Angelsen Senior (03/2019)

Publisert: 19.03.2019 kl. 13.00
Foto: Moen Marin
Foto: Moen Marin

Angelsen Senior ble i mars overlevert fra Moen Marin AS til Hans Angelsen & Sønner, Ramberg. Den hybride fiskebåten har verftets bnr. 200. Design er av Marin Design AS.

Hos Moen Marin AS mener de at fremtiden på sjøen er elektrisk. Hans Angelsen & Sønners nye skip Angelsen Senior representerer starten på en elektrisk revolusjon, slåes det fast i en pressemelding.
Ennå er det ikke mange batterihybride fartøy i fiskeflåten, men den 21 meter lange sjarken Angelsen Senior kan være et stort steg i retning elektrifisering av næringen.

MINDRE DRIVSTOFFORBRUK
Hybridløsningen skal redusere både driftstid på dieselmotorene og utslippet fra disse. Båten går på batteri ved operasjoner hvor dieselmotoren har lavest virkningsgrad, som ved haling av garn eller når båten ligger stille på feltet.
– Batteriet om bord reduserer drivstofforbruket med 25 prosent, gangtimer på generatorene med hele 75 prosent, og kutter årlig CO2-utslipp med 200 tonn. Etter hvert som batteriteknologien utvikler seg er det ikke usannsynlig at man kan drifte båten med større andel av tiden som helelektrisk, forteller teknisk sjef i Moen Marin, Torfinn Hansvik. Enova har støttet utviklingen av fiskebåten med 2,7 millioner kroner.

BEDRE HMS
Brødrene Angelsen ønsket å bygge et innovativt og bærekraftig nybygg for kommende stolte fiskere i familierederiet, og har jobbet tett med Moen Marin og Marin Design i utviklingsprosessen.
– Vi får en god og trygg arbeidsplass der elektrifiseringen bidrar til redusert støy og mindre vibrasjoner – rett og slett et bedre arbeidsmiljø. Samtidig har båten bedre kapasitet og tar vare på fangsten på best mulig måte, forteller Øystein Angelsen.

TRADISJONELL HYBRID
Batteriet kan lades både under gange og med strøm fra land, når fartøyet ligger til kai. Under hal vil fartøyet ha fulladet batteri, og kan kjøre på ren batteridrift i et par timer. Når båten trenger mer kraft, som under setting av garn og lengre transportetapper, er det dieselelektrisk drift. Angelsen Senior har konsesjon for torsk, sei og hyse.

MASKINERI
Hybridfartøyet er utstyrt med to dieselaggregater og en moderne todelt batteripakke på 270 kWh. Generatorene er av type Scania DI13, totalt på 1000 hk, levert av Nogva Motorfabrikk AS. Batteripakken kommer fra Corvus AS. Det er også to asynkrone motorer på 325 kW hver, levert av Elmarin AS. Elmarin har også levert en baugthruster på 130 kW. Gir er levert fra Heimdal AS og propell fra Helseth AS. MB Hydraulikk AS har levert sidepropell på 250 hk.

DEKK
På dekk står det to kraner av type Triplex KN 10 og Triplex TMP 900 K fra MacGregor Triplex AS. Garnhaler er levert fra NetOp. Hydema Syd AS har levert elektrisk garngreier.

DIVERSE 
Navy Rørvik AS har levert utstyr for navigasjon og kommunikasjon. Automasjonssystem og Energy Management System er levert fra Elmarin AS. Ulmatec Pyro AS og Teknoterm AS har levert systemer for oppvarming og varmegjenvinning.

UTSTYRSLISTE
Hovedmotorer: 2x325 kW Elmarin
Generatorer: 2xScania DI13 Nogva Motorfabrikk
Batteri: Corvus 270 kWh Elmarin
Gir:   Heimdal
Propell:   Helseth
Sidepropell: 250 hk PMH
Fabrikk:   Latech
Kraner:   MacGregor Triplex
Garnhaler:   NetOp
Garngreier: Elektrisk Hydema Syd
Ismaskin:   Marine Fish
Automasjonssystem/EMS:   Elmarin
Navigasjons-/kommunikasjonsutstyr:   Navy Rørvik
Filter: Europafilter Energiøkonomi Harstad
Brannslukking: Inergen Eiendomsservice
Oppvarming/varmegjenvinning:   Ulmatec/Teknoterm

Kurt W. Vadset

kurt[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Lignende skip