Bedrifter kan få støtte til å utvikle havteknologi

Publisert: 15.05.2017 kl. 09.35 | Oppdatert: 15.05.2017 kl. 10.03
– Regjeringen ønsker å legge til rette for flere blå jobber. For å utnytte mulighetene som ligger i havet, trenger vi forskning, innovasjon og ny kompetanse. Havnæringene må også jobbe mer sammen. Det er store muligheter for vekst gjennom økt kunnskapsdeling på tvers av havnæringene, sier næringsminister Monica Mæland.

Det er Norges forskningsråd som melder dette.

Det trengs et betydelig forsknings- og innovasjonsløft for å utvikle avansert og spesialisert utstyr, lavutslippstransport og autonome fartøy, teknologi for pålitelige havobservasjoner og for trygge marine og maritime operasjoner. Det kan bare skje i samarbeid på tvers av alle marine og maritime teknologier, slås det fast i en pressemelding. 
 
– Samarbeid på tvers kan gi betydelige muligheter for vekst innenfor dagens havnæringer, og gi grobunn for utvikling av ny, havbasert industri, sier fiskeriminister Per Sandberg.
 
– Målet med satsingen er å utnytte det store potensialet for kompetanse- og teknologioverføring mellom sektorene petroleum, fornybar energi, maritim, fiskeri, havbruk og videreforedling, sier John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Forskningsrådet. 
 
Gjennom utlysningen vil Forskningsrådet også mobilisere leverandørindustrien til å finne nye løsninger for å bidra til energieffektivisering og lavutslipp i alle de havbaserte næringene. 
 
– Utfordringene varierer mellom de blå næringene. Det er svært viktig for Forskningsrådet å sette i gang prosjekter som kan fremme samarbeid og kompetanseoverføring mellom disse. På den måten kan vi utnytte ledig kapasitet på ett felt til å løse andre typer utfordringer, som for eksempel å utvikle teknologi for oppdrettsanlegg langt til havs, såkalt offshore havbruk, sier John-Arne Røttingen.
 

Kurt W. Vadset

kurt[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler