Hurtigruten skuffet etter havne-dom

Publisert: 04.04.2017 kl. 11.59
Det ombygde fartøyet Spitsbergen ble 21. juni 2016 overlevert fra Fosen Yard AS til Hurtigruten AS. Arkivfoto: Kurt W. Vadset
Det ombygde fartøyet Spitsbergen ble 21. juni 2016 overlevert fra Fosen Yard AS til Hurtigruten AS. Arkivfoto: Kurt W. Vadset
Hålogaland lagmannsrett omgjør dommen i Salten tingrett, hvor Bodø havn ble dømt for å krevd ulovlig høye priser av Hurtigruten. Nå blir anke til Høyesterett vurdert.

Det kommer frem av en pressemelding fra Hurtigruten.

Lagmansretten beskriver havnens opptreden som kritikkverdig, men mener den ikke har misbrukt sin myndighet.
– Hurtigruten er overrasket, skuffet og svært uenige i dommen. Dette handler om rammebetingelsene for norsk sjøfart. Det er tverrpolitisk enighet om at mer gods skal flyttes fra vei til sjø. Denne dommen vil gjøre dette vanskeligere, sier prosjektleder Stein Lillebo i Hurtigruten.

Sender cruise-regning til kystflåten
Gjennom rettssaken mot Bodø havn avdekket Hurtigruten at havnekapitalen i Bodø blant annet går til kostbare restaurantprosjekter, eiendomsinvesteringer og andre investeringer som ikke kommer sjøfarten til gode, skriver Hurtigruten i den utsendte pressemeldingen.
 
I følge Hurtigruten bruker også Bodø og andre havner betydelige summer på omfattende og dyre cruiseinvesteringer. Dette er investeringer som også belastes kystflåten. I perioden saken gjelder har Hurtigruten betalt dobbel kaileie hver dag hele året, mens Bodø havn har gitt inntil 75 prosent rabatt til internasjonale cruiserederier.

Vurderer anke
– Vi skal nå sette oss ned og lese dommen grundig. Men vi kan ikke akseptere en dom som får så store konsekvenser for hele næringen. Mye taler for en anke til Høyesterett, sier Lillebo.

– Dette handler om hva sjøfarten skal betale for. Hele kysten, og Norge som sjøfartsnasjon, trenger et ryddig og forutsigbart system som bidrar til likebehandling av aktørene. Det er svært krevende for oss og andre aktører å drive under slike uforutsigbare rammebetingelser der havnen dikterer prisen, tordner Lillebo, og legger til at han synes samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen nå må gripe inn i situasjonen.


 

Kurt W. Vadset

kurt[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler