Gir cruiserederi 700.000 i bot

Publisert: 16.05.2019 kl. 15.40 | Oppdatert: 16.05.2019 kl. 18.18
Cruiseskipet Magellan i Flåm. Foto: Wikipedia
Cruiseskipet Magellan i Flåm. Foto: Wikipedia
Sjøfartsdirektoratet har sendt varsel om overtredelsesgebyr til det greske rederiet Global Cruise Lines etter at et av rederiets skip brøt regelverket om svovelholdig drivstoff i verdensarvfjordene.

Det var midt i april at cruiseskipet Magellan gikk inn til Eidfjord, Flåm og senere Geiranger der det ble kontrollert av Sjøfartsdirektoratet når det gjelder svovelinnhold i drivstoffet. Prøvene viste et svovelinnhold langt over de nye grenseverdiene for verdensarvfjordene.
Nærøyfjorden, Aurlandsfjorden, Geirangerfjorden, Sunnylvsfjorden og Tafjorden. Varselet om overtredelsesgebyr som følge av de nye reglene er det første som er sendt ut av Sjøfartsdirektoratet.

16. april mottok direktoratet en bekymringsmelding om røykutslipp fra det Bahamas-registrerte cruiseskipet Magellan som da lå til kai i Flåm. Bekymringsmeldingen ble fulgt opp med tilsyn om bord da skipet ankom Geiranger neste dag. Sjøfartsdirektoratets inspektører målte svovelinnholdet i skipets drivstoff og fikk utslag på 0,17 prosent. Grensen for lovlig svovelinnhold i verdensarvfjordene er nå på 0,10 prosent.

Gikk inn i to fjorder
Sporing av fartøyets AIS-signal viser at fartøyet anløp både Eidfjord og Flåm i dagene forut for anløpet i Geiranger. Begge disse havnene ligger innenfor lavutslippsområdet i Nordsjøen. Skipet kom til Eidfjord fra Tilbury i England, der fartøyet forlot havnen den 13. april.

– Vår dokumentasjon viser at skipet har gått inn i to verdensarvfjorder med svovelverdier som ligger langt over lovlig nivå, sier Bjørn Pedersen, avdelingsdirektør for regelverk og internasjonalt arbeid i Sjøfartsdirektoratet i en pressemelding.

- Overtredelsens omfang er betydelig i denne saken, hvor et skip har tilbakelagt en betydelig distanse innenfor lavutslippsområdet ved bruk av et drivstoff med for høyt svovelinnhold. I skjerpende retning legges det også vekt på en overtredelse av de nye reglene som gjelder verdensarvfjordene. Totalt sett tilsier dette at rederiet ilegges et overtredelsesgebyr på et historisk høyt nivå, legger han til.

Flere kontroller
Sjøfartsdirektoratet vil i 2019 ha fokus på kontroll av skip, spesielt cruiseskip i verdensarvfjordene. Selv om mange cruiseselskap har nye og moderne skip, er det fortsatt mange eldre skip som besøker verdensarvfjordene. Magellan er bygd i 1983 og er et av de eldre som trafikkerer norskekysten.
– Vi kommer til å ha økt tilstedeværelse i verdensarvfjordene i månedene fremover, med særlig fokus på å kontrollere at de nye miljøkravene etterleves, sier Alf Tore Sørheim, avdelingsdirektør for operativt tilsyn i Sjøfartsdirektoratet.
Direktoratet har satset mye på gode og effektive kontroller av svovelutslipp. Inspektørene våre er utstyrt med håndholdte apparater som gir en umiddelbar indikasjon på om fartøyet overholder kravene eller ikke. Vi har også investert i sensorer som kobles til en drone for å fange opp svovelholdig eksos, legger Sørheim til.
 

Frode Rabbevåg

frode[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen