Sjølaks (08/2002)

16 år siden
Første gang publisert i nr. 8 2002.