Odfjell oppgraderer propellsystemet på 19 skip

Publisert: 02.10.2015 kl. 10.54 | Oppdatert: 16.10.2016 kl. 12.22
Bow Clipper
Bow Clipper


Odfjell oppgraderer propellsystemet på 19 skip for å energioptimalisere driften av skipene, går det frem av en pressemelding, hvor det videre heter: Skipene vil bli utstyrt med energieffektive propellblader, samt oppgraderinger av ror, hovedmaskin, turbolader og akselgenerator. Disse oppgraderingene vil samlet redusere drivstofforbruket og utslipp med opptil 20%. Skipene vil dermed være blant de mest energieffektive kjemikalietankerne i verden, og oppnår høyeste karakter på Rightship's energiskala, A+.

De første modelltestene som ble utført av Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (Marintek) indikerte 15% reduksjon i drivstofforbruk for 11 av våre skip i 37,000 dødvekttonn (dwt) serien (Kværnerklassen). Prøveturene som ble gjennomført før og etter oppgraderingene, konkluderte med en reell reduksjon på 20%. Med så gode resultater, vil ytterligere åtte skip i 40,000 dwt serien (Polenklassen) bli tilsvarende oppgradert. Konseptet er utviklet av Odfjell i nært samarbeid med MAN Diesel & Turbo, samt Grenaa Motorfabrik og ABB AS Turbocharging. Oppgraderingen innebærer spesielt effektive Kappel propellblader, strømlinjeformet ror-bulb, forbedring av propellhode, oppgradering av turbolader og akselgenerator samt andre tekniske tilpasninger utviklet internt.

Dr. Kourosh Koushan, forskningsleder ved Marintek anerkjenner Odfjells mange initiativ til å redusere drivstofforbruk og utslipp og sier:

- Vi er involvert i mange prosjekter relatert til energisparing og reduksjon av utslipp. Odfjell er en av våre kunder som viser stor teknisk interesse og er villig til å finne nye løsninger for å redusere forbruk og utslipp. I dette prosjektet dokumenterte vi en besparelse i overkant av 15% på skipene i Kværnerklassen, noe som er høyt sammenlignet med andre skip som er testet. I det andre prosjektet med Odfjell har vi dokumentert en besparelse på rundt 20% på skipene i Polen klassen, noe som er eksepsjonelt høyt.

- Fullskalaprøvene for våre 37.000 dwt skip konkluderte med en reduksjon på 20%. Dette er betydelig bedre enn resultatene fra modelltestene og er således svært positivt, sier Helge Olsen, direktør for Ship Management i Odfjell i en pressemelding.

Bow Clipper (37.000 dwt) er det første skipet som ble oppgradert i forbindelse med dokking i august i år. De resterende 18 skipene er planlagt oppgradert innen 2017.

Denne betydelige reduksjonen i utslipp og forbruk vil forbedre skipenes miljøprofil fra D+ til A+ på Rightship's energiskala, og skipene vil dermed oppnå tilsvarende miljøprofil som nye øko-design skip. De fire siste nybyggene til Odfjell har også en A+ miljøprofil. Odfjell vil dermed drifte en av de mest miljøvennlige flåtene innen kjemikalietankfart-segmentet.

- Denne investeringen i energieffektivisering viser Odfjells lederposisjon i miljømessig bærekraftig drift. Det er også forretningsmessig gunstig og posisjonerer Odfjell fordelsmessig i markedet, sier Warwick Norman, administrerende direktør i RightShip.

- Prosjektet viser Odfjell på sitt beste; dette er et resultat av godt tverrfaglig samarbeid og illustrerer hvilken betydelige kompetanse vi har internt i Odfjell, sier Kristian Mørch, administrerende direktør, Odfjell SE.

Kim Idar Giske

kim[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler