Nye kontrakter i Australia for Farstad Shipping

Far Strait
Far Strait.

Farstad Shipping ASA har inngått flere befraktningsavtaler i Australia, går det fram av en børsmelding.

Kontraktene som er inngått er med Origin Energy for AHTS Far Fosna (1993, UT 722, 14 400 BHP) og AHTS Lady Sandra (1998, KMAR 404, 15 014 BHP). Kontraktene er knyttet til Origin Energys boreoperasjoner i Basstredet. Varigheten på kontrakten er cirka 9 måneder med oppstart i april.

Videre er det kontrakt med Woodside Energy Ltd. for PSV-fartøyet Lady Grace (2001, UT 755, 2936 DWT). Dette er en tolv-måneders kontrakt med opsjoner på ytterligere to år. Fartøyet vil fortsatt være tilknyttet Woodsides offshore produksjon nordvest av Australia.

Woodside har også forlenget kontrakten for AHTS Far Strait (2006, UT 712 L, 14 688 BHP) for ytterligere ett år fra juni 2012.

Esso har erklært sin opsjon på å forlenge kontrakten for PSV Lady Kari-Ann (1982, ME 202, 2972 DWT) med 3 måneder. Det er videre avtalt en ytterligere to-måneders opsjon utover i tredje kvartal 2012.

BHP Billiton har inngått en kontrakt på 3 måneders varighet for AHTS Far Saltire (2002, UT 728 L, 16 320 BHP) i forbindelse med deres boreoperasjoner på kontinentalsokkelen nordvest av Australia. Oppstart april 2012.