Ronja Supporter (01/2017)

Publisert: 20.01.2017 kl. 00.00 | Oppdatert: 10.08.2017 kl. 12.07
Foto: Aas Mek. Verksted
Foto: Aas Mek. Verksted

11. november 2016 ble Ronja Supporter overlevert fra Aas Mek. Verksted AS, til Sølvtrans AS, Ålesund. Brønnbåten er verftets byggenummer 196. Design er av type AAS 1802 ST.

Ronja Supporter er Sølvtrans sitt 20. fartøy. Umiddelbart etter at dåp og festligheter var gjennomført, gikk båten vestover til Skottland og inn på en femårskontrakt for Scottish Salmon Companies sine oppdrettsanlegg der borte.

ARRANGEMENT Båten er utstyrt og arrangert spesielt for føring av levende fisk i lukket system som rederiet har spesialisert seg på gjennom 16 år. Båten er også utrustet med Sølvtrans sitt spesielle lastesystem for ferskvannsbehandling. 

Båten er arrangert for sortering, smolttransport, avlusing med filter for oppsamling av lus og UV-behandling av alt sirkulasjonsvann. Fartøyet kan trykklosse med en trykkhøyde på opptil syv meter. Dette er arrangert spesielt for å kunne trykklosse direkte til slakteri eller mottakstanker på land. 

Lastekapasiteten er på 1800 m3 fordelt på to lasterom med skyveskott og trykk laste- og lossesystem, og arrangert med rederiets spesielle tverrskipssirkulasjonssystem for optimal utnyttelse av tankvolumet og lukket transport. 

VIDERE LASTESYSTEM Eget system er installert for overvåking av oksygennivå og vannkvalitet i brønnen, produksjon og innblanding av oksygen i lasterommet, ozonanlegg for desinfisering av lasterom og rørsystem og også selve vannet i lasterommet som har vært i kontakt med fisken etter utlossing. 

For transport av fisk med lukket system er det montert vannluftere for avgassing av vannet for fjerning av CO2 og regulering av PH.

Alle system, maskineri, overvåking o.l. fjernstyres og logges fra bro via automasjonsanlegg. Båten er også utstyrt med lys og undervannskamera for overvåking av fisken i lasterommet under lasting og transport. For rengjøring og desinfisering av lasterom og rørsystem, er det montert et automatisk vaske- og desinfiseringssystem, samt manuelle høytrykksvaskere og ozon desinfiseringssystem.

DÅP Fartøyet ble døpt den 12. november 2016, ved Prestebrygga i Ålesund. Gudmor er Fiona Larkin. Hun er CFO i Scottish Salmon Companies.

MASKINERI I maskinrommet er det montert en hovedmotor type Wartsila 8L20 på 1600 kW ved 1000 o/min, tilkoplet gir- og propellanlegg levert av Scana Volda AS. Hjelpemotorer er av type Cat 3512C og C32, levert av Pon Power AS. Havneaggregat er Scania DI13 75 M på 199 kW, levert av Nogva Motorfabrikk AS. Sidepropell forut på 450 kW og akter på 300 kW, er levert av Brunvoll AS.

DEKK For håndtering av lasteslanger og assistanse på merdene er det montert fire kraner på dekk, en på 52 t/m og en 48 t/m og to på 23 t/m, alle levert av Bergen Hydraulic AS. Ankervinsjer er levert av Rapp Hydema AS. Vakuumpumpeanlegg er levert av MMC AS, fisketeller er levert av AquaScan AS, ozonanlegg er levert av Redox AS og UV-anlegg/lusefilter er levert av Sterner AS. MOB-båt og tilhørende kran, er levert av Mare Safety AS.

INNREDNING Innredningsarbeidet er utført av R&M Ship Interior AS. Det er innredningsfasiliteter for ti personer, fordelt på seks enmannslugarer og to tomannslugarer, alle med dusj og toalett.

Båten er arrangert med stor og romslig messe og salong, bysse, kjøl- og fryserom, vaskerom, garderobe, kaffebar, trimrom, laboratorium m.m.

Styrehuset er arrangert med tre operatørposisjoner for manøvrering av båten, fjernstyringssystem for drift og overvåking av alle system, fjernstyring av all last og fiskehåndtering m.m. Båten er utstyrt med vakuumtoalettsystem og kloakkrensing i h.h.t. strengeste krav.

ELEKTRONIKK Elektrisk installasjon er utført av Vik Elektro. Leveranse og montering av elektronisk utstyr, blant annet full navigasjonspakke fra Furuno Norge, er gjort ved O. Øverland. Båten er for øvrig godt utstyrt med elektronisk utstyr i henhold til fartsområde og regler for europeisk fart.

UTSTYRSLISTE
Hovedmotor:   Wärtsila Finland Oy
Hjelpemotorer:   Pon Power
Nød-/havneaggregat:   Nogva Motorfabrikk
Gir/propellanlegg/manøversystem:   Scana Volda
Sidepropeller:   Brunvoll
Styremaskin:   Rolls-Royce Marine
Pumper:   PG Flow Solutions
Dekkskraner:   Bergen Hydraulic
Ankervinsj:   Rapp Hydema
Vakuumpumpeanlegg:   Havyard MMC
Fisketeller:   AquaScan
Ozonanlegg:   Redox
UV-anlegg/lusefilter:   Sterner
MOB-båt/kran:   Mare Safety
Ankerutrustning:   Fossen Shipping
LED flomlys:   Luminell
Smoltteller:   Vaki
Innredning:   R&M Ship Interior
Styrehusstoler:   Alu Design
Ventilasjon:   Wangsmo
Innvendige dører:   Baggerød
Utvendige dører:   Libra Plast
Vindu:   Bohamet Spolka Akcyjna
Proviantkjøleanlegg:   Trondheim Kulde
Kabel-/rørgjennomføringer:   Roxtec
Elektrisk installasjon:   Vik Elektro
Elektronikk: Furuno Norge O. Øverland
Brann-/redningsutstyr:   Erling Haug
Maling:   International/Westing
Ventil-/rørutrustning:   Robinet
Ventil-/rørutrustning:   Brødrene Dahl
CO2-brannslukking:   Wilhelmsen Technical Solutions
Vindusviskere: Decca Straight Line Decca
Oljefilter:   Øwre-Johnsen

Kurt W. Vadset

kurt[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Lignende skip