Sjøforsvaret feirer 200 år

Publisert: 03.04.2014 kl. 09.44 | Oppdatert: 16.10.2016 kl. 18.55
Marineoffiserer
Marineoffiserer


Bergen: Lørdag 12. april har Sjøforsvaret bursdag. I likhet med Norges grunnlov fyller de 200 år. 12. april 1814 etablerte Christian Fredrik en nasjonal toppledelse for norske sjømilitære enheter. I 2014 markeres derfor vårt nasjonale Sjøforsvars 200-årsjubileum.

Inntil 12. april 1814 hadde Den norske Marine vært en del av Den dansk-norske fellesmarinen i 300 år. Våren 1814 bestod flåten av ti havgående fartøyer og rundt 100 kanonbåter til bruk nær kysten.

Sjøforsvaret markerer 200-årsjubileet i nærvær av marinesjefer og fartøyer fra en rekke land.  Markeringen omfatter blant annet flåteparade med norske og allierte fartøyer, åpent skip, utstillinger, konserter, oppstilling og kirkeparade.

I Bergen feires jubileet på dagen 12. april, mens Oslo stå for tur 9. og 10. mai og i Tromsø 7. juni.

Norge har omfattende ansvarsområder og interesser til havs, og 12. april blir en merkedag for alle norske interesser til havs. Styrke på havet har vært viktig for Norge siden vikingetiden, men det var først i april 1814 at Sjøforsvaret fikk en felles, nasjonal toppledelse. De norske havområdene er sju ganger større enn landområdene.

200 år etter at Marinen ble opprettet høster Norge fisk, olje og gass for mer enn 650 milliarder kroner hvert år ut fra havet. I dag er Sjøforsvarets hovedoppgave å hevde norsk suverenitet på havet og utøve nødvendig myndighet når det trengs. Samtidig løser de oppgaver som å bidra til at norske og andre nasjoners skip kan seile gjennom Adenbukta i fred for pirater, eller de vokter fartøyer som frakter kjemiske våpen ut av Syria.

Sjøforsvaret er en viktig bidragsyter til operasjoner i utlandet. I tiden fremover skal Sjøforsvaret ta i bruk nye fartøy, helikoptre og våpensystemer, og virksomheten vil rettes mot å øke de nye fartøyenes operative evne.

Maritimt Magasin vil utover sommeren trykke en serie artikler om Sjøforsvaret fra oppstarten i 1814 og fremover med hovedvekt på de forskjellige deler av dagens moderne norske sjøforsvar og deres oppgaver i krig og fred.

ROALD EVENSEN

Kim Idar Giske

kim[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler