Acergy Havila (10/2010)

Publisert: 05.11.2010 kl. 09.00 | Oppdatert: 15.08.2018 kl. 11.00
Acergy Havila
Acergy Havila
 «Acergy Havila» ble i slutten av september levert fra Havyard Leirvik til JV Havila Shipping & Agency, et joint venture selskap mellom Acergy og Havila Shipping. Skipet er designet av Havyard Design type Havyard 858 DSV. Fartøyet er verftets byggenummer 88.

DYKKERFARTØY «Acergy Havila» er et state-of-the-art dykkerskip, spesielt utviklet for effektive dykkeoperasjoner i tøffe miljøer. Det nye fartøyet er 120 meter langt og 23 meter bredt. Det er utstyrt med 250 tonns kran, DP3 og isklasse, og kan dermed seile i alle farvann. Skipet har en svært høy standard i forhold til overnatting for de 120 personene som kan innlosjeres i lugarene. I en pressemelding fra Havyard Group skriver de følgende: – Gjennom hele prosessen har det blitt gitt høyeste prioritet å minimalisere risikoen for skade på folk i byggeprosessen og mannskap og dykkere som skal operere skipet. Resultatet av dette er det mest avanserte og moderne dykkerskipet i verden.

LEVERING Formelt ble skipet levert til rederiet i slutten av september. «Acergy Havila» vil da være til disposisjon for reder for utførlig testing av de avanserte dykkersystemene før skipet settes i operasjon. – «Acergy Havila» er et spesialbygd skip for undervannsoperasjoner assistert av metningsdykkere. Helt fra begynnelsen har skipet blitt designet for å passe til de avanserte systemene for metningsdykking. Gjennom design- og byggeprosessen har det vært tett samarbeid mellom designer, skipsverft, leverandøren av dykkersystemet, reder og operatør av skipet. På denne måten har topp kompetanse fra skipsdesign, skipsbygging, marine operasjoner og dykkeroperasjoner blitt utnyttet for å komme fram til det beste totalproduktet, forteller innformasjonsdirektør i Havyard Group, Gunnar Larsen.

BYGGINGEN I tillegg til Havyard Leirvik som bygger skipet, har flere andre selskap i Havyard Group levert produkt og tjenester til skipet: Havyard Design har levert design og beregninger, Havyard Steelcad har levert detalj engineering og arbeidstegninger, Havyard Elektro har levert elektriske system og de elektriske installasjonene, mens Havyard Powertec har levert elektroengineering og Havyard IAS automasjonssystem. Havyard Ship Services har fulgt opp byggingen av skroget i Tyrkia og vil følge opp skipet i garantiperioden gjennom Havyard Life Cycle Portal. Havyard Gruppen er fornøyde med resultatet av det de har bygd. – Vi er veldig stolte når vi ser dette flotte skipet seile på prøvetur i Sognefjorden. Dette er det mest utfordrende prosjektet for Havyard Group så langt og medarbeiderne i de forskjellige Havyard selskapene har gjort en fantastisk jobb. I tillegg til at dette er det største skipet som er bygd ved Havyard Leirvik så langt, med meget avanserte skipssystemer, har den største utfordringen vært å integrere det avanserte dykkersystemet gjennom design og byggeprosessen. Dykkersystemet med støttesystemer strekker seg over store deler av skipet og hele skipet er bygd rundt disse systemene, sier Trygve Solaas, prosjektdirektør ved Havyard Leirvik AS.

KLASSE «Acergy Havila» er klasset i Det Norske Veritas med følgende notasjon: +1A1, E0, SF, DynPos AUTRO, SF, DK(+), Clean Design, COMF-V(3), NAUT-AW, HELDK SH, ICE C.

MASKINERI Det dieselelektriske framdriftssystemet til «Acergy Havila» består av åtte Caterpillar 3516C-HD dieselmotorer som yter 2100 kW hver. Disse er koblet til to AZP 120/86 300 NBC, SL 5090 azipuller som hver yter 3500 kW. Disse får kraften sin fra to Marelli B4V elektriske motorer. Fartøyet har videre to tunnelthrustere bak type TT2400 DPN FP på 1500 kW, samt to opptrekkbare azimuth thrustere forut og en opptrekkbar azimuth thruster akterut. Disse thrusterene får kraften fra fem Marelli B5J 500 LC6 elektriske motorer fra Rolls-Royce Marine. De har også levert AFE frekvensstyrte dieselelektriskkontrollsystem. Nødgeneratorene er to Caterpillar C18 som hver yter 601 kW, og er levert av Pon Power. Kjelen er en Pyroleveranse, mens pumpene er levert av Ing. Per Gjerdrum.

DEKK Dekksmaskineriet til «Acergy Havila» er levert av Odim, og består av blant annet ankervinsj, kjettingstoppere, capstans, fortøyningsvinsjer og slepevinsjer. Videre har skipet to offshorekraner av MacGregor fabrikat. Den ene er type Hydramarine HMC4841 med SWL 250t-10m, mens den andre har SWL 40t-10m. En proviantkran er også av MacGregor fabrikat, og er en HMV 1610 med SWL 10t-10m. Kranene er levert av Havila Shipping. ROV-hangaren, samt hydraulisk utstyr er levert av TTS Ships Equipment. Redningsutstyret består av to JY 102C livbåter levert av Eide Marine Tech som kan laste 120 personer hver. MOB-båten er en Alusafe 770 FRC fra Maritime Partner. Totalt har «Acergy Havila» åtte redningsflåter. Seks av de tar 35 personer hver, mens de to siste tar 16 personer hver. Fartøyet er det første skipet med løftet helidekk på bakkdekk i henhold til nye regler. Helidekket er levert av Marine Aluminium.

INNREDNING Fartøyet er arrangert med innredning for 120 personer. Mannskapet har tillgang på sky lobby og treningsrom på toppdekk med kino/heli-resepsjon for 26 personer. Skipet har også fått DNV klasse COMF-V(3) for komforten til personellet. Sletten Electronics har levert to kapteinstoler til skipet, mens Havyard Powertec har levert IAS. Møblene til mannskapet er en Maritime Montering leveranse sammen med messeutstyr og vaskemaskiner fra Miele. Egen heis for mannskapet er type BKG 100.45/6FS fra Schindler Stahl Heiser, som også har levert proviantheisen. Ventilasjonen er levert av Aeron. Hospital og hospitalutstyr er en Medi3 leveranse.

ELEKTRONIKK Kommunikasjons- og navigasjonsutstyret til «Acergy Havila» er levert av Sletten Electronics. Det består av følgende komponenter: Furuno Far-2137S BB radar 10 cm, Furuno FCR-2117 3 cm kartradar, Telko ECDIS, to Furuno GPS GP-150, tre Northrop Grumman Sperry Navigat X MK1 gyrokompass, Rayethon Anschütz Nautopilot 2025 autopilot, Furuno FE-700 ekkolodd, Furuno Ben anthea dopplerlogg, Furuno VR-3000 ferdskriver, Jotron TRON UAIS TR-2500 AIS, Zenith Marine VSS SSRS system, Furuno FS-2570 MF/HF GMDSS, Furuno FS-1570 MF/HF 150W GMDSS, Furuno NX-700B Navtex, tre Jotron Tron TR-20 GMDSS, to Jotron TRON SART radarmottaker, Jotron TRON 40S friflyt, Jotron 45 SX nødbeacon, Furuno Felcom 15 Inmarsat-C, Thrane & Thrane Capsat Fleet 77 Inmarsat fleet 77 system, Thrane & Thrane TT-3000SSA arlarmsystem, to Furuno FM-8800 VHF, Eurocom Sailor- RT 2048 VHF og fire Motorola GM360 UHF.
 
