Fiskerimesse på en byggeplass

Publisert: 21.08.2018 kl. 14.43 | Oppdatert: 22.08.2018 kl. 08.02
Den nye fiskeriministeren, Harald Tom Nesvik, var en av de som fikk ta imot kronprinsen til åpningen av årets Nor-Fishing. Foto: John Inge Vikan.
Den nye fiskeriministeren, Harald Tom Nesvik, var en av de som fikk ta imot kronprinsen til åpningen av årets Nor-Fishing. Foto: John Inge Vikan.
Trondheim: Til tross for regnet som øste ned, og store oppslag i den lokale Adresseavisen om konkursfare for Trondheim Spektrum, var det en optimistisk tone da kronprins Haakon gikk på talerstolen for å erklære årets utgave av Nor-Fishing for åpnet.

Og kronprinsen gjorde også et poeng av at det i år er siden hans oldefar, Haakon VII, kunne gjøre det samme for den store skandinaviske fiskerimessen som også fant sted i Trondheim. Stiftsstaden har lange tradisjoner innen fiske og fangst, og er i dag også et sentralt sted for mye av den spennende forskningen som pågår omkring både fiskeri og havbruk, med både SINTEF, NTNU og andre som sentrale aktører.


Også problemer
Han var også opptatt av nærheten til havet, og hvilken betydning havnæringene har. Men han var også opptatt av de utfordringene vi står overfor, og nevnte både de store mengdene søppel som flyter omkring, og spesielt de problemene de økende plastmengdene skaper.
- Kongefamilien hadde en flott tur både langs kysten og omkring Svalbard i sommer, men også langt nord på disse øyene fant vi mye plastavfall, sa han, og rettet en direkte appell til fiskerinæringen: Mye av plasten kommer fra denne virksomheten, derfor må også fiskeriene bidra til å rydde opp.

Trange kår
Men om fiskeriene i dag er inne i en positiv utvikling, noe både Trondheims ordfører Rita Ottervik og fiskeridirektør Liv Holmefjord la vekt på i sine innlegg under åpningsseremonien, bærer også årets messe preg av å at den blir avviklet så å si på et anleggsområde:
Det foregår en stor utbygging av anlegget, blant annet ved at flere av de tidligere hallene er revet for å gi plass til en ny storhall. 
Det betyr at arrangøren har måttet ta i bruk store telthaller for å gi plass til de mange utstillerne som vil være med på arrangementet. Men Holmefjord pekte på at det likevel er blitt noe trangere, og mens det i for to år siden var omkring 550 utstillere er tallet denne gangen nede i 500.
Det betyr også at ganske mange opplevde å få avslag på sitt ønske om å få delta, og det er heller slett ikke alle av utstillerne som er helt tilfreds med den plassen de er blitt tildelt i år.

Ny fiskeriminister
Årets messe er også en slags debut for den nye fiskeriministeren, Harald Tom Nesvik, som både var blant innlederne som ønsket velkommen til arrangementet, og som også hadde fått oppgave med å dele ut årets Innovasjonspris.
Nesvik la for øvrig ikke skjul på at å få stå på talerstolen som statsråd rett og slett var en drøm som hadde gått i oppfyllelse, og han lovet å reise, besøke og lytte til næringen.
- Det er tross alt en næring jeg kjenner ganske godt, men på den annen side trenger alle å lære av de som jobber hardt hver dag for å utvikle denne viktige næringen videre, sa han.
I år var det 14 søkere til denne gjeve prisen, og av disse ble tre finalister plukket ut. Og den som til sist fikk årets pris, var Liegruppen Fiskeri AS på Straume og Salt Ship Design AS på Stord. Kronprinsen hadde Salt med på sin omvisningsrunde etter åpningsseremonien, og    fikk en dypere innføring i arbeidet med utviklingen av det nye høyteknologiske, kostnadseffektive og miljøvennlige fartøyet.
Skipet skal erstatte Liegruppens fartøy «Libas», som ble solgt til Island i 2016 Nye «Libas» skal leveres i første kvartal 2020. Fartøyet blir det første fiskefartøyet med hovedmotor som driftes 95 prosent på nedkjølt naturgass.

 

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen