Victoria (03/2011)

Victoria

Byggeår: Ukjent


Det var ikke så vanskelig for leserne våre å finne løsningen på konkurransen i nr. 3/11. Seilskuten «Victoria» var en av Ferdinand Magellans fem skip, som startet på en seilas til «den nye verden» og var også eneste skip som fullførte jordomseilingen. Våre lesere har funnet fram historiene rundt Magellan og skipet «Victoria»:
TORE NILSEN Her er det åpenbart at man er ute etter «Victoria» på 90 tonn som sammen med fire andre skuter av såkalt nao-type, nemlig «San Antonio» på 121 tonn, «Trinidad» – 111 tonn, «Conception» – 91 tonn og «Santiago» på 76 tonn og med 270 mann om bord, la ut fra San Lucar ved Guadalquivirs munning under kommando av Ferdinand Magellan. Han var portugisisk sjøfarer i spansk tjeneste. Tilbake fra ferden som varte i tre år, kom bare «Victoria» under kommando av Juan Sebastian de Elcano. De andre skipenes skjebne var litt forskjellig. «San Antonio» deserterte da flåten kjempet seg rundt Kapp Horn og vendte tilbake til Spania. «Trinidad» som var Magellans flaggskip, forliste i Molukkene etter at Magellan selv var blitt drept på Fillippinene. På disse øyene ble også «Conception» erklært ikke sjødyktig og brent. «Santiago» var blitt vrak tidligere på kysten av Patagonia.

Med hilsen, Tore Nilsen, Heimdal.

STEIN ÅGE GRESSET Skipets navn er «Victoria». Var det første skipet som fullførte en jordomseiling, under kommando av Ferdinand Magellan. Skipstypen betegnes som «carrack», som er en tre- eller firemasters seilskipstype, mye brukt av spanjoler og portugisere på deres oppdagelsesferder på 15- og 16-hundretallet. «Victoria» var på 85 tonn og hadde et mannskap på 43 ved reisens start. På sin ferd utforsket Magellan veien gjennom stredet sør for fastlandet i Sør-Amerika, som den dag i dag har navnet «Magellanstredet». Gav også navn til Stillehavet.

Magellan selv ble drept i en trefning med innfødte i løpet av ekspedisjonen, og av opprinnelig fem skip som la ut fra Spania var det kun «Victoria» som kom tilbake.

Hovedkilde: http://en.wikipedia.org/wiki/Victoria_(ship)

Med vennlig hilsen Stein Åge Gresset, Kristiansund.

JAN FERDINANDSEN Skipet heter «Victoria». «Victoria» var ett av fem skip som under kommando av portugiseren Ferdinand Magellan (1480-1521) den 20. september 1519 forlot den spanske havnebyen Cadiz for, med støtte av den spanske kongen, å finne det Columbus ikke greidde. Nemlig sjøveien vestover til India. De andre skipene var «San Antonio», «Conception», «Santiago» og «Trinidad». «Trinidad» var Magellans flaggskip. Kaptein på «Victoria» var fra start av Luis de Mendoza, men han ble drept underveis i ekspedisjonen. Ekspedisjonen gjorde mange interessante ting, men havnet også opp i mange problemer og frafall. Den 27. april 1521 nådde ekspedisjonen Philippinene. Her ble Magellan drept. Etter dette overtok daværende kaptein på «Victoria», Juan Sebastian de Elcano, kommandoen. Bare to av skipene, «Victoria» og «Trinidad» nådde Sør-Afrika, men «Victoria» seilte alene fra Kapp det Gode Håp til Spania, og fullførte jordomseilingen i september 1522.

Selv om ideen til jordomseilingen var Magellans, så var det kapteinen på «Victoria», Juan Sebastian de Elcano, som skulle hatt æren av å være den første jordomseiler.

Kilde: «Schiffe und Meer», Chronik der Seefahrt, av Duncan Haws. Publisert av «Delius Klasing» 2000.

Hilsen Jan Ferdinandsen, Stavanger.

KARL ERIK LARSEN Skipet er «Victoria», det eneste av Ferdinand Magellans fem skip som fullførte den første jordomseiling, og returnerte til Spania 6. september 1522.

På den tiden, 1494, var den «nye verden» delt mellom Spania og Portugal. Portugal hadde rett på handel i øst, Spania i vest. Det var ikke laget noen avtale om Krydderøyene (Molukkene).

Lå de mot øst eller mot vest? Hittil hadde man seilt mot øst, men hvis jorda var rund måtte det gå an å seile mot vest, kanskje var denne veien kortere.
Ferdinand Magellan var en erfaren sjømann, han hadde tidligere vært med Vasco da Gama på ekspedisjon til India. Som portugiser søkte han om støtte til en ekspedisjon hos den portugisiske kongen. Han hadde imidlertid ikke særlig tro på dette prosjektet. Magellan henvendte seg så til spanske kong Carlos. Kongen var ung og framsynt og så hvilke muligheter som lå i Magellans planer. 22. mars 1518 ble planen godkjent, og Magellan fikk fem skip, «Conception», «Victoria», «Santiago», «Trinidad» og «San Antonio».

20. september 1519 seilte Magellan ut fra Spania med sine fem skip og et mannskap på 270.

13. desember ankret de opp utenfor det som i dag er Rio de Janeiro. Etter å ha lastet fersk mat og vann fortsatte ferden sørover. Underveis var det flere mytteriforsøk, men alle ble slått ned.

Ekspedisjonen overvintret i Patagonia. I mai året etter seilte «Santiago» sørover for å lete etter en passasje til Stillehavet. Skipet forliste i en storm. Først i august fortsatte Magellan med sine fire skip. I oktober nådde de fram til det som siden ble kalt Magellanstredet. Å forsere stredet på 579 km tok 38 dager. Om natten så de uttalige bål fra de innfødte og kalte derfor landet Tierra del Fuego (Ildlandet). På ferden gjennom Magellanstredet forsvant «San Antonio».

Kapteinen hadde snudd og seilt tilbake til Spania. Med tre skip gikk ferden ut i Stillehavet, Marpacifico.

Magellan hadde selvfølgelig ingen anelse om hvor stort Stillehavet var, han mente at Krydderøyene nå måtte være 2-3 dager unna, men kryssingen av Stillehavet tok faktisk 100 dager. Matmangel og skjørbuk tok livet av mange av mannskapet.

I mars 1521 ankom de Guam og kunne proviantere frisk frukt og grønnsaker før ferden gikk videre til Filippinene. Her ble Magellan drept i en konflikt med de innfødte. Det var nå 115 mann tilbake av mannskapet, og under ledelse av Juan Sebastian del Cano flyktet de fra Filippinene med to skip 1. mai 1521, og ankom Krydderøyene i november. «Conception» ble brent på Filippinene siden det ikke var mannskap nok til å bemanne tre skip.

Begge skipene ble lastet fulle med verdifullt krydder før hjemreisen begynte. «Trinidad» var i dårlig forfatning og ville seile hjem samme vei som den var kommet. Skipet ble oppbrakt av portugisiske krigsskip og mannskapet tatt til fange.

«Vicoria» fortsatte reisen rundt Kapp det Gode Håp og ankom Sevilla 6. september 1522. Det var nå kun 18 mann igjen av det opprinnelige mannskapet på 270. Båtlasten med krydder gav inntekter nok til å betale hele ekspedisjonen og mer til.

Spanjolene hadde funnet en ny sjøvei til Krydderøyene og India, og denne veien ble flittig benyttet etter at spanjolene hadde erobret Mexico. Skutene seilte fra Mexico til India og Krydderøyene, mens andre brakte varene fra Mexico til Europa. Slik unngikk man den farefulle ferden rundt Kapp Horn.

Magellan hadde bevist at det gikk an å seile jorda rundt, det endelige bevis på at jorda var rund. Han viste også at alle verdenshavene var forbundet med hverandre.

Magellans sekretær, italieneren Antonio Pigaffa, skrev dagbok og tegnet kart under hele reisen. Hele mannskapet ble i tillegg grundig intervjuet av en kongelig notarius, derfor har vi i dag detaljert kjennskap til denne første jordomseiling.

Kilder: www.enchantedlearning.com, www.bbc.co.uk/history, www.wikipedia.com

Med vennlig hilsen Karl Erik Larsen, Bergen.
Vi takker igjen våre lesere for innsendte svar på konkurransen vår med en spesiell takk til de som har funnet fram til ekstra opplysninger. Krus til Stein Åge Gresset, Kristiansund!

Vi minner om å ta med kildehenvisning når dere sender inn svar til oss. Maritimt Magasin forbeholder seg retten til å lage og utgi alle innsendte bidrag også i elektronisk form. Red.