Enorme klimautslipp fra cruiseskip

Publisert: 20.07.2018 kl. 10.02
Cruiseskip i Geirangerfjorden. Det blir stadig mer oppmerksomhet. Foto: Wikipedia Commons.
Cruiseskip i Geirangerfjorden. Det blir stadig mer oppmerksomhet. Foto: Wikipedia Commons.
Utslippene fra den internasjonale cruisenæringen i norske farvann er dobbelt så store som fra hele hurtigruteflåten, og like store som fra samtlige ferjer i Norge. Det er en rapport fra Vestlandsforsking, gjengitt i Adresseavisen, som viser dette.
Rapporten inneholder de første konkrete beregninger på hva cruiseskip slipper ut i norske farvann. Når det ikke er gjort slike beregninger tidligere, er årsaken et utslipp fra internasjonal skips- og luftfart ikke blir omfattet av reglene for hvordan stater skal rapportere sine utslipp i forbindelse med oppfølgingen av den internasjonale klimaavtalen.
I sine beregninger har Vestlandsforskining tatt med utslippene både fra transport og når skipene ligger ved kai, inklusiv hotellfunksjonen. Rapporten er foreløpig inne vitenskapelig publisert, men Vestlandsforskning har publiert hvilke metoder som er brukt og kvalitetssikret. Forskningen er finansiert av Regionalt forskningsfond Vestlandet og Hordaland, sammen med Sogn og Fjordane fylkeskommune.
Tallene
Tallene fra Vestlandsforskning viset at i 2017 hadde cuisenæringen er samlet forbruk av ca. 170 milliioner tonn fuel i norske farvann. Det er litt mer enn det doble av Hurtigrutens samlede forbruk.
CO2-utslippene fra cruise utgjør ca. tre prosent av de samlede utslippene fra innenlandsk transport i Norge. Utslippene kom fra 81 skip og 336 turer, og 80 prosent av utslippene skjedde mens skipene er til havs og de siste 20 prosentene mens de lå ved kai.
Erik Ianssen, som i denne sammenhengen representerer fornybarklyngen i Trondheim, sier til Adresseavisen at tallene er oppsiktsvekkende høye.
- I tilegg har skipene anledning til å bruke tungolje. Der kommer soten, som er det verste som finnes når det gjelder issmelting i arktiske farvann, sier han.

 

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen