Solstad har fått nye kontrakter

Normand Aurora
Normand Aurora. Foto: Photo Sea-Sky-Martin.

Også Solstad Offshore har i dag sikret seg nye befraktningsavtaler. Total E&P UK Limited og Elf Exploration UK Limited skal leie forsyningsfartøyet (PSV) Normand Aurora. Avtalens faste periode er 5 år med ytterligere to 1 års opsjoner og påbegynnes april 2012

Videre har EDT Offshore Egypt S.A.E leid beredskapsfartøyet Normand Draupne. Avtalens faste periode er 1 år med ytterligere 1 års opsjon og påbegynnes nå i april.

Med Statoil Petroleum AS er det inngått kontrakt for leie av forsyningsfartøyet Normand Corona. Avtalens faste periode er seks måneder med ytterligere to 6 måneders opsjoner og påbegynnes april 2012.

Kontraktene representerer en verdi på ca 380 millioner kroner for den faste perioden, går det fram av børsmeldingen fra Solstad Offshore ASA.