Vard skal oppgradere Far Sun

Publisert: 31.05.2017 kl. 14.28
Foto: Vard
Foto: Vard

Plattformforsyningsfartøyet Far Sun (omtalt i MM 08-2014) ble levert fra Vard til Farstad Shipping i 2014 og påbegynte umiddelbart sin langtidskontrakt med Statoil med base i Stavanger. Fartøyet utstyres nå med batterier for energilagring og ytterligere miljøvennlig operasjon, går det frem av en pressemelding.

Far Sun er en moderne og energieffektiv diesel-elektrisk PSV (Platform Supply Vessel). Fartøyets miljøpåvirkning blir nå ytterligere redusert, ved å ta i bruk batterier for lagring og bruk av overskytende energi. Spesielt ved laste- og losse operasjoner offshore vil forbruk og utslipp bli betydelig redusert, men en optimal utnyttelse av energilagring vil også være fordelaktig for alle driftsmodus. 

– Farstad Shipping har gjennom lang tid vært opptatt av å utnytte ny teknologi for mer effektiv og sikker drift, med minst mulig miljøpåvirkning i sine operasjoner. Oppgraderingen av Far Sun føyer seg inn i rekken av tiltak i så henseende, sier Børge Nakken, VP Technology and Development i Farstad Shipping i pressemeldingen.

I nært samarbeid har Farstad Shipping og Vard Electro gjennom en lengre periode analysert drivstofføkonomi, forbruk og utslipp fra Far Sun. Vards batteriløsning SeaQ™ Energy Storage System forventes å gi ytterligere reduksjoner både innen miljøpåvirkning og driftskostnader. I tillegg oppnås økt sikkerhet i form av kraftreserve, responstid og redundans. 

– Vi er imponert over hvor høyt fokus Farstad Shipping har på sikker og miljøvennlig operasjon av flåten, samt opplæring av sitt mannskap for å sikre trygg og god utnyttelse av ny teknologi. Etter å ha samarbeidet tett med Farstad gjennom dette prosjektet, er vi overbevist om at SeaQ™ Energy Storage System vil gi betydelige besparelser for Farstad og Statoil i tiden som kommer. Vårt system muliggjør at skipet kan benytte energilagring i alle driftskondisjoner, samt forenkle og effektivisere bruk av landstrøm ved kai. Dette vil i neste omgang redusere forbruk og utslipp i betydelig grad. En annen effekt er mindre støy fra skip i havn, sier Christian Søvik, VP Global Services i Vard Electro. 

SeaQ™ Energy Storage System vil bli installert om bord i Far Sun i løpet av andre halvår 2017. Vard Electro tar totalansvar for hele prosjektet som omfatter engineering, prefabrikasjon, installasjon, integrering, testing og igangkjøring. Skipet vil bli tildelt klassenotasjon «Battery Power» fra DNV-GL. I forberedelsene er det fokusert på at skipet skal være kortest mulig tid ute av drift i forbindelse med installasjon og testing. 

Nye og strengere krav til batteriinstallasjoner om bord i skip fra DNV-GL og Sjøfartsdirektoratet ble publisert sommeren 2016. Vard Aukra og Vard Electro har i nært samarbeid med Farstad Shipping utviklet en standardisert løsning i form av et ekstra dekkshus som tilfredsstiller gjeldende regelverk, og som er godt egnet til denne type oppgradering av offshoreskip, ferger og andre aktuelle fartøytyper. Vard Aukra fått i oppdrag å produsere og installere dekkshus og tilpasse øvrig utstyr om bord. 

Batterileverandør i dette prosjektet vil være Corvus i Bergen. De har vært en viktig bidragsyter også i forprosjektet. Corvus er en betydelig aktør innen maritime batterisystemer og innehar høy kompetanse på området. 

Støtte fra NOX-fondet har vært en utløsende faktor for å kunne realisere prosjektet. 

Farstad Shipping og Vard har hatt et tett samarbeid gjennom mange år i form av et betydelig antall nybygg og har sammen stått for flere innovative konsepter. Ved flere anledninger er de sammen blitt tildelt priser som Årets Skip og Ship of the Year. Begge parter setter stor pris på å kunne videreføre samarbeidet også i form av denne type oppgraderinger. 

Statoil er en viktig kunde for Farstad Shipping som hele tiden stiller krav til forbedret sikkerhet og mer effektiv operasjon i form av minst mulig forbruk og utslipp. Gjennom et langsiktig kontraktsforhold, og som pådriver for reduserte utslipp, er Statoil en sentral støttespiller i arbeidet med å få på plass batteriteknologi på Far Sun.

Asbjørg Giske

asbjorg[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen