Strand-rederiet bestiller ny tråler

Publisert: 28.03.2017 kl. 14.43
Karstensens Skibsværft skal bygge for Strand Havfiske. Illustrasjon: Karstensens
Karstensens Skibsværft skal bygge for Strand Havfiske. Illustrasjon: Karstensens
Strand Senior AS og Karstensens Skibsværft har inngått kontrakt om design og bygging av en 75 meter lang og 15 meter bred kombinert snurper/tråler.
 
Fartøyet skal leveres i februar 2019.

Strand Senior AS er et datterselskap av Strand Havfiske AS. Strand Havfiske AS eier og driver frysetråleren Havstrand og ringnotsnurperen/tråleren  Strand Senior. Det er fartøyet Strand Senior som ble bygd i 1999 som skal erstattes med det nye fartøyet, kommer det frem av en pressemelding. 

Strand Senior driver i dag  kombinert trål- og notfiskeri, hvor trålfisket primært består av kolmule som fiskes vest av Irland. Øvrig fiskeri etter sild og makrell drives med not. Det nye fartøyet skal drives etter samme prinsipper. Familierederiet eies og drives av søstrene Janne-Grethe Strand Aasnæs og Elisabeth Strand, der førstnevnte er daglig leder i selskapet.

Design, innredning og arrangement er blitt til i et godt og nært samarbeid mellom rederi og verft, heter det i pressemeldingen.
Rederiet har vært opptatt av innovative løsninger, og en har lagt spesielt vekt på å tilrettelegge for gode arbeidsforhold, sikkerhet og komfort for mannskapet. I tillegg til dette er det lagt stor fokus på skrogets utforming, og optimalisering i forhold til Strand Seniors driftsprofil, dette med tanke på lavest mulig drivstoff forbruk. I tillegg utrustes fartøyet med varmegjenvinnings anlegg fra alle motorer, LED belysning, elektriske vinsjer, samt flere tiltak for å sikre lavest mulig energi forbruk.
 
Sikkerhet og arbeidsforhold er i særlig fokus ved at hele lastedekket er gjort tett med vanntette skipssider. Dette øker sikkerheten, og fribordet økes med nærmere 3,0 meter.

Fremdriftsanlegget vil bestå av Wärtsiläs nye 8V31 hovedmotor på 4880 kW, montert på et 2-speeds gearanlegg med variabelt turtall på propell. Den nye serien motorer fra Wartsila har svært lavt drivsstoff forbruk og derav lavere utslipp.
Wärtsilä og Strand Rederi har hatt et langt og godt samarbeid, og begge parter setter pris på at en viderefører dette samarbeidet, står det i pressemeldingen.

 

Kurt W. Vadset

kurt[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler