Sikrer drikkevannet for Sjøforsvaret

Publisert: 12.04.2013 kl. 07.48 | Oppdatert: 18.10.2016 kl. 07.36
Orlogskaptein Torill Herland og Bjørn Dørum
Orlogskaptein Torill Herland og Bjørn Dørum


Enwa AS er nylig blitt tildelt en viktig rammeavtale vedrørende behandlingsanlegg for drikkevannssystemer om bord på Sjøforsvarets  fartøyer.  Dette representerer en strategisk meget viktig kontrakt for Enwa, og den er vunnet i konkurranse med fire øvrige tilbydere.

Sjøforsvaret ønsker å sikre kvaliteten på ferskvann som brukes om bord i deres fartøyer. Alt ferskvann skal være av drikkevannskvalitet, og dette gjelder under alle omstendigheter for vann til drikke, matlaging, rengjøring og personlig hygiene. Dette skal sikres gjennom permanent montert anlegg for filtrering og UV-sterilisering. Filter/UV-sterilisatorer skal hindre at partikler og mikroorganismer føres ut i forbrukssystemet.

Sjøforsvarets begrunnelse av valget av Enwa AS som leverandør er for det første at produktet de tilbyr er lettest og minst i omfang. For det andre er Enwa AS billigst både på pris på behandlingsanlegget, montering, reservedeler og annet. Enwa AS sitt tilbud fremstår således som det økonomisk mest fordelaktige for Sjøforsvaret, representert ved Forsvarets logistikkorganisasjon.

Kim Idar Giske

kim[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler