Ny kontrakt til Simek

Publisert: 31.01.2012 kl. 13.22 | Oppdatert: 09.01.2017 kl. 17.01
ST-216 Arctic
ST-216 Arctic


Simek AS har signert ennå en kontrakt med rederiet Gulf Offshore AS i Sandnes. Nybygget blir Simeks byggenr. 130. Skipet er et søsterskip til deres byggenr. 129, som ble signert med samme rederi i oktober 2011, og skal leveres til sommeren 2013.

Gulf Offshore AS er ett datterselskap av Gulfmark Offshore, ett av verdens ledende på å levere transportmateriell til oljeselskap over hele verden, med hovedvekt på Nordsjøen, Sydøst Asia og det Amerikanske kontinent. Gulfmark Ofshore disponerer totalt en flåte på 89 skip. Gulf Offshore i Sandnes styrer sammen med søsterselskap i Aberdeen, Gulfmark Offshore sine operasjoner i Nordsjøen, hvor de til sammen opererer 39 skip. Simek AS har tidligere levert to skip som opereres av Gulf Offshore.

Skipet er ett 92,60 meter langt forsyningsfartøy (PSV) av typen ST-216 Arctic fra Skipsteknisk AS. Designet er en videreutvikling av ST-216L CD, hvor det er tatt hensyn til det siste innen Clean Design med tanke på å unngå forurensning fra skipet både til sjø og luft. Skipet har dobbel hud, med andre ord ingen tanker som inneholder forurensende væsker grenser mot sjø. Skipet skal også utstyres med katalysatoranlegg for å rense eksosen fra motorene og dermed redusere NOx utslipp.

Nybygget får dieselelektrisk fremdriftsanlegg med tre generatorer, på totalt ca 8400 kW. Disse leverer strøm til bl.a. to elektrisk drevne propellere akter, hver på ca 2600 kW. Dette vil gi en forventet fart på ca 16 knop. I tillegg skal skipet utstyres med to sidepropellere og en opptrekkbar propell forut.

Skipet får følgende hoveddimensjoner: 92,60 meter lengde, 19,20 meter bredde og 8,50 meter dybde til dekk.

Innredningen er for totalt 40 personer, fordelt på 14 enkle og 13 doble lugarer, alle med dusj og toalett. Det vil bli lagt stor vekt på utformingen av innredningen om bord med tanke på mannskapets trivsel, da det er her de tilbringer mye av sin tid.

Skipet skal bygges til høyeste klasse i Det norske Veritas med følgende klassenotasjon: +1A1, SF, E0, DK(+), Dynpos AUTR, HL(2,8), LFL*, CLEAN DESIGN, COMF-C(3)-V(3), NAUT OSV (A), ICE-1B, WINTERIZED BASIC, SPS, OIL RECOVERY.

Skipet skal i tillegg tilfredsstille NOFO 2009 regelverket med tanke på oppsamling av olje ved eventuelle utslipp.

ST-216 Arctic er, som navnet sier, designet med tanke på bruk i nordområdene og er basert på erfaringene fra tidligere leverte ST-216 CD som rederiet har i operasjon. Skipet har isklasse med klassenotasjonen Winterized Basic, som betyr at en tar høyde for å unngå nedising av skipet ved å installere varmekabler i utsatte områder.

Skipet er utrustet med tanker for føring av forskjellige laster til oljeinstallasjonene til havs, som vann, olje, mud, brine, base olje, sement etc. I tillegg er skipet designet for å ta dekkslast som rør, containere osv.

Asbjørg Giske

asbjorg[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler