Arctic Pearl (01/2023)

Publisert: 17.01.2023 kl. 00.00 | Oppdatert: 17.01.2023 kl. 12.02
Foto: Fiskerstrand Verft
Foto: Fiskerstrand Verft

Fiskerstrand Verft AS fullførte i slutten av 2022 ombyggingen av det tidligere offshorefartøyet Ocean Duke til skjellskraper med en helt ny fangstteknologi. Det er rederiet Ava Ocean som står bak konverteringen og skal drifte fartøyet som nå har fått navnet Arctic Pearl.

Ombyggingen startet i januar 2022 og har dermed tatt rett under ett år. Dette pilotprosjektet skal bli en fremtidig katalysator for bærekraftig og miljøvennlig høsting av ressurser fra havbunnen. Ava Ocean har utviklet en fangstbasket som skal plukke skjellene skånsomt fra havbunnen ved hjelp av et pumpesystem. Det er bygget en hangar og det er blant annet installert høstingsutstyr, fabrikk og fryseri om bord. Målet er å høste 100-200 tonn haneskjellmuskler på hver tur. Skjellfabrikken om bord tar ut både muskler og restråstoff fra skjellene, og målet er å utnytte alt. Etter ombyggingen går turen med Arctic Pearl til Barentshavet for kommersiell skjellhøsting med den nye metoden.

5-ÅRIG TESTKVOTE
Når Arctic Pearl setter kursen mot Barentshavet er det over tre tiår siden noen har høstet av de rike haneskjellforekomstene i norske farvann. Takket være den unike teknologien utviklet av Ava Ocean i tett samarbeid med SINTEF, har norske myndigheter bevilget en 5-årig testkvote på 15000 tonn i året for norske haneskjell, eller arktiske kamskjell som de også kalles.

– Høsting med minimal påvirkning på havbunn og artsmangfold er et viktig steg i utviklingen av bærekraftig fiskeri. Ava Ocean er med på å revolusjonere en hel næring gjennom utvikling av bærekraftig teknologi, hvor forskning og bærekraft har vært sentralt gjennom hele utviklingsløpet, sa konsernsjef i SINTEF og gudmor under dåpen i november, Alexandra Bech Gjørv.

HØSTING OG DOKUMENTASJON
Havbunnshøsteren som er installert om bord er noe helt nytt som ikke kan sammenlignes med andre fiskeredskaper i bruk i dag. Den kan best beskrives som en skjellplukker som gjennom et selektivt vannpumpesystem skånsomt og berøringsfritt plukker sjømat fra havbunnen. Arctic Pearl skal nå ikke bare starte et nytt fiskeri på en sjømatdelikatesse de færreste av oss har kjennskap til, men skal også gjøre et møysommelig arbeid med å dokumentere utvikling og påvirkning på miljø og fauna i samarbeid med Havforskningsinstituttet.

– Målet er å kunne bevise at vi har et redskap som ikke bare kan plukke sjømaten effektivt fra havbunnen, men også at det går an å høste uten å skade økosystemene på havbunnen eller rekrutteringen av nye skjell over tid. Det er kun da at det er mulig å utvikle et langsiktig bærekraftig fiskeri, fra både et miljømessig og økonomisk perspektiv, sier Øystein Tvedt, CEO i Ava Ocean.

KLASSE
Etter ombygging har Arctic Pearl fått ny klasse i DNV med denne notasjonen: 1A1 DK(+) E0 HL(2.8) Ice(C) TMON. Båten skal føre norsk flagg og har fått Ålesund som registreringshavn.

DIVERSE
Høsteutstyret som er installert om bord er levert av Entec mens PE Bjørdal AS har levert skjellfabrikken. Elektroinstallasjoner er utført av Acel AS, Marinelektronikk AS har levert WASP, Furuno X band og Furuno S band radarer. Isolering, kledning og innredning er utført av Isowest mens AF Aeron Mollier AS har levert ventilasjon. Fryseanlegget kommer fra Øyangen og fryserør fra Rørtek AS. Bauta Maritime har bidratt med stålproduksjon, malingsleverandør har vært International og malingsarbeidet er utført av SPO. Skipskompetanse AS har vært skipskonsulent for ombyggingen og klasseselskap er DNV.

UTSTYRSLISTE
Høsteutstyr:   Entec
Skjellfabrikk:   PE Bjørdal
Elektroinstallasjon:   Acel
Elektronikk: WASP, Furuno radarer Marinelektronikk
Isolering/kledning/innredning:   Isowest
Ventilasjon:   AF Aeron Mollier
Fryseanlegg:   Øyangen
Fryserør:   Rørtek
Stålproduksjon:   Bauta Maritime
Malingsleverandør:   International
Malingsarbeid:   SPO
Skipskonsulent:   Skipskompetanse
Klasseselskap:   DNV
Kabel-/rørgjennomføringer:   Roxtec

Frode Rabbevåg

frode[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Lignende skip