UTSTYRSLISTE
 
Hovedmotorer: 8xCAT 3516C-HD, 2188 kW Pon Power
Hovedpropeller: 2x AZP 120/86 300 NBC, SL 5090 RRM Propulsion - Ulsteinvik
Elektriske motorer: 2x Marelli B4V, 3500 kW RRM Power Electric Systems - Bergen
Azimuth: 3xAQM UL 2001 FP/6001, 1500 kW RRM Propulsion - Ulsteinvik
Tunnelthruster: 2x TT2400 DPN FP, 1500 kW RRM Propulsion - Ulsteinvik
Elektrisk motorer: 5x Marelli B5J 500 LC6 RRM Power Electric Systems - Bergen
Nødgeneratorer: 2x Cat C18, 601 kW Pon Power
Varmevekslere:   Pon Power
Bokskjølere hovedmotorer:   Pon Power
Bokskjølere thrustere:   MPE Cathodic
Separatorer:   Westfalia
Kjele:   Pyro
Pumper:   Ing. Per Gjerdrum
Osmoseanlegg:   Tøssebro
Absorberingstank:   Ahlsell
Lyddempere/katalysatorer:   Pon Power
Programvarer:   Shipadmin
Drikkevannskjølere:   Waterlogic Norge
Arbeidsluftkompressor:   Sperre Industri
Rørmontasje:   West Industri & Skipsservice
Slanger, koblinger og fittings:   GS Hydro
Offshorekran: MacGregor Hydramarine HMC4841, SWL: 250t-10m, MacGregor Swl 40t-10m Havila Shipping
Proviantkran: MacGregor Hydramarine HMC 1610, SWL 10t-10m Havila Shipping
ROV-hangar:   TTS Ships Equipment
Hydraulisk utstyr: PMC Servi TTS Ships Equipment
Anker og kjetting:   Sotra Anchor & Chain
Dekksmaskineri: Ankervinsj: AW H 58/3/45, Kjettingstoppere: 2x SCWR58K3-111-L, Capstans: 2x MC H 10/30, 2x MC 10/30 H, Fortøyningsvinsjer: 6x MW H 100/30, Slepevinsjer: 2x MW H 100/30 1D RRM Deck Machinery - Brattvaag
Pullerter: 9x NS 2584 ND Nor-Pro
Stoppeklosser: NS2589 400x250 mm Nor-Pro
Boreutstyr/slipemaskiner:   Tingstad
Acetylene/oksygen sylindere:   Wilhelmsen Ships Equipment
Dykkerutstyr: Dräger Havila Shipping
Livbåt: 2x JY 102C, 120 personer hver Eide Marine Tech
Davit: 2x TPC.20.IV Eide Marine Tech
MOB-båt: Alusafe 770 FRC Maritime Partner
Redningsflåter: 6x Viking Life-Saving Equipment 35DK+, 35 personer i hver. 2x Viking Life-Saving Equipment 16DK+, 16 personer i hver. Mare Safety
Brannslukkingssystem:   Autronica
Høytrykkspyler: Nilfisk Tess avd. Førde
Helidekk:   Marine Aluminium
Vanntette dører og utvendige dører:   IMS
Incinerator:   Team Tec
Compactor:   Global Enviro International
Sanitær:   Jets
Kapteinstoler:   Sletten Electronics
IAS:   Havyard Powertec
Komplett innredning:   Maritime Montering
Vaskemaskiner: Miele Maritime Montering
Mannskapsheis: BKG 100.45/6FS Schindler Stahl Heiser
Proviantheis: BKG Schindler Stahl Heiser
Ventilasjon:   Aeron
Bysseutstyr:   Beha-Hedo
Reversert osmoseanlegg:   Tøssebro
Vindusviskere:   PMC Servi
Programvarer:   ShipAdmin
Hospital/hospitalutstyr:   Medi 3
Elektronikk:   Sletten Electronics
Lanterner: Tranberg Havyard Elektro
Maling   Jotun
Katodisk beskyttelse:   MPE Cathodic
 

Kim Idar Giske

redaksjon[a]maritimt.com

Lignende skip