«Future of The Fjords» er Ship of the Year

Publisert: 05.09.2018 kl. 15.50
Future of the Fjords er Årets skip.
Future of the Fjords er Årets skip.
Passasjerskipet «Future of The Fjords,»  som er bygget hos Brødrene Aa for rederiet The Fjords er Ship of the Year. Prisen ble utdelt av Norges ambassadør til Tyskland Petter Ølberg under SMM i Hamburg.

«Future of The Fjords» er en helelektrisk norskutviklet og -bygget passasjerkatamaran, byggematerialet er i karbonfiber og skipet er 42 meter langt. Kontraktsverdien er ca. 144 mill. kroner. Skipet har et helelektrisk fremdriftssystem bestående av to elektriske motorer på 300 kW hver. Skipet trafikkerer Nærøyfjorden, og bidrar dermed til null utslipp i verdensarvfjorden.

En helhetlig miljøløsning

Juryen fremhever at i tillegg til helelektrisk drift omkranses av et strategisk konsept hvor en PowerDock (en flytebrygge med vakuum fortøyningssystem) illustrerer det gjennomarbeidede, konseptuelle arbeidet utviklerne har gjort for igjen å løfte bærekraftig sjøverts persontransport til nye teknologiske høyder. PowerDocken er en effektiv batteribank på 2,4 MWh som kan fungere som strømlader for flere typer fartøy. I tillegg kan den ta imot kloakk og gråvann.

Juryens oppsummering:

Juryen anerkjenner M/S «Future of The Fjords” som et helhetlig konsept hvor innovativ fartøysutvikling går hånd i hånd med en gjennomført strategi for å gjøre det helelektriske fartøyskonseptet mulig også ved andre lokasjoner. PowerDocken løser et potensielt hinder for å gjøre flere grisgrendte strøk tilgjengelig for elektriske fartøysoperasjoner, og eliminerer behovet for landbaserte og kostbare ladestasjoner. Problematikken omkring infrastruktur synes løst på en forbilledlig måte.

Samspillet båt+batteribank sikrer reelle nullutslippsoperasjoner (verken til luft eller sjø, samt no noise). Slik sett vurderes konseptet (fartøy + batteribank med tankkapasitet) av juryen som en akselerator for det grønne skiftet. Juryen gir uttrykk for stor anerkjennelse til partene som har utviklet, og faktisk gjennomført, et teknologisk og økonomisk løft som det «Future of The Fjords» og PowerDocken innebærer.

Juryen kommer dermed til den konklusjon at byggenummer 291 fra Brødrene Aa AS til The Fjords DA innfrir de forventninger man skal stille til Ship of the Year. Samlet sett vurderes kombinasjonen av futuristisk fartøysteknologi og innovasjonsnivået i batteribanken som utløsende for valg at M/S «Future of The Fjords» som Ship of the Year 2018.

Ship of the Year juryen består av administrerende direktør  i Norges Rederiforbund, Harald Solberg; maritim bransjesjef i Norsk Industri, Lars Gørvell-Dahll; og administrerende direktør i Norske Skipsverft, Asle Strønen.

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen