Apollon (06/2017)

Publisert: 09.06.2017 kl. 15.30
Foto: Vaagland Båtbyggeri
Foto: Vaagland Båtbyggeri

18. mai 2017 ble Apollon overlevert fra Vaagland Båtbyggeri AS til Hydro Fish Care AS (HFC). Avlusningslekteren er utleid til HFC gjennom Vaagland Båtbyggeris søsterselskap Vamar AS. Lekteren er verftets byggenummer 154.

HFC er etablert av oppdretterne Seløy Sjøfarm, Kobbvåglaks, Lovundlaks og LetSea på Helgeland, og Apollon skal operere med utgangspunkt i denne regionen. Kapasiteten til avlusing er imidlertid betydelig større enn eiernes behov, og Apollon vil derfor være tilgjengelig for oppdrettere med behov både på Helgeland og sør og nord for denne regionen.

LUSEBEKJEMPER Apollon er utstyrt med fire tredjegenerasjons Hydrolicer avlusning, som fjerner lakselus ved hjelp av sjøvann og samler opp lus for destruksjon etter avlusing. Systemet gir en kjemikaliefri behandling mot lakselus. Det er filtrering av alt prosessvann for oppsamling av lus og luseegg.

Som søsterfartøyet SLC-02 (MM 01/17), er også Apollon utstyrt med egne manøvreringsenheter, som gjør at fartøyet kan operere ved anleggene uten bistand fra slepebåt. Hydrolicer-avlusningssystemet er også felles for fartøyene.

FARTØYET Skroget er bygget etter de samme regler som for skipsskrog, og arrangert med sidetanker, samt tanker i hekk og baug. Lekteren har egen manøvrering og tre kraner for å støtte operasjonen på oppdrettsanlegget, og vil normalt operere med eget støttefartøy i tillegg. Lekteren er godkjent for å ha mannskapet om bord under slep.

– Oppholdsfasilitetene om bord er gode, og det er et eget kontrollrom for prosessoperatører. Lekteren er utstyrt med egne manøvreringsenheter, for sikker manøvrering ved oppdrettsanleggene, forteller Asbjørn Tøssebro fra Vaagland Båtbyggeri. Manøvreringsenhetene gjør at lekteren kan operere ved anleggene uten bistand fra slepebåt. 

– Det er en krevende operasjon å fjerne lakselus effektivt samtidig som vi ivaretar god fiskevelferd. Vi har vurdert Vamars lektere med Hydrolicer avlusing å være en løsning som avveier disse hensynene godt, og tror denne lekteren vil utfylle godt andre tiltak som benyttes i bransjen i dag, sier daglig leder Tommy Ole Olsen i Hydro Fish Care. I tillegg har denne enheten gode løsninger for de ansattes sikkerhet og velferd, og det veide også tungt i valg av løsning.

MASKINERI Aggregatene om bord er av type Scania, levert av Nogva Motorfabrikk AS.

DEKK På dekk er det montert tre kraner, levert av Truck Tek AS. MB Hydraulikk AS har levert capstaner og hydraulikkaggregater. Avlusningssystem er levert av Hydrolicer Production AS. Prosessfiskepumper er levert av Aqualife AS, mens Allweiler AS har levert øvrige pumper. A-ramme for slangeutlegg er installert av Vaagland Båtbyggeri AS. Hydra Pipe AS har levert hydraulikkrør- og komponenter.

DIVERSE Elmarin AS har utført den elektriske installasjonen om bord, samt levert elektrotavle og PLS styresystemer. Innredningsarbeidet er utført av R&M Ship Interior AS.

UTSTYRSLISTE
Aggregater: Scania Nogva Motorfabrikk
Kraner:   Truck Tek
Capstaner/hydraulikkaggregater:   MB Hydraulikk
Hydraulikkrør/-komponenter:   Hydra Pipe
Avlusningssystem:   Hydrolicer
Fiskepumper:   Aqualife
Fiskepumper:   Fish Tech
Øvrige pumper:   Allweiler
Elektrisk installasjon/elektrotavle:   Elmarin
PLS-styresystemer:   Elmarin
Innredning:   R&M Ship Interior

Kurt W. Vadset

redaksjon[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Lignende skip