Sparer 100.000 liter diesel årlig etter ombygging

Publisert: 18.12.2018 kl. 09.14 | Oppdatert: 18.12.2018 kl. 10.06
Ole Bull ved ankomst Valestrand ferjekai. Foto: Tor Arne Aasen
Ole Bull ved ankomst Valestrand ferjekai. Foto: Tor Arne Aasen
Med 5,25 millioner fra Enova skal Ole Bull bli diesel-elektrisk og utstyres med batteri. Dette gjør at ferja i neste omgang kan bli testplattform for ny klimateknologi.

Utenfor Åsane i Bergen drifter Osterøy ferjeselskap ferjesambandet Breistein–Valestrandsfossen med MF Ole Bull. Neste høst får ferja to elektromotorer og en batteripakke på 224 kWh. Batteriene fullades fra land om natten og vil bidra til at hjelpemotorene ikke lenger trengs for å betjene hotelldriften, ifølge en pressemelding fra Enova.

Ombyggingen vil kutte dieselforbruket med nærmere 100 000 liter i året. Ifølge rederen er dette imidlertid bare et første steg mot å bli helt utslippsfri.

– Vi tar sikte på full-elektrisk drift fra 2021 eller 2022, enten gjennom å utvide batterikapasiteten eller ved å ta i bruk andre nullutslippløsninger. Dette er kanskje den mest ideelle passasjerbåten i Norge å prøve ut hydrogen på. Det er et energikrevende samband med avganger hvert kvarter. Ferja har et åpent og enkelt design som gjør det forholdsvis greit å tilrettelegge for å teste teknologier som hydrogen under reelle driftsforhold med hensyn til sikkerhet, funksjonalitet og kapasitet, slik at vi kan sikre gode løsninger som fungerer i praksis, sier teknisk sjef Ove Normann i Osterøy ferjeselskap.

Enova støtter ombyggingen med 5 255 000 kroner, og legger vekt på ferjas rolle som testplattform for nye teknologier.

– Det kan være utfordrende å finne gode muligheter for å teste ny og uprøvd teknologi på ferjer, da det vanligvis er aktuelt kun i tilknytning til offentlige anbud. Det er derfor gledelig at vi her har å gjøre med et meget fremoverlent rederi som ønsker å bruke sitt private samband som en arena for å teste ut fremtidsrettet teknologi. Det er akkurat slike aktører vi er avhengig av om Norge skal lykkes med omstillingen mot lavutslippssamfunnet, sier konstituert markedssjef Petter Hersleth i Enova.

Osterøy ferjeselskap er nå i sluttforhandlinger med to verft om ombyggingsjobben på Ole Bull. Den skal etter planen ta til i september/oktober 2019.

 

Kurt W. Vadset

kurt[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler