Virtuell omvisning i ubygd båt

Publisert: 18.12.2018 kl. 13.28 | Oppdatert: 19.12.2018 kl. 12.19
Doxacom utvikler et virituelt verktøy for innredning av skip. Her fra et dagrom om bord linebåten Geir, som leveres fra Vaagland Båtbyggeri i 2019/2020. Foto: Doxacom
Doxacom utvikler et virituelt verktøy for innredning av skip. Her fra et dagrom om bord linebåten Geir, som leveres fra Vaagland Båtbyggeri i 2019/2020. Foto: Doxacom
Selskapet Doxacom i Ålesund er, med støtte fra Innovasjon Norge, godt i gang med å utvikle et digitalt og virtuelt verktøy for innredning av skip. Med VR-brillene på, kan rederiene se og oppleve skipsinteriøret, lenge før båten er bygd.

Ved å benytte kunstig virkelighet (Virtual Reality) kan rederiene få en virkelighetsnær opplevelse av hvordan skipsinteriøret kan se ut og fungere, heter det i en pressemelding fra Doxacom. Nylig fikk linebåtrederiet H.P. Holmeset oppleve dagrommet i sin nye linebåt Geir, et fartøy som ikke skal stå ferdigbygd før i desember 2019.

– Dette er spesielt, sa skipper og reder Kjetil Holmeset, da han nylig fikk «gå rundt» i sin egen båt ved bruk av VR-briller.

Målet med utviklingen av dette verktøyet, er å få på plass en digital tjeneste som kan gi praktisk nytte, effektivisere design-, konstruksjons- og byggeprosessen, og samtidig gi begeistring hos kunden. Verktøyet er tenkt brukt i business-til-business salg, heter det i pressemeldingen.

Stor interesse
Tjenesten skal tilbys aktører innen skipsinnredning som ser nytten av å konfigurere og visualisere sine løsninger inn i en større sammenheng overfor kundene sine. Siden norske verft nå bygger flere fartøy for cruisenæringen gjør tjenesten enda mer høyaktuell. Flere aktører har meldt behov og interesse for verktøyet.

Et slikt verktøy, som kan gi sanntids-oppdatering i høy visuell kvalitet finnes det ikke mange av i dag. Visualiseringsverktøyet inviterer til høy interaksjon med kundene, og skal knytte rederi, designselskap, verft, innredningsselskap og leverandører tettere sammen, på et mye tidligere tidspunkt i prosessen enn i dag.

Enklere prosesser
Unni Grebstad i Doxacom har lang erfaring fra skipsinnredning, og har selv sett at prosessen med farge- og materialvalg for mange ofte har vært en tungvint og bakvendt prosess. Ofte har man måttet bruke tid og penger på å gjøre endringer etter at interiøret er på plass. Med et slikt planleggingsverktøy vil man kunne oppdage feilene langt tidligere og slik ende opp med bedre løsninger uten ekstrakostnader etter bygging.

– Planlegging av skipsinteriør er ofte tidkrevende fordi kunden ikke har et klart bilde av hvordan sluttresultatet skal bli. Derfor begynte vi å se på hvordan vi kunne gjøre arbeidet lettere, forteller hun.

Gir helt andre muligheter for visualisering 
Prosjektet «Virtuelle showroom for skip» går ut på å modellere og visualisere skippsinnredning, slik at rederier, designselskaper og andre relevante aktører innen innvendig skipsutforming skal kunne få visualisert planene på en god måte.
Kjetil Nyvoll er designer i Skipsteknisk as som har utformet linebåten Geir. Han var også med under presentasjonen og fikk en kikk inn i det virtuelle fartøyet.
– Dette gir jo en helt annen mulighet til å få til akkurat det vi ønsker oss. Og vi trenger å tenke fremover. 3D og visualisering kommer vi ikke unna, samme hva vi gjør, uttaler han i pressemeldingen.

Til stede under presentasjonen var også Stein Haugen, daglig leder i Norwegian Marine Interior, som skal levere innredningen til nye Geir
– VR-teknologi er spennende. Vi kan godt planlegge i 2D, men det er viktig at kunden får en opplevelse av hva han kjøper. Vi har tro på at detaljer kan planlegges bedre med et slikt verktøy, sier Haugen.

 

Kurt W. Vadset

kurt[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler