Miljøprisen 2012 og Innovasjonsprisen 2012

Publisert: 15.08.2012 kl. 14.05 | Oppdatert: 18.10.2016 kl. 09.30


Fiskeridirektoratet har i år villet belønne et av de rederiene som ved bygging av nytt fartøy har hatt fokus på miljøet.

– Vinneren av årets pris har vist et stort miljøansvar ved å installere utstyr som reduserer drivstoffbruken og utslipp av NOx betydelig. Det er i tillegg lagt vekt på miljøvennlig design, skånsom behandling av fangsten og sikkerhet for mannskapet ved utforming av rederiets nye fartøy Christina E., som ble ferdigstilt og tatt i bruk i 2011, sa fiskeridirektør Liv Holmefjord ved tildelingen.

Overrekkelsen av prisen sto fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen for.

Fiskeridirektoratets miljøpris ble etablert i 2007 og deles ut årlig under henholdsvis Nor-Fishing og Aqua Nor.

Stiftelsen Nor-Fishings Innovasjonspris 2012 ble tildelt en prosjektgruppe bestående av Optimar Giske på Valderøy, fiskebåtrederiet H.P. Holmeseth AS og SINTEF Fiskeri og Havbruk for utviklingen av et meget avansert lastehåndteringssystem fra fangst til innfrysing, sortering etter fiskeslag, lagring og lossing av fartøyet. Prisen ble overrakt på Nor-Fishings mottagelse i går kveld.

Gruppen har utviklet et meget avansert lasthåndteringssystem fra fangst til innfrysing, sortering bl.a. etter fiskeslag, lagring og lossing av fartøyet. Systemet gir en betydelig besparelse for mannskapet om bord i alle nevnte faser av lasthåndteringen. Systemet er installert om bord på autolinefartøyet Geir II.

 

Hensikten med prosjektet har vært å effektivisere lasting og lossing, samt å redusere tungt manuelt arbeid i lasterommet under krevende arbeidsbetingelser.

Blant finalisten var også Furuno Norge AS, Ålesund, som  presenterte verdens første rundstrålende trålsonar med billedoppdatering pr 0,8 sek, og det franske selskapet IXBlue Industries S.A.S., Marly le Roi, som introduserte sitt ”Fishery Bridge Integrated System” som  samler all relevant informasjon om sikker navigering, havbunnskonturer og eventuelle gjenstander på bunnen, fiskeforekomster, bevegelse og posisjon for trålen som vises på skjerm, fangstrapportering, forløp av fangsttur og trålnavigering med tanke på energiøkonomisering.

Kim Idar Giske

kim[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler