Mer LNG fra Skangas

Publisert: 05.04.2018 kl. 10.28
Coral EnergICE ble overlevert fra Neptun Werft i Rostock i slutten av januar. Foto: Neptun Werft, Rostock
Coral EnergICE ble overlevert fra Neptun Werft i Rostock i slutten av januar. Foto: Neptun Werft, Rostock
Skangas er den største leverandøren av det som gjerne kalles ”small scale” flytende naturgass i Norden og rapporterer om et voksende marked i marin sektor. I 2017 hadde selskapet 1000 bunkringer, og første kvartal i år viser ytterligere vekst.

Av: Leiv Nordstrand

Men i fjor foregikk 68 prosent av leveransene fra tankbil til skip, 38 prosent terminal-skip, og bare 2 prosent var skip-skip. Imidlertid kom ikke selskapets nye spesialbygde bunkringsfartøy Coralius i drift før i september.

Ny gasstanker
Veksten har ført til at Skangas i januar overtok en ny gasstanker med isklasse, Coral EnergICE, som særlig skal sørge for helårs LNG-forsyning til terminaler i Østersjøen. Fra før har Skangas Coral Energy. Fartøyene er innleid av Skangas på lange kontrakter (T/C), ”Coral”-fartøyene eies av hollandske Anthony Veder, Coralius av Veder og svenske Sirius.

Samarbeid
Skangas er et samarbeid mellom det finske statseide gasselskapet Gasum og det regionale kraftselskapet Lyse i Stavanger (70-30). Grunnlaget er LNG-anlegget i Risavika/Tananger ved Stavanger, bygd der det tidligere Shell-raffineriet lå. LNG-anlegget er basert på en gasskontrakt med Shell og en rørledning som fører gass fra Kårstø. Det produserer 300 000 tonn LNG i året. Skangas har bare en terminal i Norge utenom Risavika, i Fredrikstad. 

Risavika kan ikke sammenlignes med Statoils ”large scale” Snøhvit LNG i Hammerfest, som ikke har distribusjon i Norden som mål. Men Coral Energy hentet den første ”small scale”-lasten her i oktober. Skangas har for øvrig avtale med Statoil for 2016-20 om levering av LNG til noen forsyningsbaser og skip knyttet til dem. Ellers er det Shells Gasnor med hovedkvarter på Karmøy som besørger mye av leveransene til de små LNG-stasjonene nordover langs kysten, også til industri som Marine Harvests fõrfabrikk i Bjugn og Alcoa i Mosjøen. Coral Methane er innleid for formålet.

Klimavennlig sjøtransport
Bakgrunnen for veksten i LNG til sjøs er den omlegging til mer miljø- og klimavennlig sjøtransport som foregår, dels på basis av strengere utslippskrav fra den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO) og dels EU. LNG er ikke fornybar energi, men bedre enn tungolje ved at gassen fjerner det meste av svovel og nitrogen, pluss en del CO². Kravene til mindre svovel skjerpes i 2020, og stadig flere fartøy legger om til dual-fuel/hybrid framdrift, til dels også elektrisk drift som krever landstrøm. Til og med store cruiseskip er bestilt med LNG som mulig drivstoff. Når de ombygde og nye hurtigrutene kommer i drift, vil det bli ytterligere behov for LNG infrastruktur langs kysten. 

LNG-import 
Det foregår en betydelig utvidelse av infrastruktur og distribusjon for LNG på land og hav i Europa. Skangas har inngått en avtale med hollandske Titan LNG om levering av LNG til deres nordiske kunder når båtene er i Holland/Belgia. Flere andre selskap har fått overlevert eller har under bygging bunkringsfartøy. Importen av LNG til Europa øker, og Gazprom og Shell drøfter stadig om de skal bygge et Baltic LNG med kapasitet på 10 mill. tonn i året.         

 

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler