Første Havyard-skip bygd i India

SCI Panna
“SCI-Panna” 841 er første Havyard-design som er bygt og levert i India.

Nylig ble en av totalt fire Havyard 841-design levert fra det indiske verftet Bharati til det indiske rederiet Shipping Corporation of India(SCI).

”SCI-Panna” er det første Havyard-designede fartøyet verftet har bygt og det er også det første Havyard-designede supplyskipet det indiske rederiet har kjøpt.

SCI-Panna
Cargodekk-området på ”SCI-Panna” er på 400 kvadratmeter.

Det er også underskrevet kontrakt på levering av ytterligere tre ankerhandteringsfartøy av samme design, og disse blir levert frå Bharati verft til SCI innen mars neste år.

Det Herøy-baserte selskapet utarbeidet 841-designet allerede i 2007 nettopp med tanke på det indiske rederiet.

Fartøyet har en drakraft på 80 tonn , er 64,8 meter langt , har et dekk på 400 kvadratmeter og det er plass til et mannskap på 31.