Regjeringen står ved omregistrering til NIS

Publisert: 08.10.2018 kl. 13.36
Regjeringen holder fast ved at Color Lines Tysklandsferjer kan flyttes til NiS. Foto: Color Line.
Regjeringen holder fast ved at Color Lines Tysklandsferjer kan flyttes til NiS. Foto: Color Line.
Regjeringen Solberg skriver i forslaget til statsbudsjett for 2019 at de står fast ved å endre forskriften for Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) slik at Color Line kan omregistrere fartøyene, noe som får Norsk Sjømannsforbund til å reagere kraftig.

– Regjeringen sier de fremdeles vil åpne for NIS-registrering av utenriksferger i fast rute, så nå er det opp til Stortinget å forhindre at flere hundre arbeidsplasser ofres. Opposisjonen er fremdeles imot, så her blir viktig hva KrF havner på, sier forbundsleder Johnny Hansen i Norsk Sjømannsforbund i en pressemelding.

FORELDEDE TALL? Sjømannsforbundet mener også at regjeringen ikke bygger på tall som beskriver dagens situasjon, men tall som viser hvordan det var for flere år siden.Rregjeringen mener det ikke er grunn til å endre standpunkt. «Forutsetningene framstår som relevante i dag,» skriver de i forslaget til statsbudsjett.

«Regjeringen legger opp til å gjennomføre forskriftsendringen som varslet og innføre tilskuddsmodellen for passasjerskip i utenriksfart i NIS med virkning fra og med 1. januar 2019. Budsjettvirkningen anslås til -35 mill. kroner i 2019 og -100 mill. i helårsvirkning. Det vises til ytterligere omtale av saken i del II, programkategori 17.10 om maritim næring og budsjettforslag på kap. 909, post 73.»

Regjeringen konkluderer altså med å se bort i fra dagens reelle økonomiske situasjon, når de nå åpner opp for NIS fra 1. januar2019, mener Sjømannsforbundet.
 
 

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen