Myklebust skal bygge to for Atlantic

VS 485 MKIII L
VS 485 MKIII L.

Kleven Maritime har inngått kontrakt med Atlantic Offshore om bygging av to forsyningsfartøy (PSV) til en samlet verdi av i underkant av 700 millioner kroner. Fartøyene skal utrustes ved Myklebust Verft i Gursken. Kontrakten inneholder også en opsjon på et tredje fartøy.

– Atlantic Offshore er en ny kunde for oss, og vi ser fram til å utvikle samarbeidet med dette rederiet, sier Ståle Rasmussen, konsernsjef i Kleven Maritime. – Det er viktig for oss at vi nå har fått to nybygg til i ordreboken ved Myklebust Verft, og vi ser det som en anerkjenning av det arbeidet våre ansatte utfører hver dag for å sikre rederiene kvalitetsskip til krevende oppdrag. Hver skipsbyggingskontrakt vi får, fører også til store og viktige ringvirkninger for andre næringsliv i våre lokalmiljø.

– Kvalitet og konkurransedyktige vilkår var avgjørende for vårt valg av Kleven Maritime og Myklebust Verft for dette oppdraget, sier Roy Wareberg, adm.dir. i Atlantic Offshore.  

Det Sotra-baserte selskapet Atlantic Offshore har blitt tildelt to langtidskontrakter med Statoil, og de to fartøyene det nå er skrevet kontrakt for skal rett ut i oppdrag for selskapet i Nordsjøen etter overlevering i første og tredje kvartal 2014.

Fartøyene er av typen VS 485 MKIII L, en forlenging av en skipstype Kleven Maritime har bygget flere av tidligere. De blir 90 meter lange med et dekksareal på over 1000 kvadratmeter.

Kleven Maritime har nå 14 fartøy i ordreboka, til en samlet verdi av ca 6,8 milliarder kroner.