Ålesundkonferansen 2012

Ålesundkonferansen 2011
Bildet er fra fjorårets konferanse.

22.-23. mai er det nok en gang duket for Ålesundkonferansen på Rica Parken Hotel i sentrum. Her møtes alle aktørene fra serviceskipsnæringen til faglig påfyll, meningsutviklinger og nettverking i en hektisk hverdag.

Av Runar Andersen

Arrangementet er en årlig begivenhet og har blitt gjennomført i hele 17 år. Søkelyset settes på utfordringer og problemstillinger for næringen og konferansen ble første gang gjennomført i 1995 i regi av Norges Rederiforbund og Shipping Akademiet. Shipping Akademiet ble fusjonert inn i Handelshøyskolen BI i 2000 og man fortsatte videreutviklingen av arrangementet.

Norsk serviceskipsindustri kjennetegnes ved et komplett maritimt kompetansemiljø hvor ca 100 000 ansatte utgjør en betydelig del av total verdiskaping i norsk næringsliv. Nasjonalt og internasjonalt er industrien er sterkt voksende og setter Norge på kartet samtidig som næringen fungerer som en spydspiss og pådriver for miljøvennlige og høyteknologiske løsninger på havet.

Ambisjonen bak konferansen er å gi deltakerne inspirasjon, ideer og innsikt i ulike prosesser innenfor fagfeltet. Konferansen har blitt omtalt som årets møteplass for serviceskipsindustrien og årets arrangement har fått flere interessante foredragsholdere fra inn- og utland.

– Vi forventer over 300 besøkende til årets konferanse og har fått mange spennende foredragsholdere, forklarer prosjektleder Anne Hennum. Ifølge Hennum er det hovedsakelig folk fra Norge som deltar og konferansen har gjennom årenes løp utviklet seg til å bli den største møteplassen innenfor OSV industrien.

– Bransjen går godt og det er positiv stemning med tanke på fremtiden. Deltakerne er tungt representert fra den maritime klyngen på Sunnmøre samt leverandører og representanter fra ulike rederier i landet, påpeker Hennum.

Årets program bærer preg av emner innenfor politikk, marked og økonomi. Det er hentet inn krefter fra både industrien og utdanningsinstitusjoner som vil bringe frem problemstillinger og løsninger knyttet til bransjen.

– Vi følger en mal og tar opp dagsaktuelle ting i forhold til finansiering, marked, politikk osv. Så har vi også satt fokus på rekruttering og personellplanlegging og har blant annet et spennende foredrag med Tore Wingestad fra Wingestad Psykologtjeneste AS. I tillegg skal vi innom teknologi –og innovasjon samt internasjonal virksomhet, fastslår Hennum.

Første ettermiddag blir innledet med foredrag av professor Hilde Bjørneland som skal ta for seg finansbiten i forhold til finanskrisen og fremover i 2012. Etter dette blir det en sosial setting på parken med havets festbord hvor folk kan hygge seg sammen og bli kjent. Å knytte nettverk er nemlig også en viktig del av en slik konferanse. Selve fagdagen starter den 23. mai.

– Vi har stor forventning til årets konferanse og håper at enda flere kan se på dette arrangementet som en mulighet til å både bli mer synlig, knytte kontakter og få relevant faglig påfyll som vil komme hele bedriften til gode, avslutter prosjektleder Anne Hennum.

Konferansen blir arrangert av Handelshøyskolen BI og har egen programkomitè bestående av personer fra henholdsvis BI, Høgskolen i Ålesund og NCE Maritime.

For mer informasjon gå inn på www.bi.no