Fiskevelferd hovedtema på Tekmar 2018

Publisert: 27.11.2018 kl. 09.55
Fiskevelferd blir det viktige temaet under årets Tekmar. Konferansen arrangeres i Trondheim, og har vært et viktig møtested for havbruksnæringen helt siden 2003. Foto: Sjømat Norge
Fiskevelferd blir det viktige temaet under årets Tekmar. Konferansen arrangeres i Trondheim, og har vært et viktig møtested for havbruksnæringen helt siden 2003. Foto: Sjømat Norge
Årets Tekmar-konferanse finner sted i Trondheim 4. og 5. desember, og etter at lakselus har vært hovedutfordringen for oppdrettsnæringen tidligere, ser det ut som om fiskevelferd vil ta denne rollen i årene fremover.

– Fiskevelferden må fortsatt ta både et steg frem og et trinn opp, for å komme på det nivået som er nødvendig! Laksenæringen må oppgraderes til FISKEVELFERD 2., forteller Leif Magne Sunde til Maritimt Magasin. Sunde er forskningsleder for havbruksobservasjoner ved avdelingen for skjemateknologi i SINTEF Ocean, og er sentral i arbeidet med konferansen.

STOR INTERESSE Sunde forteller at det som vanlig er stor interesse for Tekmar. Allerede en måned før konferansen var alle utstillingsstands utsolgt, og det var 250 påmeldte til konferansen.

Konferansen blir åpnet av statssekretær Roy Angelvik, Nærings- og fiskeridepartementet, og deretter blir det to dager med et spennende program.

Sunde fremhever også halearrangementer på slutten av andre konferansedag. Disse arrangeres av Patentstyret, Bærekraftsportalen og Sjøfartsdirektoratet. Sjøfartsdirektoratet arrangerer miniseminar «Fokus på operasjonell sikkerhet på mindre lasteskip» Det fokuseres på sikkerheten for mindre lasteskip, inkludert endringer og videre arbeid med aktuelle regelverk og en oppdatering på tilsyns- og ulykkesbildet i næringen
Patentstyret arrangerer miniseminaret «Hvordan få profitt fra patenter?» Der serveres tips om hvordan man kan minske sjansen for å bli kopiert, og hvordan en patentsjekk kan gi inspirasjon til innovasjon og utvikling.  
 
SIDEN 2003 Tekmar har vært arrangert årlig siden 2003, med fokus på dagens utfordringer og morgendagens løsninger innen sjøbasert lakseoppdrett. Fanen: «FISKEVELFERD 2.0 – tid for økonomisk lønnsomhet på biologisk akseptable premisser» berører alle som ønsker å være med på å ta laksenæringa et skritt videre.

 I invitasjonen skriver arrangøren at næringen kanskje må gjøre noen radikale grep relatert til fiskevelferd, både på regelverksside, investeringsside, standardiseringsside, produktutviklingsside m.v. I en tid med underskudd på laks i markedet og et skrik etter vekst: hvordan skal næringa levere bedre fiskevelferd, øke produksjon pr ansatt og redusere produksjonskostnadene?

I STYREROMMENE Et av hindrene som må passeres er: hvordan få forståelse for og forankre fiskevelferd i styrerommene? Skal status og utvikling innen hudskader og gjelleblødninger sidestilles med økonomiske begrep som CAPEX, OPEX og EBITA, i framtidens investorvurdering av oppdrettsselskaper? Med milliardoverskudd og superprofitt er det ikke penger eller vilje som mangler for å kunne løfte fiskevelferd, – men forståelse og forankring til å investere det som må til i praksis!

NØDVENDIGE GREP Samtidig reises det spørsmål ved hvilke grep som må tas for å komme opp på et FISKEVELFERD 2.0 nivå. Hvordan kan en operasjonalisere fiskevelferdsindikatorer i kommersiell produksjon? Er tiden inne for å sette i gang standardiseringsprosesser som tidligere har bidratt til å løfte næringen innen andre kritiske områder som rømming? Hvordan kan produktutviklingsprosesser skje mindre etter «ad hoc» og «just in time» prinsippet, og sikre at nye teknologier og metoder ivaretar fisken på en akseptabel måte når de blir introdusert? Som følge av fiskevelferd blir også myndighetene stilt under press, og må gjøre vurderinger og komme med tiltak som ikke alltid er like enkelt. 
 

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen