Fjord1 med automatisk fjordkryssing

Publisert: 17.04.2018 kl. 10.21
De nye ferjene Gloppefjord (MM 03/18) og Eidsfjord (MM 03/18) trafikkerer ruten mellom Lote og Anda. Dette er den første ruten der Autocrossing-systemet fra Rolls-Royce ble satt i drift. Flere nye ferjer er nå under bygging med dette systemet. Foto: Fjord1
De nye ferjene Gloppefjord (MM 03/18) og Eidsfjord (MM 03/18) trafikkerer ruten mellom Lote og Anda. Dette er den første ruten der Autocrossing-systemet fra Rolls-Royce ble satt i drift. Flere nye ferjer er nå under bygging med dette systemet. Foto: Fjord1
Fjord1 bestiller både det nyskapende Autocrossing-systemet og propeller med tilhørende kontrollsystem fra Rolls-Royce til 13 nye null- og lavutslippsferjer.

Med denne kontrakten har Rolls-Royce solgt sitt navigasjonssystem Autocrossing til totalt 18 nye, norske ferjer, hvorav 16 til Fjord1 og to til rederiet FosenNamsos Sjø, kommer det frem av en pressemelding.
 

– Vi er stolte over å få være med på fornyelsen av den norske ferjeflåten som nå pågår. Myndighetene fortjener skryt for å legge til rette for innovasjon og gode miljøløsninger, det gjør at den maritime industrien kan få levere sin nyeste teknologi, uttaler Andreas Seth, SVP Electro, Automation & Control i Rolls-Royce, i pressemeldingen.

Den nye generasjonen miljøferjer har årlige begrensinger på energiforbruk i avtalen som inngås mellom ferjeselskapene og myndighetene. Rolls-Royce’ løsning for automatisk krysning av fjorden sikrer at overfarten blir jevn og gir dermed en mer forutsigbar energiforbruk.

Det automatiske krysningssystemet kan benyttes sammen med alle typer azimuth-thrustere fra Rolls-Royce. Det kan med andre ord installeres på eksisterende fartøy så vel som nybygg.

Effektivitet

Systemet for automatisk fjordkrysning vil kontrollere skipenes akselerasjon, retardasjon, fart og rute. To azipull-thrustere og et kontrollsystem fra Rolls-Royce sørger for at fremdriften tilpasses forholdene, og bidrar til at overfarten blir mest mulig energieffektiv. Propellene kan vri bladene til seilstilling underoverfarten, slik at propeller som ikke er i bruk under overfarten kan skaper minst mulig motstand.

Kapteinen vil overvåke Autocrossing-systemet og kan ta over om nødvendig. Hvis kapteinen av en eller annen grunn ikke er i stand til å ta manuell kontroll, vil systemet stanse fartøyet i trygg avstand fra land og holde det i sikker posisjon så lenge som nødvendig.

Oversikt over verft for de 13 nye ferjene under bygging for Fjord1

  • Havyard Ship Technology, Norge = 5 ferjer 
  • Fjellstrand, Norge = 1 ferje 
  • Tersan Shipyard, Tyrkia = 2 ferjer 
  • Sefine Shipyard, Tyrkia = 3 ferjer 
  • Cemre Shipyard, Tyrkia = 2 ferjer

Kurt W. Vadset

kurt[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler