Trestakk godkjent

Publisert: 05.04.2017 kl. 10.21
Trestakk befinner seg ca. 20 kilometer sør for Åsgard-feltet, på rundt 300 meters dybde. Illustrasjon: Statoil
Trestakk befinner seg ca. 20 kilometer sør for Åsgard-feltet, på rundt 300 meters dybde. Illustrasjon: Statoil
Myndighetene har godkjent plan for utbygging og drift av Trestakk-funnet på Haltenbanken i Norskehavet. Investeringene er beregnet til 5,5 milliarder kroner, nær halvparten av opprinnelig anslag.

Trestakk ble funnet i 1986 og forventet utvinnbare volumer er 76 millioner fat oljeekvivalenter, i hovedsak olje. Trestakk skal knyttes opp til produksjonsskipet Åsgard A og planlagt produksjonsstart er i 2019. 

Det er Statoil som melder dette på sine nettsider
 

De første anslagene for å utvikle Trestakk lå på om lag 10 milliarder kroner. Ved konseptvalg i januar 2016 var kostnadene redusert til 7 milliarder.

Ytterligere forbedringer og tilpassinger av konsept fram mot investeringsbeslutning reduserte kostnadene til 5,5 milliarder kroner. I tillegg regner Statoil og partnerne med å ta ut betydelig mer olje enn først antatt, melder Statoil.

Siri Espedal Kindem, områdedirektør for Drift Nord i Statoil, sier at volumene fra Trestakk er en viktig bidragsyter for å kunne videreføre lønnsom drift av Åsgard A fram mot 2030. Hun legger til at det kan tas ut mer av de opprinnelige volumene i Åsgard-feltet.

Kurt W. Vadset

kurt[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler