Havila sikrer nye millionkontrakter


Havila Mars
Havila Mars. Arkivfoto.

Njål Sævik Adm. dir. Njål Sævik. Fosnavåg-rederiet Havila Shipping ASA har nå inngått en 4-års kontrakt med brasilianske Petrobras. I tillegg har Statoil erklært en ett års opsjon for et ankerhåndteringsskip. Til sammen er kontraktene verdt 400 millioner kroner. Siden årsskiftet har det børsnoterte rederiet vunnet nye kontrakter for til sammen 650 millioner kroner.

Administrerende direktør i Havila Shipping, Njål Sævik, ser klare lysninger for markedet og for vestlandsrederiet med 29 offshore-skip: – Jeg har tro på at 2012 kan bli et godt år for Havila Shipping. Vi jobber hardt med å sikre oss kontraktdekning for PSV-flåten. Jeg har tro på at vi kan lykkes med å få full kontraktsdekning ut dette året. Vi har nå fire skip på kontrakt i Brasil, og ser på den nye kontrakten som et resultat av vår intensiverte satsning på dette markedet, hvor vi nå har etablert oss med fysisk tilstedeværelse. Det ligger også an til økt aktivitet og økte rater i månedene fremover for ankerhåndteringskipene, understreker Sævik.

Avtalen med Petrobras i Brasil er for PSV-fartøyet Havila Fortress, bygget i 1996. Kontrakten er for en fast periode på 4 år med mulighet for forlengelse i ytterligere 4 år. Oppstart for Havila Fortress er i løpet av andre kvartal 2012.

Videre har Statoil erklært en ett års opsjon for AHTS fartøyet Havila Mars. Kontraktsperioden varer til juni 2013.

Etter et intensivt nybyggprogram over flere år har Havila nå den flåten med lavest gjennomsnittsalder blant de større offshorerederiene. I tiden fremover skal selskapet konsentrere seg fullt og helt om å øke flåtens lønnsomhet. Selskapet ønsker raskt å komme tilbake i posisjon for utbytteutbetaling til aksjonærene.

– Så langt ser vår langsiktige strategi ut til å bære frukter. Vi kan også i nær fremtid komme til å kontrahere nye skip, men da blir det mest sannsynlig skip som blir bygget for å fylle en kontrakt vi har vunnet. Havila er godt posisjonert i dagens marked med en god blanding av PSVer, ankerhåndteringsskip og store subsea-skip, understreker Njål Sævik, sjef for Havila Shipping og sjef for Norges Rederiforbunds Offshore gruppe.