Feil vei for sjøtransporten

Publisert: 16.03.2017 kl. 15.41
Skip langs Pir II i Trondheim. Ferske tall viser at godstransporten langs kysten gikk tilbake i de tre siste månedene av 2016. Foto: Trondheim havn
Skip langs Pir II i Trondheim. Ferske tall viser at godstransporten langs kysten gikk tilbake i de tre siste månedene av 2016. Foto: Trondheim havn
Tross politiske erklæringer og gode intensjoner; det går feil vei når det gjelder godstransport til sjøs, i alle fall langs kysten. Ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at fra 4. kvartal 2015 til samme periode i 2016 falt godsmengden til og fra de største havnene i Norge med 1,6 prosent. Det ble transportert 44,5 millioner tonn gods i de tre siste månedene av 2016, en nedgang på 700.000 tonn fra året før.
 
Tallene fra byrået viser også at i perioden hadde Bergen havn den største andelen av godstransport på kysten, 12,7 millioner tonn eller en andel på nær 29 prosent.

På listen fulgte videre Narvik (11,3 prosent). Karmsund (7,1 prosent), Porsgrunn (5,9 prosent) og Oslo med 3,3 prosent av det samlede volumet.

Fordelt på grupper viser tallene at det ble transportert 21,9 millioner tonn våt bulk, 3 millioner, eller 1,5 prosent mindre enn i samme periode som i 2015. Selv om det ble transportert mindre våt bulk på landsbasis, ble det transportert nær dobbelte så mye råolje i Bergen og Omland havnevesen, totalt 8,6 millioner tonn.

For tørrbulk ble tallet 17,6 millioner tonn i 4. kvartal 2016, en nedgang på 0,8 prosent sammenlignet med 4. kvartal 2015. Ved landets nest største tørrbulkhavn, Grenland (Porsgrunn), ble transporten redusert med 8,4 prosent til 1,7 millioner tonn, mens transporten av tørr bulk fra landets største tørrbulkhavn, Narvik, økte med 2,6 prosent til 5 millioner tonn. Dette var hovedsakelig malm.

For gods i containere var det en viss økning, det ble fraktet 1,5 millioner tonn gods på denne måten. Det var en økning på 1,4 prosent sammenlignet med 4. kvartal 2015. Totalt ble det fraktet 188.000 containere med og uten last, nesten 5 000 flere enn i samme periode året før. Nær 20 prosent av alt gods i containere og 25 prosent av alle containere med last, ble transportert til eller fra Oslo havn.

For utenlandsferjene var det en annen utvikling, i de tre siste månedene av 2016 økte trafikken med utenlandsferjene med over 50 000 passasjerer, eller 4,3 prosent sammenlignet med samme periode i 2015. Det ble transportert nesten 15.000 flere personbiler, motorsykler og medfølgende tilhengere/campingvogner.
Sandefjord havn hadde den største økningen i antall reisende med vel 45 000 flere passasjerer i samme periode.

Men Hurtigruten hadde en nedgang i antall passasjerer på 0,7 prosent sammenligner med samme periode året før. I det siste kvartalet av 2016 reiste 125 600 passasjerer med Hurtigruten. Også for hele 2016 var det nedgang sammenlignet med året før, 378.700 passasjerer er  en reduksjon på 4000, eller 1 prosent, sammenlignet med 2015.

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler