Molnes (05/2016)

Publisert: 24.05.2016 kl. 05.31 | Oppdatert: 09.01.2017 kl. 17.33
Molnes
Molnes
I mars ble Vard Søviknes ferdig med ombyggingen av frysetråleren Molnes, som eies av Nordic wildfish AS, Valderøya.

Molnes ble satt i kommersiell drift 31. mars, etter en omfattende ombygging.

Nordic wildfish, tidligere Roaldsnes, er et av Norges største fiskeriselskap. De jobber med flere forsknings- og utviklingsprosjekt, der Molnes har fått prosjekttittel “Fra en tradisjonell tråler til en produksjonsplattform for differensierte kvalitetsprodukter”. Målet med utviklingsprosjektet fra rederiet, har vært å bevare villfisken sin opprinnelige kvalitet fra den blir halet om bord båten, til den ligger på fatet til forbrukeren. Molnes har fått installert det nyeste av løsninger og teknologi for håndtering av fisk.

BEVARER KVALITETEN Løsningene om bord den ombygde tråleren, skal bevare villfisken sin kvalitet. Blant annet blir fangsten ført levende til bedøvings- og bløggelinjer, som igjen leverer utblødd fisk til optimaliserte slaktelinjer for videre prosessering. Selskapet vil samtidig utnytte 100 prosent av alt restråstoff fra villfisken, til å for eksempel produsere verdifull protein og olje ved hjelp av hydrolyseteknologi.

“GRØNT” OG “BLÅTT” SAMARBEID – Vi og våre samarbeidspartnere har gjort båten om fra en tradisjonell tråler til en produksjonsplattform for unike produkt, sier CEO i Nordic wildfish, Tore Roaldsnes. Allerede før båten var på sjøen, hadde hele den første fangsten blitt bortbestilt. Roaldsnes mener Molnes har gått fra å være en tradisjonell tråler, til en produksjonsplattform for unike varer.

– Nordic wildfish har i samarbeid med norsk industri, her representert ved Skala, Vard, C-flow, Kuldeteknisk, Seaside, Steeltech og Ulmatec Pyro, vist evne til fornying og verdiskaping kombinert med bærekraft, miljø- og samfunnsansvar, legger han til.

MILJØVENNLIG VERDISKAPING Nordic wildfish og samarbeidspartnerne har gjennom prosjektet realisert prosessteknologi som øker verdiskaping og utbytte gjennom høyere produktkvalitet, samt helt nye og høyverdige produkter gjennom om bordprosessert hydrolysert restråstoff. Prosjektet har i tillegg tatt i bruk teknologi som reduserer drivstofforbruk og tilsvarende utslipp til miljøet, heter det i en pressemelding fra rederiet.

FØRST UTE Prosesslinje for hydrolisering av restråstoff, designet og utviklet for bruk om bord i en havgående hvitfisktråler er ikke gjort før. Dette er første fullskala prototype av morgendagens miljøteknologi, står det videre i pressemeldingen. Restråstoffet fra slaktelinjer om bord i en frysetråler utgjør rundt 40 prosent av fiskens rundvekt. Denne protein- og oljeressursen fra marint råstoff har til nå ikke vært utnyttet, men gjennom kvalitetsforbedring av produktene, og en høyere utnyttingsfaktor, vil det nå være mulig å oppnå en høy verdiskaping per tilverket kilo.

RESURSSUTNYTTING Energiøkonomiseringseffekten oppnås ved at fiskeproteiner, olje og kalsium raffineres fra alt restråstoff som det er brukt energi til å fiske opp fra havet. Ut over energieffektivisering og høyere utbyttefaktor for rederiets del, vil produktet gi etterspurte bidrag til løsninger av de store miljøutfordringer som oppdrettsnæringen står ovenfor, jamfør problematikken rundt import av ikke-bærekraftig høstet marint fór og utstrakt bruk av soyabasert fór. Det er et uttalt behov for marint bærekraftig fór i havbruksnæringen, i følge pressemeldingen fra Nordic wildfish.

FREMTIDEN – Det er fremtidens slakt av fisk vi nå ser om bord Molnes, slo forsker Hanne Digre fra Sintef fast, under en pressekonferanse i forbindelse med ferdigstillingen av fartøyet. Å se på hvordan vi kan utnytte maten bedre enn vi har gjort tidligere, er noe av det Digre jobber med.

– Som forsker er det veldig kjekt å se at det vi forsker og jobber med, kan brukes på båter som denne. Levendelagring og bløgging av levende fisk, gir bedre produktkvalitet. Nettopp kvaliteten har vært en av utfordringene, så derfor er det viktig å få på plass slike løsninger som vi ser på Molnes. Foregangsbedrifter som disse som har vært med på prosjektet, er det næringen trenger fremover, mente Digre.

FÅR INNOVASJONSSKRYT Bodil Hollingsæter, direktør Innovasjon Norge - Møre og Romsdal, var enig i Digres uttalelser.

– Innovasjon Norge styrker sin støtte til utvikling eller videreutvikling av teknologi som fremmer utvikling av kommersiell, norsk miljøteknologi. Vi er positive til raskere utvikling av slik teknologi, og ser på dette prosjektet som fremtidsrettet i så måte. Nordic wildfish presenterer sammen med sine samarbeidspartnere spennende og bærekraftige løsninger. Norge må ha bedrifter og rederi, som tør og ønsker å være med på slike tøffe prosjekt, sa Hollingsæter. Innovasjon Norge har vært med på Nordic wildfish sitt Molnes-prosjekt siden starten, og Hollingsæter uttalte at de gjerne blir med på lignende i fremtiden.

KLASSE Molnes er klasset i DNV GL med følgende notasjoner: 1A1 Stern trawler Ice(C).

MASKINERI Molnes ble bygd av Vard i 1998. Båten ble levert med en hovedmotor av type Caterpillar 3612 DITA og en hovedgenerator av type Caterpillar 3512 DITA. Gir er av type SVC 850-P510 fra Wärtsilä.
 
UTSTYRSLISTE
 
Hovedmotor: Caterpillar 3612 DITA  
Hovedgenerator: Caterpillar 3512 DITA  
Reduksjonsgir: Wärtsilä SVC 850-P510  
Varmegjenvinning:   Ulmatec Pyro
Mottak levende fisk/restitusjonslagring:   C-flow
Nedkjøling/innfrysning:   Kuldeteknisk
Hydrolyseanlegg:   Skala
Bedøving/bløgging:   Seaside
Prosessering/fabrikk:   Steeltech
 

Kurt W. Vadset

kurt[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Lignende skip