Siemens satser på batteriproduksjon i Trondheim

Publisert: 04.05.2017 kl. 14.04
Siemens satser nå på batteriproduksjon i Trondheim. Selskapet skal levere elektrisk fremdriftsystem og egenproduserte batterier til Kleven som skal bygge ferje til FosenNamsos Sjø. Illustrasjon: Multi Maritime AS.
Siemens satser nå på batteriproduksjon i Trondheim. Selskapet skal levere elektrisk fremdriftsystem og egenproduserte batterier til Kleven som skal bygge ferje til FosenNamsos Sjø. Illustrasjon: Multi Maritime AS.
Siemens skal satse på utvikling av maritime batterisystemer, og valget falt på Norge og Trondheim. Selskapets ambisjoner er å revolusjonere norsk og internasjonal skipsfart.

Siemens leverer allerede rt-teknologi til verdens første helelektriske ferje, verdens første batteridrevne fiskebåt og verdens første batteridrevne arbeidsbåt for oppdrettsnæringen. I tillegg har selskapet levert løsninger til verdens mest miljøvennlige hybride offshore konstruksjonsskip. Nå satser Siemens på batteriproduksjon for maritim bruk, forteller selskapet i en pressemelding.

STRENGERE KRAV
Dette er imidlertid kun starten. I forslaget til Nasjonal Transportplan kommer det tydelig frem at regjeringen forventer at skipsfarten vil få ytterligere pålegg fra internasjonale organer, som EU og International Maritime Organization (IMO), om å kutte sine utslipp i årene som kommer.
Og i Norge stiller staten allerede i dag krav til lav- og nullutslippsteknologi i anbudene til riksvegsfergene. I kjølvannet av det stadig strengere utslippsregimet, vil enda flere redere elektrifisere sine båter og skip.

VENTER DOBLING
Siemens forventer en dobling av det marine markedet innen 2024, og at nærmere 80 prosent av alle nye små og mellomstore skip (Hurtigrutestørrelse) vil bli utstyrt med hybridløsninger som inkluderer batteridrift.

– Skipsfarten har ikke noe valg. Den må bli grønnere og mer miljøvennlig. De som vil være i forkant bør starte sine prosesser nå, og vi kan være til hjelp, sier administrerende direktør i Siemens Norge, Anne Marit Panengstuen.

NYTT SYSTEM
Siemens har 360.000 ansatte verden over. Men det er det «lille» forsknings- og utviklingsmiljøet i Trondheim som har fått ansvaret for konsernets siste satsing: Et nytt og unikt batterisystem.

Det er den unike erfaringen fra olje- og gassektoren, i kombinasjon med kompetansen fra off-shoreskip og elektriske ferger, som har sikret Trondheim førersetet i utviklingen av de maritime batteriløsningene.

– I Trondheim har vi bygd opp et kompetansesenter for elektriske og hybride løsninger som har imponert den globale konsernledelsen så mye at vi har fått ansvaret for å lede utviklingen av våre nye batterisystemer, sier Panengstuen, som er overbevist om at det vil bli stilt strengere krav til pålitelighet og levetid i batterisystemer i tiden som kommer.

OGSÅ OLJE OG GASS
I tillegg til batteriløsninger for skip, er det en ambisjon å levere batterier og energilagringssystemer for olje- og gassektoren. Det er erfaringene fra olje og gassvirksomheten i kombinasjon med det maritime miljøet som skal sørge for robuste løsninger som tåler kravene som stilles offshore.

– Siemens har erfaring fra krevende miljøer innen offshore og har brukt denne kompetansen i utvikling av elektriske fremdriftssystemer og nå batteriløsninger som er robuste og tåler de kravene markedet forventer, påpeker divisjonsdirektør for Siemens Olje og gass, Richard Jaros.
 

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler