Ubåtprosjektet er i rute

Publisert: 28.11.2018 kl. 09.42
Tyskland og Norge skal i fellesskap anskaffe identiske ubåter, og etter at man nå har mottat et tilbud fra ThyssenKrupp Marine Systems er arbeidet med evaluering av tilbudet i gang, med tanke på skrive kontrakt i løpet av 2019. . De kommersielle prosessene mot leverandøren har pågått siden sommeren 2017.

Norge og Tyskland arbeider tett sammen om å anskaffe de nye ubåtene. Anskaffelsesorganisasjonene Forsvarsmateriell (FMA) i Norge og Bundesamt für Ausrüstnung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) i Tyskland mottok tilbudet fra leverandøren den 30. oktober, og nå starter en grundig, felles evaluering av tilbudet.

- Vi skal gå gjennom tilbudet fra verftet før forhandlingene starter, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

FELLES FORHANDLINGER Norge og Tyskland vil gjennomføre felles forhandlinger med verftet og sikter mot å skrive under en kontrakt i løpet av 2019. Begge nasjonene venter at forhandlingene blir krevende.
Tyskland og Norge kommer til å anskaffe identiske ubåter i samme tidsrom. Dette vil gi stordriftsfordeler og besparelser i levetiden til ubåtene. Foruten samarbeid om felles anskaffelse og felles levetidsforvaltning av de nye ubåtene, omfatter det maritime materiellsamarbeidet også marine til marine samarbeid, forsknings- og utviklingssamarbeid og missilsamarbeid.

NORSKE MISSILER - Samarbeidet åpner for salg av norske missiler til Tyskland i tillegg til samarbeid om videreutvikling av missilteknologi. Det vil også være industrisamarbeid knyttet til de norske og tyske ubåtene.

Samarbeidet vil åpne for oppdrag for en rekke små og mellomstore bedrifter i Norge og er positivt for høyteknologisk kompetanseutvikling og for eksportpotensialet til norskutviklede produkter, sier forsvarsministeren.

DAGENS UBÅTER Sjøforsvaret har i dag 2018 seks undervannsbåter av Ula-klassen. De ble innfaset i perioden 1989 - 1992, med en forventet levetid på 30 år, ifølge wikipedia.

Vedtaket om å kjøpe nye ubåter ble gjort i 2014, og man ville ha nye fartøy fremfor å forlenge levetiden til Ula-klassen. Om kontrakten kommer på plass neste år, kan det bli muig å fase inn de nye ubåtene fra midten av 2020-tallet og frem mot 203. Det vil gjøre det mulig å opprettholde en kontinuerlig ubåtkapasitet når Ula-klassen fases ut.

Planen er at ubåtene skal være basert på det tyske 212-designet som allerede er i tjeneste både i Italia og Tyskland. Samarbeid med Tyskland inkluderer i tillegg industrielt samarbeid med norske selskaper. Til sammen skal Norge kjøpe fire nye ubåter. 
 

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen