Stella Polaris (08/2005)

Stella Polaris

Byggeår: 1927


Serien «Hva heter skipet?» har blitt en suksess blant våre skipshistorisk interesserte lesere. Kommentarene til oppgavene er også godt lesestoff gir våre lesere oss tilbakemelding om. I nr. 8 2005 var det turistskipet «Stella Polaris» som var gåten leserne skulle løse. Her følger mange innsiktsfulle kommentarer til oppgaven.
SVEN CHR. BIRKELUND I tillegg til mitt svar på oppgave 8/05 i Maritimt Magasin vedlegger jeg dette brevet et bilde av M/Y ‹‹Stella Polaris›› til bruk i magasinet i omtalen av skipet. Bildet (se over) som jeg selv tok i Amsterdam i juni 1956, ble tatt fra M/T ‹‹Pontos›› av Tønsberg, som skimtes til høyre i bildet. Og stedet er Nederlandsche Dok en Scheepsbow. ‹‹Pontos›› lå ved verkstedet til klarering for en ny tur til den persiske gulf, mens ‹‹Stella Polaris›› gikk inn i nabodokken for et verkstedsopphold. Det var morsomt å komme en kjær gammel kjenning fra mange turistbesøk i Trondheim på nært hold og fotografere henne i en vakker og meget velholdt forfatning. ‹‹Stella Polaris›› ble bygd ved Gøtaverken i Gøteborg for Det Bergenske Dampskibsselskab (DBS) i 1927, og ble beundret for sin klipperbaug og sine vakre linjer, en hvit dronning med gul skorstein. Om vinteren gikk hun i cruisefart på Middelhavet, og om sommeren i norske farvann med Nordkapp som hovedmål. Krigsårene gav ‹‹Stella Polaris›› hard medfart bl.a. som losjiskip i tysk tjeneste. Etter freden i 1945 gjennomgikk skipet en grundig oppussing før det ble satt inn i turisttrafikken igjen. Men med nye bestemmelser som gav skipet redusert passasjerantall på 174 og et mannskap på 134, ble driften etter hvert en økonomisk risiko. BDS besluttet derfor å selge ‹‹Stella Polaris››, og hun ble kjøpt av Rederi A/B Clipper i Malmø i 1951. Cruisefarten fortsatte så under svensk flagg til 1969. Igjen ble det salg, og denne gang til en lykkelig ‹‹pensjonisttilværelse›› som ombygd hotellskip lagt i en kunstig innsjø i Japan. Omdøpt til ‹‹Scandinavia›› fikk ‹‹Stella Polaris›› altså en permanent forankring som hotellskip.

Vennlig hilsen Sven Birkelund, Trondheim

ODD INDVIK Jeg mener at båten i blad nr. 8 heter M/S ‹‹Stella Polaris››. Ble kontrahert i august 1925 og levert 24. februar 1927 fra AB Gøtaverken og avgikk 26. februar for å overtar «Meteor»s cruisefart på Middelhavet. Skipet hadde plass til 199 passasjerer og var på 5056 brt., lengde 127 m, bredde 15,5 m, dybde 6 m. Skipet ligger nå som flytende hotell ‹‹Scandinavia›› i Nishiura, Numazu-City, Japan.

Odd Indvik

HANS-PETTER SANDSETH Hva heter skipet i MM nr. 8/2005 er M/S ‹‹Stella Polaris››. Det var bygg nummer 400 på AB Gøtaverken, Gøteborg.

Lengde: 126,8 m Bredde: 15,5 m Marsjfart: 16 knop
Maskineri: to 8 sylindrede B&W Gøtaverken dieselmotorer

Det ble levert februar 1927 til Det Bergenske Dampskibsselskap A/S. 30. oktober 1940 ble fartøyet rekvirert av tyskerne, de beholdt skipet frem til 8. mai 1945. Juli 1945 ble skipet overtatt av Ministry of War Transport, England og ble brukt til transport av krigsfanger. 7. november 1945 ble skipet tilbakeført til DBS og gikk til Gøtaverken for oppussing. Rederiet fikk overlevert det ‹‹nye›› fartøyet 1. juni 1946. Var i rederiets tjeneste frem til 1951, da kjøpte Einar Hansen i Malmø fartøyet. Etter dette var det mye salg, nye eiere osv. det lå bl.a. til ankers ved Kisho, Numazu City 13 mil sørvest for Tokyo frem til 2005, som hotellskip ‹‹Floating Hotel Scandinavia››. I juli 2005 ble fartøyet tauet til Shanghai for renovering.

Med hilsen Hans-Petter Sandseth

BJARNE HELLE Navnet på skipet i MM nr. 8 er verdens første spesialbygde cruiseskip, ‹‹Stella Polaris››. Det var fremsynte folk som satt i ledelsen av Det Bergenske Dampskibsselskap, da de bestillte et skip som utelukkende skulle brukes til cruisefart. Skipet skulle bygges ved AB Gøtaverken i Gøteborg. Det var et prestisjeoppdrag og en meget krevende oppgave for verkstedet, da det var det første passasjerskip som skulle bygges ved Gøtaverken. 1. april 1927 var fastsatt som leveringsdato, men allerede 24. februar ble skipet levert med det estetisk fullkomne navnet ‹‹Stella Polaris››. Og skipet ble et strålende eksempel på svensk skipsbygging. Sammenlignet med passasjerskip på Atlanterhavet på denne tiden var ‹‹Stella Polaris›› et lite skip. Det var 5209 brt. og utstyrt med 2 Burmeister og Wain dieselmotorer på tills. 5250 HK, og med en fart på ca. 16 knop.

I de første årene seilte skipet i Middelhavet om vinteren, og til Nordkapp og Svalbard om sommeren. Den første langtur startet i november 1929, og på 106 dager gikk turen fra Middelhavet til fjerne østen med retur. Under krigen ble skipet overtatt av tyske myndigheter og seilte under norsk flagg, men fra 1. september 1943 med tysk flagg og mannskap. Det lå i lang tid i Narvik og ble brukt av tyske utbåtmannskaper til rekreasjon med ville fester. 7. november 1945 kunne Bergenske overta et fullstendig ramponert skip, men rederiet besluttet at skipet skulle til fordums prakt. Så 14. november 1945 kom skipet til Gøtaverken for å bli restaurert, og 1. juni 1946 ble ‹‹Stella Polaris›› levert tilbake til rederiet.

Da det kom nye sikkerhetsregler for passasjerskip, med mindre antall passasjerer og flere på mannskapssiden, var det begynnt å brenne et blått lyst for skipet under norsk flagg. Allerede i april 1948 ble det utlyst for salg, men først 23. februar 1951 ble det solgt til svenske Clipper Line i Malmø. I løpet av vel 18 år under svensk flagg ble skipet modernisert 2 ganger. Men da SOLAS reglene som gjaldt passasjerskip kom i 1966 var tiden ute for ‹‹Stella Polaris›› under svensk flagg. Rederiet hadde forhandlet med den amerikanske kystvakten og fått dispensasjon for drift ut 1969. Da ble skipet solgt til det japanske selskapet International House Co. Ltd. Tokyo, og 13. desember 1969 kom ‹‹Stella Polaris›› til sitt nye hjemland. Skipet ble fortøyd ved Kisho, Numazu City ca 130 km. sydvest for Tokyo, her fikk det navnet ‹‹Floating Hotel Scandinavia››. 30. mars 2005 ble det flytende hotell stengt. I følge rapporter var skipet i dårlig stand. 11. april var det et møte i Japan om skipets fremtid, og forsøke å starte en forening for skipet.

Så vidt jeg vet har en del personer i Bergen forsøkt å kjøpe skipet uten å lykkes, for 31. mai 2005 ble skipet solgt på auksjon til Ranty Co., Britiske Jomfruøyene, og i juli 2005 ble skipet slept fra Numazu til Shanghai for å gjennomgå renovering.

Hilsen Bjarne Helle

JOHANNES ØSTVOLD I 1921 hadde Bergenske gjort alle tiders røverkjøp. I England hadde de kjøpt det tidligere tyske cruiseskip ‹‹Meteor››. ‹‹Var meget populært til trods for umoderne innredning som overkøier og verken tilløp til eller avløp fra servanter›› og altfor stor del innvendige lugarer. Dette kjøpet ga mersmak, og i 1927 fikk bergenske levert et topp moderne, luksuriøst og avansert motorcruiseskip fra AB Gøtaverken, Gøteborg, byggenummer 400. 5209 brt. 360.5/50.0/30.0 ft. 2 x 8 cyl B&W 5250 bhk 15.64 knop. Skipet kostet SEK 4.682.511,-. I den tid var kursen på svenske kroner meget høy, og da Direktør Lehmkuhl ble spurt hva han hadde betalt for ‹‹Stella Polaris›› svarte han bare ‹‹svenske kroner››. Men norske kroner steg i forhold til svenske før alt var betalt, så ‹‹Stella Polaris›› ble ikke så dyr som fryktet. Våren 1945 var min far arrestert av Gestapo, og delte celle med en tidligere kokk på ‹‹Stella Polaris››. ‹‹Hadde jeg bare hatt litt av all den gode maten jeg kastet overbord fra ‹‹Stella Polaris›› i Stillehavet›› sukket kokken. Etter tyskernes herjinger ombord under krigen ble ‹‹Stella Polaris›› reparert hos Gøtaverken og levert 1. juni 1946. I 1951 ble ‹‹Stella Polaris›› solgt til AB Clipper i Malmø, og i 1969 videre til Japan hvor den siden har vært brukt som hotell. Et forsøk på å kjøpe den tilbake til Bergen nylig lykkes ikke.

Med vennlig hilsen Johannes Østvold

GUNNAR ØRA ‹‹Stella Polaris›› ble kontrahert i 1925 hos Gøtaverken av Det Bergenske Dampskibsselskab, for en byggesum av 4 millioner svenske kroner. Svenske kroner stod den gang meget høyt, og direktøren i DBS yndet ikke å fortelle i Bergen hvor stor kjøpesummen var. En av hans venner spurte han en dag på Børsen: ‹‹Hva betaler dere egentlig for ‹‹Stella Polaris››?›› Han svarte: ‹‹Svenske kroner››. Da skipet ble ferdig i februar 1927, forfalt en vesentlig del av kjøpesummen til betaling, men da hadde den norske krone blitt likeverdig med den svenske. ‹‹Stella Polaris›› ble derfor ikke så dyr som de fleste fryktet for. Ellers var ‹‹Stella Polaris›› vel verdt sine 4 svenske millioner. Skipet var en dobbelskruet diesel-motoryacht på 5056 bruttotonn. Lengde 360 engelske fot, bredde 50’. Til tross for sin størrelse ble den bare bygget for 200 passasjerer. Salonger og lugarer ble derfor store og bekvemme. Fartøyet hadde også 4 suiter med salong, soverom og bad. I det hele, et luksusskip for sin tid. Det var elektrisk drift på komfyrer og skipets vaskeri. Det ble påstått (av DBS) at: ‹‹der neppe noensinne bygget et vakrere skip››. I de årene som fulgte bidro ‹‹Stella Polaris›› til å gjøre selskapets navn kjent nesten hele verden over, for dette fartøy viste Norges flagg og Det Bergenske merke på alle hav. ‹‹Stella Polaris›› avla sitt siste besøk i Norge i august 1951, før hun gikk over til nye eiere i Sverige.

Med hilsen Gunnar Øra

JAN FERDINANDSEN ‹‹Stella Polaris›› ble som nevnt bygget på Gøtaverken og levert til Bergenske i 1927. Det var Bergenskes første skip som var bygget med det formål å gå i cruise-fart. Skipet fikk en klassisk royal yacht design, og fremstod som en forstørret utgave av ‹‹Meteor››. I 1921 gikk Bergenske inn i cruise-farten, og anskaffet den store damp-yachten ‹‹Meteor›› som opprinnelig var bygget for «Hamburg Amerika Line» i 1904. ‹‹Stella Polaris›› som ble utstyrt med luksuriøse fasiliteter for 198 cruise-gjester var et vakkert skip, og ble snart sagt å være et av de flotteste cruise-skip som noensinne var blitt bygget. I 1940 ble skipet tatt av tyskerne og først brukt som troppeskip, og siden som innkvarteringsskip for ubåtmannskap på frivakt. Etter krigen kom den tilbake til Bergenske som fikk den restaurert og satt tilbake inn i cruise-farten. I 1951 gjorde den til og med et Jorden-Rundt-cruise. Tidene for cruise-farten ble vanskeligere, og ‹‹Stella Polaris›› ble solgt til det Malmø-baserte rederiet Clipper Line i desember 1951. Senere ble den solgt til Japan og er fremdeles i bruk som hotell- og restaurant-skip.

Hilsen Jan Ferdinandsen

JOHAN LIE ‹‹Stella Polaris›› er vel mellom de vakreste skip som noen gang har gått under norsk flagg. Med sin klipperbaug og fine linjer vakte den berettiget oppsikt hvor den kom. Bergenskes nye erfaringer med cruisefart tidlig på 1920-tallet ble videreført i et rendyrket motordrevet cruiseskip, kontrahert august 1925 fra AB Gøtaverken i Gøteborg. I det ytre skulle linjene fra ‹‹Meteor››, et vakkert og yachtlignende skip, videreføres. Døpt ‹‹Stella Polaris›› gikk det på sjøen i september 1926, og var klart for overlevering i februar 1927. Med sine 5056 brt hadde skipet plass til 199 passasjerer og rettet seg inn mot det øvre skikt av cruisemarkedet. ‹‹Stella Polaris›› gikk med en gang inn i cruisefart på Middelhavet, men hver sommer gikk den til Nordkapp og Vestlands-fjordene, samt til de nordiske hovedsteder. Om vinteren bar det ut i den store verden, og skipet bidro til å gjøre selskapets navn kjent over hele verden.

Overalt vakte ‹‹Stella Polaris›› oppsikt med sine vakre linjer, sin style og atmosfære. Hun oppnådde en enestående posisjon på cruisemarkedet, som på denne tiden ble overrent av store transatlantiske passasjerskip som søkte bedre beskeftigelse. ‹‹Stella Polaris›› ble, mer enn noe annet skip,et ytre symbol for selskapet – den første av Bergenskes stjerner. Da krigen kom i 1940 ble skipet lagt i opplag i Osterfjorden, men ble senere rekvirert av tyskerne og brukt som losjiskip. Det vakre skipet fikk hard medfart av okkupantene, og trengte en grundig oppussing før det igjen kunne settes inn i fart etter krigen.

Nye bemanningsregler med lavere godkjent passasjertall og vansker med beskjeftighetsgraden under vinteren måtte etter hvert få følger. Skipets resultater ble mer beskjedne på grunn av skipets ‹‹overmåte høye driftsutgifter›› som det het i årsberetningene. Dette førte til at Bergenske solgte skipet i 1951. Kjøpere var Rederi A/B Clipper, Malmø. Under svensk flagg fortsatte ‹‹Stella Polaris›› sin fart helt fram til 1969. Da var det uvegerlig slutt. Skipet ble solgt til kjøpere i Japan, som la det i en kunstig innsjø og bygget det om til flytende hotell. Og under navnet ‹‹Scandinavia›› ligger ‹‹Stella Polaris›› kanskje fremdeles permanent forankret som hotellskip i Japan.

Med vennlig hilsen Johan Lie

BERNARD LESOIL ‹‹Stella Polaris›› var Norges vakreste skip. Hun var bygget av Gøtaverken i 1927 for Det Bergenske Dampskibsselskap. Skipet var på 5209 bruttotonn og hadde Gøtaverken B&W dieseler som drev den skjønne dama frem i 15 knop. ‹‹Stella Polaris›› var et cruiseskip for de ultrarike, og gikk i fart for Bergenske før annen verdenskrig. Under krigen tok tyskerne henne i bruk som kvarterskip for ubåtmannskap. Hun ble da en del nedslitt pga dårlig vedlikehold og hårdhendt bruk, bortsett fra motorene som var tatt meget godt vare på. Rett etter krigens slutt ble hun benyttet til diverse transporter av krigsfanger.

Hun ble etter krigen totalrestaurert ved Gøtaverken og i 1949 solgt til svenske Clipper Line som frem til 1969 seilte lange ‹‹millionær-tokt›› over store deler av verden. De nye SOLAS bestemmelsene gjorde tross en ombygging ved Kockum i 1968 det ikke lønnsomt med cruisedrift. I 1969 ble hun solgt til japanere, og seilt fra Lisboa til Mitohima i Japan, hvor hun ligger i dag. Siden den kom til Japan er den 415 fot lange og 51 fot frede skjønnhetens overdådige salonger og lugarer vært restaurant og hotell i den lille fiskerbyen et par timer med tog sør for Tokyo. Propellene ble fjernet slik at hun nå ble en ‹‹bygning›› og ikke et skip og fikk nytt navn ‹‹Floating Hotel Scandinavia››. Navnet ‹‹Stella Polaris›› er fremdeles synlig under div. lag maling.

Driften er etter sigende nå avsluttet og ‹‹Stella Polaris›› står nå i fare for å ende opp som forskjerm på en Mazda eller lignende om ikke noen med sans for ‹‹gamle damer›› og har 30 mill. (like mye som 60m med grusstrand på Bygdøy) kjøper henne og tar henne hjem. Hun var forresten nær ved å forsvinne i 1937 da hun kolliderte med ‹‹Nobel›› ex-‹‹Ramoen›› i Åramsundet. ‹‹Nobel›› var lastet med dynamitt. ‹‹Nobel›› sank (med en mann) uten at lasten og ‹‹Stella Polaris›› gikk i luften. Baugspydet ble litt kortere etter uhellet og ble ikke forlenget igjen før etter krigen.

Med vennlig hilsen Bernard Lesoil

INGEBRET SLÅTTA Bygd i 1927 for DBS, på Gøtaverken. Fartøyet var et motorskip på 2750 brt. Av utsende minte skipet mer om en seilskute enn et M/S, og gikk for det meste i turisttrafikk. Fartøyet ble solgt til Sverige igjen i 1951, og ca 1970 solgt derfra til Japan. Ble der ombygd til flytende turisthotell/losjiskip. Flyter hun fremdeles? P.S Takk for et interresant blad!

Med hilsen Ingebret Slåtta

BØRGE SKOGMO Denne gangen er det elegante ‹‹Stella Polaris›› det gjelder. Kontrahert 4. august 1925 og bygget ved AB Gøtaverken, Gøteborg. Bygget for Det Bergenske Dampskibsselskab. 5209 brt., lengde 360.5, bredde 50.0, dybde 30.0 fot, 2 x 8-syl B&W diesel 5250 bhk., 15.64 knop. 2 propeller. Levert februar 1927. Bygget for cruisefart, kostet kr. 4.682.511, eller 6,2 millioner før valutagevinst. 199 passasjerer. Døpt 11. september 1926, og gikk på sjøen. 24. februar lå det ferdig en måned før tiden. ‹‹Stella Polaris›› avgikk 26. februar for å overta ‹‹Meteor››’s cruisefart på Middelhavet. Som et ledd i finansieringen tok selskapet opp et obligasjonslån på 2,8 miillioner svenske kroner av byggesummen på 4.682.511 skr. De neste årene drev ‹‹Stella Polaris›› cruise fra Monaco fra januar utover til mai, deretter sommersesongen med turer til Nordkapp med et Svalbard-cruise til slutt. Så en tur til de nordiske hovedsteder i august/september før skipet vendte tilbake til Middelhavet.

November - desember var vanligvis en stille tid, med dokksetting og vedlikehold. 2. november 1929 la ‹‹Stella Polaris›› ut på sin første lange cruise, på 106 døgn til Middelhavet og Østen. Julaften lå hun i Hong Kong, men var tilbake i Europa i mars for å utnytte resten av sesongen i Middelhavet. Den neste langturen førte henne enda lengre avsted; 21. desember 1931 la hun ut fra Bergen for New York for å ta ombord passasjerer for et cruise på 100 døgn, som skulle føre henne rundt jorden, til Stillehavsøyene og Middelhavet. Overalt vakte ‹‹Stella Polaris›› oppsikt med sine vakre linjer, sin style og atmosfære. Hun oppnådde en enestående posisjon på cruisemarkedet, som på denne tid ble overrent av store transatlantiske passasjerskip som søkte bedre beskjeftigelse. ‹‹Stella Polaris›› ble mer enn noe annet skip et ytre symbol for selskapet - den første av Bergenskes stjerner.

Ved krigsutbruddet 1. september 1939 ble hun opplagt i Osterfjorden. Ble rekvirert 30. oktober 1940, levert tilbake 10. mai 1941. Rekvirert på 21. august - 26 februar 1942 og igjen 18. mars 1942. Lå i lang tid i Sjomen i Narvik som Wohnschuff, Fuhrer der Ubooten Norwegen. Tysk flagg og besetning fra 1. september 1942. Var underveis fra Sjomen til Trondheim da krigen sluttet 8. mai 1945. Kom til Trondheim 8. mai. Her overtok selskapets folk et ytterst ramponert skip, som foreløpig ble rekvirert av Ministry of War Transport for å gå til Mo i Rana som hospitalskip for russiske krigsfanger. ‹‹Stella Polaris›› var fremdeles gråmalt da den kom til Oslo 18. august 1945 for å dokksettes ved Aker. Her ble hun formelt levert tilbake til selskapet 7. november.

Reparasjonsoppdraget gikk til AB Gøtaverken i Gøteborg, skom kunne levere skipet 1. juni 1946 til Kaptein R. Blivhfeldt-Dahl. ‹‹Stella Polaris››, Bergenskes flaggskip, gikk i juni 1946 over til USA for å seile på Vestindia. Det amerikanske cruisemarkedet ble vurdert adskillig mer lovende enn Europa, hvor etterkrigstidens knapphet og pressende oppgaver gav folk annet å tenke på. Sommeren 1947 ble hun satt inn i Englandsruten Bergen-Newcastle, men kom tilbake til USA. De første Nordkapp-cruise ble arrangert sommeren 1948, og året etter også en tradisjonell tur til de nordiske hovedsteder i august, med cruisefart fra New Orleans resten av året. Skipet nøt enorm popularitet, og belegget var jevnt meget tilfredsstillende, dvs. fulltegnet. Likevel ble resultatene mer beskjedne, på grun av skipets ‹‹overmåte høye driftsutgifter››. Som ny tok ‹‹Stella Polaris›› 199 passasjerer med besetning 134; etter reglene av 1949 ble passasjertallet redusert til 174, mot 163 besetningsmedlemmer. Dette gjorde det påkrevd med 80 prosent belegg for å seile i balanse.

Det tradisjonelle cruiseprogrammet ble vinteren 1951 brutt med en jordomseiling, den første og eneste etter krigen. I februar 1951 kom så meldingen at ‹‹Stella Polaris›› var solgt til Sverige. Sommeren 1951 seilte den siste turen til Nordkapp, etterfulgt av tre høstcruise fra England til Middelhavet. 13. oktober 1951 kom ‹‹Stella Polaris›› til Bergen for siste gang under norsk flagg. Enkelte kunstgjenstander ble tatt i land og to dager senere gikk de til Gøteborg for dokksetting og overlevering 11. desember - dagen før selskapets 100-årsjubileum. Kjøperne var Rederi-AB Clipper i Malmø, som fikk skipet i bytte mot byggekontrakten på et 16.000 tonns tankskip. Bergenske måtte betale 450.000 kroner i mellomlegg. Hun ble omdøpt til ‹‹Scandinavia››.

Hun fortsatte å være fast sommergjest i Bergen. I 1969 ble hun solgt til japanere, og seilt fra Lisboa til Mitohama i Japan. Hennes overdådige salonger og lugarer ble hotell og restaurant i den lille fiskerbyen som ligger et par mil med tog sør for Tokyo. I mars 1999 ble hotelldelene avstengt, mens restauranten blir opprettholdt. Du får guidede omvisinger i skipet. Ingen investorer i Norge har meldt sin interesse etter at ‹‹Stella Polaris›› ble til salgs i Japan i sommer. Ligget ved kai i Japan i 35 år. En svensk investor skal ha lagt inn bud på skipet, så kanskje kan den flotte dronningen havne i Sverige igjen.

Takk for et meget interessant magasin.

Hilsen Børge Skogmo
Vi takker for alle mottatte innlegg om «Stella Polaris» Red.