STX OSV bygger for Troms Offshore Supply

PSV 08

Fartøyet vil være av STX PSV 08 design, og vil bli ca 81 meter langt med en dødvekt på 3800 tonn. Skroget vil bli bygget ved STX OSV Braila i Romania, og slepes til STX OSV Brevik for utrustning, ferdigstillelse og levering. Skipet er planlagt levert i første kvartal 2013.

STX OSV har allerede en PSV 09 under bygging for Troms Offshore Supply. Dette fartøyet vil bli levert fra STX OSV Søviknes i 2012.