Store spenninger på Fiskerlandsmøtet

Publisert: 01.11.2017 kl. 12.16
Fiskarlagets leder Kjell Ingebrigtsen på talerstolen under åpningen av landsmøtet i Trondheim. Foto: John Inge Vikan
Fiskarlagets leder Kjell Ingebrigtsen på talerstolen under åpningen av landsmøtet i Trondheim. Foto: John Inge Vikan
Trondheim: Det er ingen hemmelighet at Norges Fiskarlag etter hvert har fått oppleve til dels stor spenning mellom de ulike gruppene i organisasjonen. Først og fremst gjelder det motsetninger mellom kystfiskerne på den ene siden og de større fiskefartøyene på den andre.

På bakgrunn av dette kan det være grunn til å vente motsetninger når nettopp organisasjonsmodellen skal opp til debatt på landsmøtets andre dag.

Tre medlemslag
Innstillingen fra landsstyret er klar, i fremtiden skal Fiskarlaget bestå av tre medlemslag: Sør-Norges Fiskarlag, Nord-Norges Fiskarlag og Fiskebåt. Om forslaget blir vedtatt er det meningen at et arbeid med å forankre det ute i organisasjonen skal foregå frem til neste landsmøte i 2019. Deretter er tanken at den nye organisasjonen skal være i kraft fra 1. januar 2020.

Tid for å konkludere
Som alltid ble landsmøtet åpnet av lagets leder.
Kjell Ingebrigtsen tok naturlig nok også opp organisasjonssaken i sin tale, sammen med debatten man har om strukturen i næringen i fremtiden.

– Vi skal ha diskusjon om rammeverk både i næringen og organisasjonen, men nå er det på tide å konkludere, sa han, og understreket at der er viktig å vise av fiskerlaget er landets største og viktigste fiskeripolitiske verksted. Landsmøtet er et viktig møtested, der fiskere kommer fra hele landet.

– Delegatene kommer både fra store havgående fartøy og fra mindre kystbåter. Mange forskjellige redskapsgrupper er representert - og vår tilrådning gjelder en samlet norsk fiskerinæring. Uten at vi ser Fiskeri-Norge under ett, ingen løsning, sa han videre og ga beskjed om at det kan bli nødvendig med kompromiss. Og i den sammenhengen viste han til den erfarne forhandleren Thorvald Stoltenberg, og hva han hadde sagt om kompromiss.

Nødvendig resultat
Ifølge Stoltenberg er det ikke noen nederlag om man må inngå kompromiss etter forhandlinger, det er jo nettopp derfor man forhandler, og det er kompromisset som driver samfunnet fremover.

– Norges Fiskarlag er også en slik utrettelig forkjemper for de gode kompromissene og vi har lang og god erfaring med å finne frem til felles framtidsrettede løsninger og det selv om næringsinteressene er mange og ulike.

Stabilitet og lønnsomhet
Ingebrigtsen kom også inn på rammebetingelsene for næringen, og viste til at alle næringer trenger stabilitet og lønnsomhet – også fiskerinæringen.

– I landsmøteperioden har vi fått endringer på noen av de strukturordninger som vi har i flåten. Disse har i stor grad vært i tråd med Norges Fiskarlags anbefalinger. Nå er det tiden kommet for at vi må se flåten i en helhet. Flåtens rammevilkår var arbeidsordren til Eidessenutvalget og vi ser frem til den diskusjonen som kommer.  Nå må vi få et regelverk som står seg over tid og som vi som næringsaktører kan feste lit til. Regelverket må være tydelig og fortsatt legge grunnlaget for at vi skal ha en differensiert flåte.
På landsmøtets første dag sto for øvrig temaet «rammevilkår og samfunnskontrakt for fiskeflåten» på dagsordenen, med Ingebrigtsen og fiskeriminister Per Sandberg som innledere.

Konflikt om arealer
I talen kom Ingebrigtsen også inn på den økende tendensen til konkurranse om arealtilgangen man ser, og sa at man ser en reell konkurranse om viktige arealer langs kysten og til havs. Aktørene i denne konflikten er ved siden av fiskerne oppdrett, olje/gass, turisme og vindkraftverk.

– Når det gjelder olje/gass så er jeg glad for at landsmøtet har vært så tydelig om Nordland VI og VII, Troms 2 og Mørebankene. Dette er områder som vi ikke har råd til å gamble med.

Noen andre områder er også spesielt viktig for fiskeriene og fiskebestandene. Det kom derfor som en stor overraskelse for mange da Miljødirektoratet ga tillatelse for boring på Vikingbanken i et område som er spesielt viktig for tobisbestanden. Sågar har området vært fredet for fiske i en årrekke for å bygge opp igjen bestanden. Norges Fiskarlag var tidlig ute og sa at denne avgjørelsen kunne vi ikke akseptere og avgjørelsen ble selvfølgelig anket, sa fiskarlagslederen. Han etterlyste også bedre kontakt mellom oppdrettsvirksomheten og fiskeriene om arealbruken.

Stort møte
Fiskarlagets landsmøte er for øvrig en stor begivenhet, som samler 69 delegater fra ulike organisasjonsledd, og et stort antall gjester. Faktisk omfatter deltakerlisten langt over dobbelt så mange gjester som delegater.

 

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler