Altaire (10/2023)

Publisert: 17.10.2023 kl. 00.00 | Oppdatert: 17.11.2023 kl. 11.50
Foto: Kent Bandholm
Foto: Kent Bandholm

Karstensens Skibsværft i Skagen i Danmark leverte 29. juni 2023 tråleren Altaire til Altaire Fishing Co på Shetland. Dette er bygg 469 fra Karstensens, og den 80 meter lange pelagiske tråleren er designet av verftet selv.

Det nye fartøyet erstatter rederiets tråler med samme navn og vil operere etter samme mønster med et tradisjonelt pelagisk trålfiske der hovedfangsten vil være makrell og sild.

Altaire Fishing Company eies av Interfish fra Plymouth, ledet av Jan Colam sammen med skipper Chris Duncan og maskinist Ivan Reid, begge fra Shetland.

Fartøyets design, spesifikasjon og arrangement er et resultat av et omfattende og tett samarbeid mellom eiere og verft hvor alle løsninger er optimalisert og skreddersydd for å passe eiere og mannskapsspesifikke krav.

KOMFORT OG SIKKERHET
Hovedfokus er satt på optimalisering av arbeid, sikkerhet og komfort for mannskapet, optimalisering av fangsthåndtering- og lagringsfasiliteter og optimalisering av drivstofforbruk. For å nå målene er fartøyet utstyrt med alt det nyeste som er utviklet innen maskineri og utstyr.

Nybygget er utstyrt med RSW-tanker med en kapasitet på 2935 kubikkmeter. Det kan gå med en fart på 18,4 knop i dieselmekanisk konfigurasjon og 11,1 knop med dieselelektrisk fremdrift. I innredningen er det plass til et mannskap på 16, alle i enmannslugarer.

KLASSE
Nye Altaire er klasset i DNV og har fått notasjonen DNV +1A Fishing Vessel E0 TMON, hull: Ice-C.

MASKINERI
Hovedmotor er en Wärtsilä 12V31 som yter 7320 kW. Også girboks og propellanlegg er levert av Wärtsilä, mens akselgenerator er en Marelli MJRM 710. Kongsberg Maritime har levert ror og styremaskin av typen Kongsberg Tenfjord SR 722. Fra Brunvoll kommer en sidethruster av typen FU 74 og en opptrekkbar thruster av typen AR 80. Wärtsilä har levert to hjelpemotorer av typen W16V14 og en havnegenerator av typen DI 09 kommer fra Scania.To startluftkompressorer av typen HL2 kommer fra Sperre mens arbeidsluftkompressoren er levert av Atlas Copco. Separatorer for brennolje og smøreolje er levert av Alfa Laval, transferpumper av Desmi og bokskjølere av Kelvion. Ellehammer har levert ejectorer, varmtvannstank kommer fra OSO og toalettsystemet fra Jets Vacuum.

DEKK
Alle vinsjer er hydrauliske og både vinsjer til tråling og til fortøyning er levert av Karmøy Winch. Fiskepumper med tilhørende utstyr er levert av SeaQuest som også har levert dekkskraner. Hydraulikkanlegget kommer fra HP Hydraulics.

Trålblokker er levert av Brdr. Markussen og er av typen Blue Line mens Max Fodgaard har levert anker og kjetting. MOB-båt kommer fra Viking Norsafe og er en Merlin 615 og tilhørende davit er en Viking MDM DAF-275E. To redningsflåter med plass til 20 personer i hver er levert av Viking.

FISKEHÅNDTERING
RSW-systemet er levert av Johnson Controls mens Bombas Azcue har levert sirkulasjonspumper. Aktuatorer til ventiler er levert av Eltorque mens Cflow har levert vacuumsystemet.

INNREDNING
Innredning av styrehuset er utført av verftet selv med konsoller fra Elpro. Innredning ellers er utført av Maritime Montering med møbler av eget fabrikat og fra Ekornes. Styrehusstoler er av typen Norsap 1600.Ventilasjon er levertav LF Ventilation, vinduer av Promap og vindusviskere Wynn.

ELEKTRO OG ELEKTRONIKK
LED navigasjonslys er levert av Den Haan og to LED søkelys av Seematz. Mobrey alarms har levert tankkontroll system, Scan Technic hovedtavler og Marine Control Services alarmpanel og IAS. Det elektriske utstyret er installert av KS Elektro mens Deif har levert Delomatic PMS-system.Elektronisk utstyr til fiskeleting, navigasjon og kommunikasjon er levert av Furuno UK, SeaMech, Marport og KS Electro. Autotrålsystemet kommer fra Karmøy Winch mens Vingtor Stentofon har levert intercomanlegget.

DIVERSE
Malingssystemene som er brukt er levert av PPG Sigma. Survitec har levert vanntåke slukkesystem og branndeteksjonen kommer fra Scana Servoteknikk.

UTSTYRSLISTE
Hovedmotor: 12V31 Wärtsilä
Gir-/propellanlegg:   Wärtsilä
Akselgenerator: MJRM 710 Marelli
Ror:   Kongsberg Maritime
Styremaskin: Tenfjord SR 722 Kongsberg Maritime
Thrustere: 1xFU 24, 1xAR 80 Brunvoll
Hjelpemotorer: 2xW16V14 Wärtsilä
Havnegenerator: DI 09 Scania
Startluftkompressorer: 2 xHL2 Sperre Industrier
Arbeidsluftkompressor:   Atlas Copco
Separatorer:   Alfa Laval
Transferpumper:   Desmi
Bokskjølere:   Kelvion
Ejectorer:   Ellehammer
Vartmannstank:   OSO Hotwater
Toalettsystem:   Jets Vacuum
Vinsjer:   Karmøy Winch
Dekkskraner/fiskepumper:   SeaQuest
Hydraulikkanlegg:   HP Hydraulics
Trålblokker: Blue Line Brdr. Markussen
Anker/kjetting:   Max Fodgaard
MOB-båt: Merlin 615 Viking Life-Saving Equipment
MOB-båt davit: MDM DAF-275E Viking Life-Saving Equipment
Redningsflåter: 2x20 Viking Life-Saving Equipment
RSW-system:   Johnson Controls
Sirkulasjonspumper:   Bombas Azcue
Aktuatorer:   Eltorque
Vakuumsystem:   Cflow
Styrehuskonsoller:   Elpro
Innredningsarbeider:   Maritime Montering
Møbler:   Maritime Montering/Ekornes
Sturehusstoler:   NorSap
Ventilasjon:   LF Ventilation
Vinduer:   Promap
Vindusviskere:   Wynn
Rorhusdør:   Libra-Plast
Navigasjonslys:   Den Haan
Søkelys:   Seematz
Tankkontroll:   Mobrey Alarms
Hovedtavler:   Scan Technic
Alarmpanel/IAS:   Marine Control Services
Elektriske installasjoner:   KS Elektro
PMS-system: Delomatic Deif
Fiskeleting/Nav/Komm.:   Furuno/SeaMech/Marport/KS Elektro
Autotrålsystem:   Karmøy Winch
Intercomanlegg:   Stentofon
Malingssystem:   PPG Sigma
Vanntåke slukkesystem:   Survitec
Branndeteksjon:   Scana Servoteknikk
Kabel-/rørgjennomføringer:   Roxtec
Klasseselskap:   DNV
Bysseutstyr:   Beha-Hedo Industrier

Frode Rabbevåg

frode[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Lignende skip