinerator:   Hyundai
Vakumtoalett:   Evac
 

Kim Idar Giske

kim[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Lignende skip