Havila-aksjene stiger etter ny finansløsning

Publisert: 12.02.2016 kl. 09.56 | Oppdatert: 09.01.2017 kl. 16.59
Havilas hovedkontor i Fosnavåg. Foto: John Inge Vikan
Havilas hovedkontor i Fosnavåg. Foto: John Inge Vikan


Løsningsforslaget som Havila Shipping har lagt frem i dag, har obligasjonseierne frist til mandag for å akseptere.

Selskapet skriver i en børsmelding at de har vært i omfattende forhandlinger med obligasjonseierne i selskapets tre obligasjonslån, som har bidratt med konstruktive og konkrete innspill til et revidert forslag til restrukturering på betingelser som er akseptable for det enkelte obligasjonseierfellesskap. Selskapet har i tillegg lagt til rette for dialog på tvers av kreditorgruppene med sikte på å øke transparens og forståelse blant alle større kreditorgrupper.

Det heter videre at selskapets finansielle stilling forblir sterkt utfordrende, og det er vesentlig for videre operasjonell drift at den finansielle restruktureringen kommer på plass.

Hovedelementene i forslaget er:

Havila Shipping tilbyr løpende rentebetjening.

Selskapet vil kjøpe tilbake obligasjonsgjeld fra de som ønsker å selge til høyere pris enn dagens markedspris. Havila har et usikret obligasjonslån på 500 millioner kroner med forfall i august.

Ny egenkapital økes fra minimum 200 millioner til  300 millioner kroner for å sikre kontant rentebetaling.

Sævik-familien (ved Havila Holding AS) tar sikte på å opprettholde sin nåværende eierandel og har garantert for tegning av 153 millioner kroner.

Ny egenkapital innhentes gjennom en emisjon rettet mot eksisterende aksjeeiere og nye investorer i henhold til og i samsvar med gjeldende verdipapirrettslige regler. Obligasjonseiere som tegner seg i emisjonen vil gis preferert allokering før nye investorer i den grad det er mulig.

Selskapet tar sikte på å innkalle til ekstraordinær generalforsamling med forslag til beslutning om kapitalforhøyelse med 300 millioner kroner.

Etter at gjeldsforslaget fra Havila Shipping ble lagt frem, steg selskapet  over 10 prosent på Oslo Børs.

Asbjørg Giske

asbjorg[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler