Får støtte til nyskapende nullutslippsløsning

Publisert: 29.11.2017 kl. 15.28
Kystverket Rederis nyeste fartøy OV Bøkfjord har hybriddrift og gode erfaringer med bruk av batteri. Nå er Kystverket en av fire partnere som planlegger et nytt kvantesprang for miljøskip. Foto: Kystverket
Kystverket Rederis nyeste fartøy OV Bøkfjord har hybriddrift og gode erfaringer med bruk av batteri. Nå er Kystverket en av fire partnere som planlegger et nytt kvantesprang for miljøskip. Foto: Kystverket
Ved å sette sammen eksisterende teknologi på en ny måte, kan man få ferjer som tar kvantesprang for miljøet.

Det er tanken bak et nytt FoU-prosjekt som de fire store maritime aktørene Rolls-Royce, Color Line, Norled og Kystverket står bak, ifølge en pressemelding. Prosjektet har nå fått 5,9 millioner kroner i støtte fra ENERGIX-programmet til Forskningsrådet.

1000 ganger større enn på hybridbiler
Prosjektet «Zero Emission Ferry» skal føre til et nytt elektrisk system som er billigere, gir bedre effektutnyttelse, mer stabil drift, enklere integrasjon – og mindre påvirkning på miljøet. Det er ingen liten oppgave om bord i et skip, som typiske har et hybridsystem som er tusen ganger større enn en hybriddrevet passasjerbil.

Ambisjoner for drift og miljø
De fire partnerne skal få til dette ved å se på nye måter å sette sammen systemer for energilagring, energistyring, lading og energidistribusjon om bord. Arbeidet er allerede godt i gang, og for de to ferjeoperatørene i prosjektet handler det om å nå konkrete mål. 

– Vår ambisjon er å stegvis redusere utslippene fra vår flåte av ferjer og hurtigbåter, og bli den første norske operatøren med 100 prosent nullutslipp. Vi er godt i gang med elektrifisering på de korte strekningene, men venter på at teknologien skal modne nok til å kunne dekke lengre overfarter. Derfor er vi glade for å kunne bidra med våre erfaringer inn i dette prosjektet, sier Lars Jacob Engelsen, viseadministrerende direktør i Norled.
 

Fire erfarne partnere
Kystverket Rederi er et av de norske rederiene som er først ute med bruk av batterier om bord. Deres multifunksjonsfartøy OV Bøkfjord har et miljøvennlig hybridsystem installert, et nytt skip er under bygging med en enda større batteripakke, og etaten har planer om et tredje fartøy.

– Vi er stolte over å være en del av dette programmet og ser fram til samarbeidet med de andre partnerne. Det er per i dag få selskap i verden som har mye erfaring med elektrifisering av skip, men vi fire i dette konsortiet er blant de mest erfarne, sier Trond Røren, administrerende direktør for Kystverket Rederi.

Eksportpotensiale 
Rolls-Royce Marine er teknologipartneren i konsortiet, og vil bidra med både økonomiske og menneskelige ressurser. Målet er å utvikle et system som er kommersielt attraktivt for rederiene og samtidig mest mulig miljøvennlig. 

– Hele systemet eller komponenter av det skal kunne brukes på både bilferjer og cruiseferjer. Norge er langt framme i arbeidet med grønn skipsfart og vi ser et internasjonalt eksportpotensiale i systemer som dette fremover, sier Sigurd Øvrebø, produktsjef for elektro- og energisystemer i Rolls-Royce. 

Partnerne bak «Zero Emission Ship» representerer tre ulike driftsprofiler for skip, og deres erfaringer danner basis for teknologien som skal utvikles i dette prosjektet. ENERGIX-programmet stiller krav til praktiske resultater, og målet er å følge opp det toårige forskningsprogrammet med tre fullskala-installasjoner.

ENERGIX er et 10-årig program underlagt Forskningsrådet som startet i 2013. Programmet skal gi ny kunnskap som fremmer en langsiktig og bærekraftig omstilling av energisystemet, med mer fornybar energi, mer energieffektive løsninger, økt integrasjon mot Europa og økt behov for fleksibilitet.

Kurt W. Vadset

kurt[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler