Stril Mermaid (05/2010)

Publisert: 07.06.2010 kl. 11.00 | Oppdatert: 14.08.2018 kl. 10.25
Stril Mermaid
Stril Mermaid
Simek leverte 26. mars PSV fartøyet «Stril Mermaid» til North Sea Safety KS. Skipet er design type Havyard 832 CD RS. «Stril Mermaid» er verftets byggnummer 122. Dåpsdag var 24. mars, og gudmor var Grete Rekkebo Brovold, som er konsernregnskapssjef i Torghatten ASA, som eier 50 prosent av North Sea Safety. Simon Møkster Rederi vil operere skipet.

SKIPET Kontrakten for bygging av skipet ble signert 8. september 2008. Skroget ble bygd i Gdansk, Polen i fem blokker som ble satt sammen ved Simek. Skroget ble sjøsatt 16. januar 2010. Dette er det andre skipet som Simek leverer til Simon Møkster Shipping. Flåten deres teller nå totalt 20 fartøy. «Stril Mermaid» er spesialtilpasset til standby-arbeid i Nordsjøen.

FEMÅRS KONTRAKT «Stril Mermaid» gikk rett ut i oppdrag på Alvheimfeltet for ConocoPhillips. Etter det vil skipet gå i spotmarkedet før det går inn på en femårs kontrakt med Marathon fra 1. juli, med fem årlige opsjoner etter det.

KLASSE «Stril Mermaid» er klasset i Det Norske Veritas med klassenotasjon +1A1, E0, SF, Dk(+), Hl(2,8), COMF-V(3), CLEAN DESIGN, NAUT-OSV, DYNPOS AUTR, Fi-Fi I, OILREC, LFL* for World Wide trading. Skipet vil føre norsk flagg.

MASKINERI Det dieselelektriske framdriftsanlegget består av to Cummins KTA50DM, som hver er på 1291 kW, og to Cummins QSK60DMI, som hver er på 1900 kW. Hver motor er koblet til en generator type Marelli. Hovedmotorene og generatorene blir nedkjølt av ferskvann ved hjelp av bokskjølere installert på hver side i maskinrommet. Det er Odim som har levert bokskjølerne av type Bloksma. Akter er det installert to azimuth propellere type Ulstein Aquamaster US 205 CRP fra Rolls-Royce Marine, sammen med elektromotorer fra Scandinavian Electric Systems, hver på 1500 kW. Forut er det en sidepropeller type Kamewa Ulstein TT2000 DPN FP fra Rolls-Royce Marine, og en Ulstein Aquamaster TCNS 73/50-180 thruster fra Rolls-Royce Marine. Nødgeneratorsett er levert av Nogva Motorfabrikk AS type John Deere 6068TFM50. For å redusere utslippene mest mulig, er det montert et Selective Catalytic Reduction system i eksosrørene. Systemet reduserer NOx utslippene med 90%. Allweiler har levert pumpene om bord i «Stril Mermaid». I fremre del av maskinrommet ligger to elektriske brannpumper for ekstern brannslukking i henhold til Fi-Fi I, hver leverer 1723 m3/t sjøvann, der 1200 m3/t går til hver av de to vannkanonene installert på toppen av styrehuset mens resten går til overrisling for egenbeskyttelse av båten. Fi-Fi 1 anlegget er levert av Fire Fighting Systems.

DEKK «Stril Mermaid» sitt dekk er på 714 m2 og er konstruert for å laste rør, konteinere og paller etc. til offshore-installasjoner. Norwegian Deck Machinery har levert to capstans, to slepevinsjer og anker-/fortøyningsvinsj. To dekkskraner er levert av Hydramarine, plassert en på hver side av fartøyet. En av kranene opererer med en Dacon Scoop, som gjør det mulig å ta om bord personell til sjøs. «Stril Mermaid» har to MOB-båter type GTC 7000 FRB, levert av Mare Safety med en 230 hk motor og vannjet. Båtene gjør 30 knop. Davitene til MOB-båtene er levert av TTS Marine. Akterut på hoveddekk, på styrbord side, er det montert en arbeidsstasjon for hydraulisk utstyr, cargo manifold og diverse utstyr. Det er lagt til rette for at mannskap kan løftes om bord i helikopter fra denne stasjonen. Transrec oil skimmer vil bli installert for at fartøyet skal kunne delta i oljeoppsamlingsarbeid.

CARGOMAXX Foran pumperommet ligger bulkrommet med det nye Cargomaxx tørrbulksystemet. Systemet er et integrert lastesystem der alle lastetankene kan bære tørr eller våt last. Lastetankene for Cargomaxx systemet er laget uten trykksatte bulktanker. Systemet er utviklet etter prinsippet som kombinerer flytende og tørr last i samme tanken. Prinsippet er bevist i mange år og derfor meget pålitelig. Med flytende last, fungerer tankene som vanlige tanker. Med tørrlast, lastes tankene fra land med komprimert luft, noe som blåser lasten direkte inn i Cargomaxx tankene. Ved lossing av tørrbulk, gjøres dette ved hjelp av et Van Aalst VP (Vacuum - Pressure) håndteringssystem. Tørrbulk vil bli sugd av vakuum inn i en re-loader tank. Når tanken har blitt fylt, blir den trykksatt ved hjelp av trykkluft. Etter et forhåndsinnstilt trykk er nådd, vil rørledningen bli åpnet og tørrbulken vil bli blåst ut.

I aktre del av bulkrommet er de to re-loader tankene for bulksystemet, som strekker seg fra tanktopp til under hoveddekket. På mellomdekket er kompressoren for bulksystemet. På styrbord side, en nødutgang til hoveddekket med gassflasker fylt med nøytral nitrogen. Den nøytrale gassen brukes for rensing av metanolsystemet og cofferdam rundt metanol tankene. Metanol er en væske med lavt brennpunkt og fare for brann.

På babord side er en annen nødutgang til hoveddekket, også med skum for brannbekjempelse for last med lavt brennpunkt med en gassmåler på toppen av cargorekkverket. Den øvre delen av bulkromet er utstyrt med ulike lastetanker.

INNREDNING Om bord i «Stril Mermaid» er det sengeplasser for 31 personer i 21 lugarer. Alle lugarer har eget toalett, dusj, TV og video. Lugarene er innredet i lyse paneler som øker trivselen til mannskapet på fartøyet. Panelene er levert av Norac AS, som også har levert modulene til toalettene, innvendige tak og innvendige dører. Fartøyet har eget hospital, vaskerom, treningsstudio og overlevingsrom med 43 seter. På B-dekket finner vi et oppholdsrom utrustet av Beha-Hedo Industrier AS og proviantrommet som er fra Fresvik Produkt AS, med kjøleskap og fryser fra Teknotherm AS. En romslig messe for 24 personer, to oppholdsrom, derav et dedikert for røykere. Disse er utstyrt med TV og video type Seatel 5004 satelitt TV, levert av Ship Equip AS.

ELEKTRONIKK Elektronisk utstyr består av følgende komponenter: Furuno GP-150 DGPS GPS, Furuno GPS GP-150, to Telchart ECDIS TECDIS, to Anschütz ST 22 gyro, Anschütz ST 21 GPS satellitt kompass, Anschütz Pilotstar D autopilot, Furuno FE-700 ekkolodd, Furuno DS-80 logg, Furuno FA-150 AIS, Furuno VR-3000 VDR. Videre er det to Furuno FM-8800S VHF/DSC, Furuno FS-2570 250 Wpep MF/HF/DSC/+DSCWR radio, to Inmarsat C FELCOM 15, Navtex NX-700-B, Ship Security system SSAS mod kit, GMDSS alarm system, EPIRB Tron 40S friflyt, manuell EPIRB Tron 45SX, to TRON SART radartransponder, tre bærbare GMDSS TRON TR-20 VHF, Helicopter Beacon TS1B, Aeronautisk Jotron TR-810 VHF, Taiyo TD-L 1550 VHF retningssøker, VSAT system, Inmarsat Minior Sailor TT 3064, telefax, to Simplex VHF Furuno FM-2721, fire bærbare Motorola GP340 UHF, to headset for røykdykkere, tre bærbare Motorola GP340 VHF, fem fixed UHF Motorola Gm340 på broen og en i kontrollrommet, GSM telefon for data, to GSM telefoner for stemme, Seatel Sat TV med 4 tunere og en Elcon TV/FM/AM antenne. Elektrisk og elektronisk utrustning er utført av Flekkefjord Elektro.
UTSTYRSLISTE
 
Hovedmotorer: 2x Cummins KTA50DM, à 1291 kW

2x Cummins QSK60DMI, à 1900 kW
Cummins Norway
Azimuth propeller: 2x Ulstein Aquamaster, US 205 CRP RRM Propulsion - Ulsteinvik
Baugthruster: Kamewa Ulstein TT 2000 DPN FP

Ulstein Aquamaster TCNS 73/50-180
RRM Propulsion - Ulsteinvik
Hovedgenerator: Marelli RRM Power Systems
Frekvensomformere:   RRM Power Systems
Nødgenerator: John Deere 6068TFM50 Nogva Motorfabrikk
Pumper:   Allweiler
Kjele:   Peder Halvorsen Industrier
Katalysator:   H+H Umwelt- & Industrietechnik
Brennolje separator:   Alfa Laval Nordic
Olje i vann separator:   Goltens Oslo
Bokskjølere: Bloksma Odim
Arbeidsluftkompressor:   Tamrotor Marine Compressors
Alarm motorrom:   RRM Automation - Longva
Olje:   Castrol Norge
Bulkhåndteringssystem:   Saunes & Helseth Maritim
Dekksmaskineri: Dobbel ankervinsj, kjettingstoppere, capstaner, tuggervinsjer, cargo-securingvinsjer Norwegian Deck Machinery
Dekkskran:   Hydramarine
Anker og kjetting:   Fossen Shipping
Flowmeter:   AM Instrumentering
Tankvaskesystem:   Ing. Per Gjerdrum
DP- og joysticksystem:   RRM Dept.Control - Ålesund
Vedlikeholdssystem:   Tero Marine
Avfallshåndtering:   Global Enviro International
Incinerator:   Norsk Atlas
Brannsikringsutstyr:   Brude Safety
MOB-båt: Mare GTC 700 Mare Safety
Davit: HL 9D 3500 TTS Marine
Redningsflåter:   Brude Safety
Brannalarm: El-Tek Flekkefjord Elektro
Fi-Fi 1-anlegg:   Fire Fighting Systems
Innredning:   Norac
Innvendige dører:   Norac
Vanntette skyvedører:   IMS
Utvendige ståldører.   Libra Plast
Møbler:   Alfred Sand
Styrehusstoler: Nor-Sap Sørlandets Aluminiumsprodukter
Satelitt TV: Seatel 5004 Ship Equip
Bysseutrustning:   Beha-Hedo Industrier
Proviantrom:   Fresvik Produkt
Kjøling til proviantrom:   Teknotherm
Ventilasjon:   Aeron
Sanitæranlegg:   Jets Vacuum
Vinduer:   Bohamet
Vindusviskere:   O. S. Solhaug
Flombelysning:   Norselight
Søkelys:   Tranberg
ICCP katodisk beskyttelse/offeranoder:   MPE Cathodic
Navigasjonsutstyr:   Furuno Norge
Navigasjonsbelysning:   Tranberg
Maling:   Carboline Norge
Elektriske/elektroniske installasjoner:   Flekkefjord Elektro
 

Kim Idar Giske

kim[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Lignende skip