Nytt testområde for autonome skip

Publisert: 07.12.2017 kl. 10.07
Fra en demonstrasjon av testmodellen av det autonome skipet Yara Birkeland. Foto: Horten kommune
Fra en demonstrasjon av testmodellen av det autonome skipet Yara Birkeland. Foto: Horten kommune
Trondheimsfjorden og Storfjorden på Sunnmøre er allerede etablert som testområde, der nærheten til FoU-aktiviteter knyttet til NTNU har vært sentralt for valget av plassering. Nå blir Horten det tredje testområde i Norge – hittil.

I tilknytning til arbeidet med Nasjonal Transportplan (NTP) for 2018-2029, kunngjorde Kystverket at man ville delta i prosjekter tilknyttet testing av teknologi og operasjoner for autonome fartøy, og vurdere muligheten for å etablere geografiske områder (testområder) for denne typen aktivitet, skriver Sjøfartsdirektoratet i en pressemelding. 

Med utgangspunkt i dette ble det tatt et initiativ for å få etablert et testområde i Hortensområdet. Horten-området er et viktig område for testing av autonome løsninger for skip og havner, blant annet fordi det ligger i tilknytning til et område hvor Yara, i samarbeid med Kongsberg Maritime, har planer om å etablere en rute for frakt av gods på kjøl med det autonome skipet Yara Birkeland.

Kurt W. Vadset

kurt[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler